Bağ-Kur’lı olanların SSK’da çalışması mümkündür. Buna göre 5510 sayılı olan kanunun 53. Maddesine göre sigortalı olan kişinin. 4. Maddenin birinci fıkrasına göre işyeri olan kişiler, farklı bir işyerinde işçi olarak da çalışması mümkündür. Buna göre Bağ-Kur’lu olan vatandaşlar, SSK’lı olarak çalıştıklarında Bağ-Kur ve SSK’dan prim ödemesi yapabilir ancak bu ödemeler yalnızca SSK üzerinde birikmektedir. Buna göre Bağ-Kur’lu olan kişiler, SSK’lı işe girdiğinde Bağ-Kur’u durdurulmaktadır. Bu noktada SSK tarafından ödenen primler ise kişinin Bağ-Kur borcuna transfer edilmektedir.

İşyeri Sahibi Başka Yerde Çalışabilir mi?

İşyeri sahiplerinin SSK’lı olarak çalışması mümkündür. İşyeri sahipleri esnaf kapsamında 4B Bağ-Kur’lu olarak sigorta hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bu kişiler hem işyeri sahibi olup hem de SSK’lı olarak da çalışabilmektedir. Ancak iki alandan da yatan sigorta primleri yalnızca bir alanda birikmektedir. Buna göre 5510 sayılı kanunun 53. Maddesine göre başka bir yerde çalışmaya başlayan vatandaşların bu durumu yazılı olan bildirmesi gerekmektedir. Hem SSK hem de Bağ-Kur tarafından prim ödenen vatandaşlar, daha yüksek emekli maaşı almaktadır. Öte yandan Bağ-Kur’a borcu olan kişilerin eş zamanlı olarak SSK kapsamında çalışmaya başlaması halinde, bir ayın tamamlanmasından sonra sağlık hizmetlerinden de faydalanmaya başlamaktadır. Sigortalı olan kişilerin 4A ve 4B kapsamında çalışması durumunda 2011 tarihinden önce sigortalılık geçerli olarak kabul edilmektedir.

İşyeri Sahipleri SSK’lı Olabilir mi?

İşyeri olanların SSK’lı olması söz konusudur. İşyeri sahibi olan Bağ-Kur’lu esnaf kişiler, aynı anda farklı bir işyerinde işçi olarak da görev alabilir. Bu durumda kişinin Bağ-Kur ödemeleri durarak SSK primleri yatmaktadır. Bu noktada kişi primlerinin tek bir alanda birikmesini de isteyebilir. Bu durumda kişi emekli olduğunda, yatan çift prim de dikkate alınarak daha yüksek emekli maaşı ödemesi yapılacaktır. Öte yandan 4A ve 4B sigortalılığa tabi olunması durumunda 4A sigortalılık geçerli kabul edilir. Buna göre 4B kapsamında sigortası olan 4A kapsamında sigorta olunmasından bir gün öncesinde durmaktadır. Öte yandan aynı kanunda sigortalının talebine göre 4A ve 4B kapsamında sigortalı olmak da mümkündür. Bu noktada 4A ve 4B kapsamında ödenecek primlerin toplamı ise prime esas kazancın üzerindeki sınırını geçemez.

SSK Başlayınca Bağkur İptal Olur mu?

SSK’nın başlamasıyla Bağ-Kur’un iptali kısa sürede gerçekleşmektedir. Bağ-Kur’lu olan vatandaşların SSK’lı bir işe girmesi durumunda Bağ-Kur ödemeleri durmaktadır. Ancak vatandaşlar iki taraftan da prim ödemesi talep ederse, bu durum da kabul edilmektedir. Fakat 4A ve 4B kapsamında ödenecek olan primlerin toplamı ise prime esas kazancın üst sınırından daha fazla olamaz. Buna göre 2011 tarihinden önce 4B sigortası geçerli olan vatandaşların 4A kapsamında sigortası olması durumunda 4A primleri iptal edilerek 4B prim borcuna eklenmektedir. Buna göre 4B kapsamında borcu olmayan kişilerin ödenmiş olan primleri ise kişilere de iade edilmektedir.

Basit Usul Vergi Mükellefi SSK’lı Olabilir mi?

Basit usul vergi mükelleflerinin SSK’lı olması mümkün olmaktadır. Bağ-Kur kapsamında çalışan iş yeri sahiplerinin SSK’lı olarak işe girmesi durumunda Bağ-Kur primleri durmaktadır. Bağ-Kur primleri ve SSK primlerinin aynı anda ödenmesini talep eden vatandaşlarının bu konuda başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru yapan kişilerin Bağ-Kur borcu varsa, SSK tarafından ödenen primler, Bağ-Kur borçlarını kapatacak şekilde diğer tarafa aktarılmaktadır. Eğer vatandaşın herhangi bir Bağ-Kur borcu yoksa, bu prim ödemeleri kişi SSK’dan çıktığında geri iade edilmektedir.

İşyeri Açan Bağ-Kur’lu Olmak Zorunda mı?

