Emekli olduktan sonra çalışmak yasalar tarafından önü açık bir durumdur. Emekli olduktan sonra emekli maaşı yetersiz olan ya da tekrar çalışmak isteyen vatandaşlar, durumu SGK’ya tamamen doğru şekilde bildirme şartı ile yeniden işe girebilir. Yapılan düzenlemeler neticesinde emekli olduktan sonra yeniden işe başlayan vatandaşların maaşı kesilmemektedir. Bu aşamada emekli olan vatandaşın işe girmesi halinde SGK’ya bu durum ‘’Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışanlar’’ şeklinde bildirilmelidir.

Emekli Olduktan Sonra Çalışan Kişilerin Maaşında Kesinti Olur mu?

Emekli maaşında kesinti olmaması için emekli olduktan sonra işe giren kişilerin durumu mutlaka muhasebe ya da SGK’ya bildirmesi gerekmektedir. Buna göre SGK mevzuatı kapsamında emeklilik döneminden sonra yeniden sigorta yapılması halinde maaş ya da Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi olmaz. Fakat işyerinde çalışan muhasebeci ya da yetkililer, emeklinin yeniden işe girdiğini Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışanlar olarak bildirmelidir. Bu durumda, Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar olarak bildirmesi halinde emekli maaşında kesinti olacaktır. Özellikle yanlış bildirim yapılması durumunda maaşı kesilmiş olan emekli vatandaşların yeniden maaş alabilmesi için bildirimin düzeltilmesi çin başvuru yaması gerekmektedir. Yanlış bildirimlerin düzeltilmesi için yasal süre 10 iş günü olarak belirlenmiştir. Şayet 10 gün içerisinde düzeltme yapılmamışsa, bu aşamada işverenin Sosyal Güvenlik Merkezi ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri’ne dilekçe yazarak bizzat teslim etmesi gerekmektedir.

Emekli Olduktan Sonra Çalışan Kişilerin Emekli Maaşı Artar mı?

Emekli olduktan sonra çalışan kişilerin emekli maaşı artmamaktadır. Genel olarak Türkiye’de SSK ve Bağ-Kur emekli olan tüm vatandaşlar senede 2 defa enflasyon oranlarına göre zam almaktadır. Bu zamlar ise Temmuz ve Ocak aylarında yapılmaktadır. Bunun yanı sıra vatandaşların emekli olduktan sonra çalışması halinde emekli maaşında artış yapılmamaktadır. Sigortalı olarak çalışmaya başlayan emekli vatandaşların işverene işe giriş kodunu 2 yapması gerektiğine dair ilgi vermesi de oldukça önemlidir.

Emekli Olduktan Sonra Çalışmak Yasal mı?

Emeklilikten sonra işe girmek yasal olarak mümkün olmaktadır. Emekli maaşı yetmeyen ya da çalışmak isteyen vatandaşlar, sigortalı şekilde işe girebilmektedir. Buna göre 2019 senesinde düzenlenen yasaya göre emekli olduktan sonra işe giren vatandaşların maaşında kesinti yapılmamaktadır. Emekli olan ve sigortasız şekilde çalışan emekli vatandaşlar, işyerlerine ceza kesilmesine sebep olacaktır. Bundan dolayı da emeklilikten sonra çalışan vatandaşların sigortalı şekilde işe girmeye dikkat etmesi gerekmektedir. Sigortasız şekilde personel çalıştırdığı tespit edilen işverenlere para cezası verilmektedir. Buna göre:
 • Emeklilik döneminden sonra çalışan vatandaşların sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekmektedir.
 • Bağ-Kur’lu olan emekli vatandaşların tekrar çalışmaya başlaması halinde maaşlarında yüzde 13 oranında kesinti yapılmaktadır.

Emeklilikten Sonra İşe Girenlerin Maaşından SGK Destekleme Primi Kesilir mi?

Emeklilikten sonra çalışan kişilerin maaşında kesinti yapılması torba yasa düzenlemesi kapsamında 2019 senesinde kaldırılmıştır. Bu aşamada emekli olduktan sonra işe giren vatandaşların maaşları kesilmemektedir. Öte yandan emekli olan kişi, kendi işini açarsa ya da şirkete ortak olarak girerse sigortasını tekrar başlatmak durumundadır. Bunun yanı sıra emeklilik türlerine göre maaşta yapılan kesintiler de değişmektedir. Bunlar:
 • Malulen emeklilik
 • Engelli indirimi ile elde edilen emeklilik
 • Normal emeklilik
Malulen emeklilik ya da engelli indirimi halinde emekli olan kişilerin tekrar çalışmaya başlaması durumunda maaşları tamamen kesilmektedir. Malulen emekli olan ya da engelli maaşı alan kişilerin sigortalı olarak işe girmesi durumunda maaşları kesilmektedir.

Malulen Emekli Olan Kişiler Tekrar Çalışabilir mi?

