EK5 Tarım sigortasından emeklilik hakkı kazanmak için kişilerin emeklilik için belirlenmiş yaş sınırına ulaşmaları ve primlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ek- 5 tarım sigortası yaptıranlarda erken emeklilik imkânı bulunmamaktadır. 5510 sayılı kanun çerçevesinde düzenlenen tarım sigortalılarının bu haktan yararlanabilmeleri için tarım ya da ormancılık alanında faaliyet yürüttüklerini ilgili makamlardan alınacak belgelerle kanıtlamaları gerekmektedir. Bağ – Kur tarım sigortasından yararlanacak kişilerin ziraat odasına kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvurular da gerekli görülmesi halinde farklı belgelerde istenebilmektedir.

Ek – 5 Tarım Sigortasından Kimler Emekli Olabilir?

Ek – 5 tarım sigortası başvurusu yapabilmek için 5510 sayılı kanunun ek -5 maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir. Bu şartlar arasında yer alan en önemli unsur tarım veya ormancılık alanında sürekli ya da süreksiz hizmet yürütüyor olmaktadır. Kendine ait tarımsal ürünlerin satışını gerçekleştiren kişilerin de bu isteğe bağlı tarım sigortasından yararlanabilmektedir. Ek -5 madde kapsamında tarım sigortasından emekli olabilmek için:
 • Tarım alanında faaliyet gösteren ve
 • Bağ, bahçe, tarla vb. alanlarda hizmet veren kişiler
 • Belirlenen prim sayısını tamamlamaları gerekmektedir.
Tarım sigortası kapsamına dahil edilen kişilerin bu sigortadan emeklilik hakkı kazanabilmeleri için yaş haddini beklemeleri de gerekmektedir. Ek – 5 madde kapsamında isteğe bağlı tarım sigortalıların erken emeklilik hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle prim gün sayısı ve yaş emeklilik için en önemli etkenlerdir.

Ek – 5 SSK Tarım Sigortası Emeklilik Yaşı Kaçtır?

SSK tarım sigortası emeklilik yaşı kadın ve erkekler için ayrı ayrı düzenlenmiştir. 5510 sayılı kanunun kapsamında, tarım sigortalılarının emeklilik prim gün sayısı kadınlarda daha düşükken erkeklerde bu prim daha yüksektir. Ek – 5 SSk tarım sigortasından emeklilik yaşı 58 ve 60 yaş arasındadır. Prim gün sayısını erken tamamlayan kişilerin erken emekli olması neredeyse imkânsızdır. Tarım sigortasından emeklilik için 1999 yılından önce başlayan kişiler:
 • Kadınlarda,3200 prim – 58 yaş sınırı
 • Erkeklerde, 3200 prim – 60 yaş sınırı
1999 ve 2008 yılları arasında tarım sigortalılığı başlayan:
 • Erkeklerde, 4500 prim – 60 yaş ve
 • Kadınlarda, 4500 prim – 58 yaştır.
Başlangıçta asgari ücretin 23 günlük kazancı üzerinden hesaplanan primler, her yıl bir gün arttırılması hedeflenerek asgari ücretin 30 günlük kazancı üzerinden hesaplanması düşünülmüştür. Bu nedenle güncel olarak:
 • Kadınlarda, 7200 prim ve 58 yaş
 • Erkeklerde, 9000 prim ve 60 yaş
Emeklilik için gerekmektedir. Sigortalılığın başladığı güne ve prim ödemelerine göre emeklilik şartları değişiklik göstermektedir. Bu nedenle ek -5 tarım sigortalılığında sigorta başlangıç tarihi oldukça önemlidir.

SSK Tarım Sigortasına Nasıl Başvuru Yapılır?

SSK Ek – 5 tarım sigortası başlangıcı için öncelikle kişilerden tarım veya ormancılık alanında hizmet yürüttüklerine dair kanıt istenmektedir. Bunun için il ya da ilçe Gıda, Tarım ve Ormancılık Müdürlüklerinden resmi onay belgesi ve muhtarlıklardan onaylı belgelerin alınması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunca Ek -5 isteğe bağlı tarım sigorta başlangıcı için ek belgelerde talep edilebilmektedir. SSK tarım sigortası başvurusu için:
 • EK -5 tarım sigortası başvuru formu
 • Muhtarlıktan ya da tarım il müdürlüklerinden onaylı belge
 • Kimlik bilgilerini içeren formlar doldurulmalıdır.
Doldurulan ve onaylatılmış bu belgeler Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilerek Ek -5 tarım sigortası başvurusu gerçekleştirilmiş olur. Tarım sigortası başvurusu, diğer sigorta başvurularıyla aynı doğrultuda seyretmektedir. Diğer sigorta başvurularından farklı olarak sadece belge ve ücretler değişiklik gösterebilmektedir. Başvuru yapıldıktan yaklaşık 30 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu başvuruyu onayladığına dair bilgiyi sisteme kaydetmektedir. Başvuru işlemleri onaylandıktan sonra prim ödemeleri:
 • Vakıfbank
 • C. Ziraat Bankası ve
 • PTT
Aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Prim detayları ve eski prim borçları E- devlet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir. E- devlet şifresi bulunmayan kişiler PTT şubelerinden geçici şifrelerini temin edebilirler.