İşyeri sahiplerinin Bağ-Kur’lu olması zorunludur. Bağ-Kur’lu olmak zorunda olan kişiler 5510 sayılı kanunun 4/1b maddesine göre düzenlenmiştir. Bağ-Kur’lu olmak zorunda olan kişiler ise:
 • Köy ve mahalle muhtarları,
 • Kendi hesabına çalışan ve vergiye tabi olan kişiler,
 • Gelir vergisinden muaf olan esnaflar,
 • Esnaf ve sanatkarlar odasında kayıtlı olan kişiler,
 • Tarımsal çalışmaları olan kişiler,
 • Kollektif şirket ortakları Bağ-Kur’lu olmak zorundadır.
Sigorta primi ödememiş olan kişiler ve Bağ-Kur’a kayıtlı olmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanması mümkün değildir. Bağ-Kur’lu olmayan kişilerin gelecek dönemde emekli olma şansları da bulunmamaktadır. Bu kişilerin sosyal güvenlik kurumlarına Sigortalılık Muafiyet Belgesi vermesi gerekmektedir.

Bağ-Kur’lı İşkur’a Başvurabilir mi?

Bağ-Kur’lu kişilerin İşkur’a başvurması günümüzün tartışmalı konusu olmaya devam etmektedir. Buna göre 6824 sayılı olan Torba kanun kapsamı ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası kanununa eklenen düzenlemeler ile durum kesinleştirilmiştir. Bağ-Kur’lu olan kişilerin İşkur’a başvurması mümkündür. Ancak bu hizmetten faydalanamayacak kişiler ise:
 • Ticari kazanç ya da serbest meslek kazancı sebebiyle gerçek ya da basit usulde gelir vergisi mükellefi olan kişiler faydalanamaz.
 • Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve sanatkar sicilinde kayıtlı olan kişiler bu hizmetten faydalanamaz.
 • Şirket ortakları bu hizmetten faydalanamaz.
 • İsteğe bağlı sigortalılar bu hizmetten faydalanmaz.
 • Köy ve mahalle muhtarları bu hizmetten faydalanamaz.
 • Tarımsal faaliyette bulunan kişiler tarım Bağ-Kur sigortalısı olan kişiler İşkur’a başvuru yapamaz.
 • Esnaf Ahilik Sandığı sigortalı olan kişiler için sigortalı durumunun sona ermesinden ve sigorta çıkışı verilmesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olan vatandaşların, sigorta çıkışının verildiği tarihten geriye doğru son üç sene içerisinde de işsizlik maaşı ödenmektedir.
 • 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olan Bağ-Kur’lu vatandaşlara 180 gün boyunca işsizlik maaşı ödenmektedir.
 • 900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olan Bağ-Kur’lu vatandaşlara 240 gün boyunca işsizlik maaşı ödenmektedir.
 • 1080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olan Bağ-Kur’lu vatandaşlara 300 gün boyunca işsizlik maaşı ödenmektedir.

Bağ-Kur Borcu Olan SSK’dan Faydalanabilir mi?

Bağ-Kur borcu olanların SSK’lı olması mümkündür. Kendi işyeri olan ya da Bağ-Kur’a bağlı olarak çalışan kişilerin farklı bir işyerinde işe girerek SSK’lı olması durumunda, ödenen primler Bağ-Kur borçlarına aktarılmaktadır. Buna göre Bağ-Kur’lu olan kişi, SSK kapsamında çalışmaya başladığında Bağ-Kur ödemeleri durmaktadır. Ancak SSK primleri, vatandaşın prim borçlarına aktarılmaktadır. Özellikle kendi hesabına işyeri sahiplerinin başka bir işyerinde çalışması halinde bu durum avantajlı olmaktadır. İşyeri açan kişiler, gelir vergisi ödeyecekleri için Bağ-Kur’lu olarak çalışmak durumundadır. Buna göre Bağ-Kur’lu olan kişilerin SSK’dan faydalanması mümkündür.

Bağ-Kur’lu Olmanın Avantajları Nelerdir?

Bağ-Kur’lu olmanın avantajları başında ise sağlık hizmetlerinden yüzde 20’lik ödeme yaparak faydalanmaktadır. Bu sayede yüksek ücreti olan ilaçları çok daha düşük rakamlarla elde edebilmektedir. Özellikle ödeme basamağının yükselmesi durumunda Bağ-Kur’a giriş tarihine göre yüksek emekli maaşı ödemeleri de alınmaktadır. Vatandaşların Bağ-Kur’lu olabilmesi için iş sağlığı ve güvenliğinden faydalanamıyor olması gerekmektedir. Öte yandan işveren tarafından sosyal güvenlik kurumuna sigorta priminin ödenmiyor olması da önem teşkil etmektedir. Bağ-Kur’lulara sağlanan hizmetler ise:
 • Esnaf Ahilik Sandığı (işsizlik maaşı) ödeneği.
 • Ödenek alınan süre boyunca genel sağlık sigortasından yararlanma.
 • Yeni bir iş bulma.
 • Aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlar olmaktadır.

Kadınlar Çalışmadan Nasıl Emekli Olur?

Emeklilik Dilekçesi Verdikten Sonra Ne Zaman Maaş Bağlanır ?

Kıdem Tazminatı Nedir, Kimlere Verilir?

Editör: TE Bilisim