Malulen emekli olan kişilerin tekrar çalışması halinde aldıkları maaş tamamen kesilmekte ve ödenmiş olan maaşlar için yasal süreç başlatılmaktadır. Malulen emeklilik, vatandaşın iş kaybı yaşaması sebebiyle, maddi sorunlar yaşaması ve hayatını idame ettirmesi için devlet tarafından verilmektedir. Buna rağmen bir işe girip çalışan vatandaşların maaşları kesilmekte ve cezai yaptırım uygulanmaktadır. Buna göre:
 • Malulen emeklilik hakkı elde etmiş kişinin yeniden sigortalı olarak çalışması halinde emekli maaşında kesinti yapılmaktadır.
 • Engelli indirimi ile erken emeklilik hakkı kazanmış olan vatandaşların yeniden çalışması halinde emekli maaşı tamamen kesilir.

Emekli Olduktan Sonra Esnaf Olarak Çalışmak Mümkün mü?

Emeklilikten sonra BağKur’lu olmak yasal olarak mümkün bir durumdur. Fakat; Bağ-Kur, SSK ya da Emekli Sandığı emeklisi olan vatandaşların emeklilik maaşı alırken kendi iş yerini açması ya da esnaf olarak çalışmaya başlaması durumunda, Bağkur’a SGDP olarak ifade edilen Sosyal Güvenlik Destek Primi ödemesi gerekmektedir. Öte yandan maaşında kesinti yapılabilecek durumlar ise:
 • Kendi işyerini açan ve vergi mükellefi olan vatandaşların maaşlarında yüzde 10 oranında kesinti yapılmaktadır.
 • Limited şirket ortağı olan vatandaşların maaşlarında yüzde 10 oranında kesinti yapılmaktadır.
 • Anonim şirket kurucu ortağı vatandaşların maaşlarında yüzde 10 oranında kesinti yapılmaktadır.
 • Yönetim kurulu üyesi olan emekli kişilerin Bağ-Kur’dan aldıkları emekli aylıklarından ortalama olarak yüzde 10 oranında kesinti yapılmaktadır.

Emekli Olan Memur Tekrar İşe Girebilir mi?

Emekli olan memurun tekrar çalışması istisnai kurum ve kuruluşlar için söz konusudur. Memurların emekli olduktan sonra yeniden çalışma şansı diğer meslek gruplarına göre daha kısıtlı olmaktadır. Buna göre memurların emekli olduktan sonra çalışabileceği kurumlar ise:
 • Belediyeler,
 • İl özel idareleri,
 • Belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulmuş işletmeler,
 • Kamu kurum ve kurulları,
 • Sermaye piyasası kurulu,
 • Rekabet kurumu,
 • RTÜK,
 • Kamu ihale kurumu,
 • Kamu iktisadi teşebbüsler,
 • Kamuya ait olan ortaklıklar
Memur görevinden sonra emekli olan vatandaşlar, yukarıda bahsedilen kurumlar dışında farklı bir yerde çalışamaz.

Emeklilerin Kıdem Tazminatı Hakkı

Emekli olduktan sonra kıdem tazminatı İş Kanunu kapsamında düzenlenen yasalara göre alınabilmektedir. Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayan vatandaşlar, kıdem tazminatı hakkını emeklilik sebebiyle değil, işten çıkarılma halinde almaktadır. Emekli olduktan sonra sigortalı olarak işe giren vatandaşların, işverenleri tarafından iş akdinin sonlandırılması durumunda kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır. Bunun yanı sıra emekli vatandaşların hakları:
 • Yıllık izin
 • Resmi tatillerde çalışmama hakkı
 • Mesai ücreti
 • Kıdem ve ihbar tazminatı hakkı emekli olan kişilerde de aynı şekilde mevcuttur.

Emekli Olduktan Sonra İkinci Kez Emeklilik Hakkı Nedir?

Emekli olduktan sonra 2. Defa emeklilik söz konusu değildir. Emeklilik sonrası tekrar sigortalı şekilde çalışan işçinin tazminat alabilmesi için İş Kanunu kapsamında belirlenmiş şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Buna göre:
 • Emekli olan vatandaşın 2. Defa tazminat belgesi alabilmek için bir sene boyunca aynı iş yerine kesintisiz olarak çalışması gerekmektedir.
 • Emekli olan vatandaşın disiplinsizlik ya da ahlaki sebepler dışında işvereni tarafından işten çıkarılmış olması gerekmektedir.
 • Şayet emekli olan kişi girdiği işte ücretlerini ve maaşını alamıyorsa, kıdem tazminatı almayı sağlar.
Şayet işçi iş sebebiyle bir iş hastalığına yakalanmış ise, iş akdini bu durumda istifa ile sonlandırabilir ve tazminat alabilir.

Emekli Banka Promosyonu Ne Kadar?

Emekli Maaşı Hesaplama Tüm Detayları

Emeklilik Dilekçesi Verdikten Sonra Ne Zaman Maaş Bağlanır ?

Editör: TE Bilisim