Ek – 5/ Ek- 6 Tescil Kaydı ve Borçlar Nasıl Sorgulanır?

Ek – 5 tarım sigortası sorgulama işlemi E- devlet kapısı üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanı kullanılarak verilen hizmetlerden tüm sigortalı vatandaşlar yararlanabilmektedirler. Ek – 5 tarım sigortasına dâhil olan kişiler aynı zamanda:
 • Ek – 6 ve 5G
 • Otuz günden az İBS tescil kayıtları ve
 • Borç döküm belgelerini sorgulayabilmektedirler.
Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından gösterilen bilgiler ışında sigorta prim gün sayısını ve kalan prim borçlarını görebilirsiniz. E –devlet: Adresinden T.C. kimlik numarası ve E- devlet şifresi girilerek öğrenilebilir. Tarım sigortası kapsamında emekli olmak için primlerin eksiksiz yatırılması gerekir. Bu nedenle sistem üzerinden prim borçlarınız ve kalan gün sayılarınızı kontrol etmeniz emeklilik vaktinizin hesaplanması için size fayda sağlayacaktır.

SSK ve Bağ Kur Tarım Sigortasında Emeklilik Primleri Nedir?

SSK ve Bağ Kur tarım sigortası primleri diğer sigorta prim hesaplamalarıyla aynı şekilde yapılır. 5510 sayılı kanun ve Ek -5 maddesinde belirtildiği üzere SSK tarım sigortası süreksiz, tarım ve orman işlerinde hizmet yürüten kişiler için aylık 30 gün, yıllık olarak ise 360 gün üzerinden hesaplanmaktadır. Güncel olarak Ek- 5 tarım sigortalıları:
 • Erkeklerde 9000 prim ve
 • Kadınlarda 7200 prim olarak hesaplanmaktadır.
Tarım sigortasından emekli olabilmek için primlerin tek başına tamamen yatırılmış olması önemli değildir. Emeklilik için ön görülen 58 ve 60 yaş sınırlarına ulaşılması gerekmektedir. Bu nedenle primleri erken ödenmiş kişilerin bu yaş sınırlarını beklemeleri gerekmektedir. 2011 öncesinde Ek- 5 tarım sigortası hizmetinden yararlanan kişilerin primlerini kontrol etmeleri, emeklilikte herhangi bir sorun yaşamamaları için önemlidir.

Ek – 5 Tarım Sigortalı Sayılma Şartları Nelerdir?

Ek – 5 tarım sigortası hizmet birleştirme kapsamında 2008 yılı öncesinde Sosyal Güvenlik Kanuna dâhil herhangi bir faaliyeti bulunmayanlar, 2008 Aralık ayında bu kanun kapsamına dâhil olanlar, 2011 yılında yürürlüğe giren Ek -5. Madde ile değerlendirilmektedirler. Bu doğrultuda 5510 sayılı kanunun Ek – 5. maddesine göre:
 • 4/A – 4/B ve 551/4/C sigortası olmayan
 • İsteğe bağlı sigorta ve iştiraki bulunmayan
 • Özel sigorta hizmeti almayan
 • 18 yaşından büyük
 • Tarım ve orman hizmetleri yürüten kişiler faydalanabilmektedir.
Bu şartların dışında Ek – 5 madde kapsamında tarım sigortası yaptırmak isteyen kişilerin mutlaka tarım ya da ormancılık alanında faaliyette bulunan kimseler olması gerekmektedir. Bu kapsama dâhil olmayan kişilerin isteğe bağlı tarım sigortasından yararlanmaları düşünülemez.

Ek – 5 Sigortalılığı Sona Erdiren Durumlar Nelerdir?

Ek -5 tarım sigortasını sona ermesi halinde kişilerin emeklilik ve genel sağlık sigortası hizmetlerinden yararlanmaları imkânsızdır. Doğal şekilde sigortalılığı sona erdiren durum emekliliğe hak kazanılmasıdır. Bunun dışında Ek-5 tarım sigortasını sona ermesi için:
 • Zorunlu sigorta kapsamına dahil edilmesi
 • İsteğe bağlı olarak sigortalılığın bitirilmesi
 • Primlerin ödenmemesi
 • Sigortalı kişinin ölmesi ve
 • Aylık gelir almaya hak kazanılması

Ek-5 madde kapsamında isteğe bağlı tarım sigortasının sona ermesine neden olmaktadır. Ek- 5 tarım sigortası, kişinin zorunlu sigortalılığının başladığı tarihten itibaren sona ermektedir. İsteğe bağlı tarım sigortasının zorunluluk dışına sona ermesi için sadece prim borçlarının ödenmemiş olması gerekmektedir. Bu nedenle ek -5 kapsamında sigortalılıkları devam eden kişilerin prim borçlarını ödemeleri gereklidir.

Esnaf Bağ-Kur’lu (Vergi Mükellefi) SSK’lı Çalışabilir mi ?

Tarım BAĞ-KUR’u ile İlgili Bilinmesi Gereken Herşey

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi İle İlgili Tüm Bilinmesi Gerekenler

Editör: TE Bilisim