Çalışanın işten ayrılması durumunda işverenden talep ettiği ve işin ayrıntılarını düzenleyen belgeye çalışma belgesi adı verilmektedir. Bu belge sonraki işlere girebilmek adına referans olarak kullanıldığından çalışma belgesi nasıl doldurulur sorusunun doğru yanıtlanması gerekmektedir.

Çalışma Belgesi Nedir?

Çalışma belgesi tanımı itibariyle çalışanın talebi üzerine işveren tarafından yapmış olduğu işin tanımını ve süresini içeren belgeye denilmektedir. Çalışma belgesi özellikle işçinin işten ayrıldıktan sonra yeni işe girerken referans olarak kullandığı bir belge olmaktadır. İşyerinde çalışan işçinin işten ayrıldığı zaman işyerinden talep etmesi üzerine işveren zorunlu olarak bu belgeyi düzenlemek zorundadır ve çalışanın görev tanımı ile çalışma süresini de doğru olarak yansıtmak durumundadır. 4857 sayılı iş kanunu kapsamında çalışanın talep etmesi durumunda bu belge işyeri tarafından kendisine ücretsiz bir şekilde verilmelidir. Çalışma belgesinde çalışanın bilgilerine, işyeri bilgilerine ve hangi alanda ne kadar süreler ile çalıştığına dair bilgiler yer almaktadır. Çalışanın talebi üzerine işyeri bilgilerle hazırlanan çalışma belgesini her durumda vermek zorundadır. Şayet işyeri çalışma belgesi vermiyorsa bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yaparak çalışma belgesinin alınmaması üzerine şikayet edilebilmektedir.

Çalışma Belgesi Nerelerde Kullanılır?

Çalışma belgesinin kullanım alanları genelde yeni bir işe girerken referans olmasıdır. İş yaşamında özellikle yeni işe girme sürecinde referanslar önemli olduğundan çalışma belgesine sahip olanlar daha önce hangi işlerde ne kadar süreler ile çalıştıklarını göstermeleri açısından önemlidir. İşverenler de çalışan alımı yaparlarken bu referansları dikkate almaktadırlar. Çalışma belgesi detaylı olarak hangi işte ne kadar süreli olarak çalışıldığını gösterdiğinden çeşitli durumlarda gerekli olmaktadır.

Çalışma Belgesi ile Bordro Aynı mı?

Çalışma belgesi ile bordro aynı belgeler değildir. Bordro temel olarak Sosyal Güvenlik Kurumu SGK kapsamında yatırılan primler dahilinde çalışma süresini gösteren bir belgedir. Başka bir deyişle bir işyerinde sigortalılık süresini ifade etmektedir ve açık bir şekilde hangi pozisyonda görev yapıldığı bordroda yer almaz. Bu yüzden çalışma belgesi daha detaylı bilginin talep edilmesi ve temel bir referans gerekli olduğu anlarda bordroya kıyasla daha iyidir. Çalışma belgesinin bordro ile desteklenmesi ise iş görüşmelerinde daha yararlı olabilecektir. Bordro almak yine işyerinden talep edileceği gibi e-devlet üzerinden de hızlı bir şekilde alınabilmektedir.

Çalışma Belgesi Çeşitleri Nedir?

Çalışma belgesi çeşitleri temel olarak iki türe ayrılmaktadır. Bir çalışma belgesinde işin süresi ve çeşidi yer almaktadır. Bu belge için alelade çalışma belgesi denilmektedir. İş Kanunu kapsamında sadece bu türden bir çalışma belgesine yönelik tanımlama yapılmıştır. Diğer bir çalışma belgesi ise tam çalışma belgesi olarak adlandırılmaktadır. Bu belgenin bir diğer adı da bonservis olmaktadır. Belgede çalışanın görevi, çalışma süresi ve işçinin performansı ile eski işveren tarafından yazılacak olan düşünceler yer almaktadır. Tam çalışma belgesi çok spesifik durum isteyen, işe alım süresince sıkı bir eleme yapıldığı iş görüşmelerinde talep edilmektedir. Temel amacı işverenin çalışan hakkındaki düşünceleri öğrenmektir. Bu bakımdan genel iş görüşmelerinde alelade çalışma belgesinin alınması yeterli olacaktır ancak yapılan iş tanımı ile ilgili olarak daha detaylı bilgiler talep edilirse bonservis alınmalıdır.

Çalışma Belgesi Nasıl Alınır?

Çalışma belgesi nasıl alınır sorusu iş başvurusu yapanlar ya da iş görüşmesi yapan çalışanlar tarafından merak ediliyor. Çalışma belgesi almak için elektronik ortamda müracaat edilecek bir kanal bulunmamaktadır. Bu bakımdan mutlaka önceden çalışılan işyerine başvuru yapmak gerekmektedir. Bu noktada kanunu da ilgilendiren bir konu üzerinde durulması gerekmektedir. Örneğin eski işyerinden çeşitli nedenlerden ötürü kötü bir ayrılma yaşanmışsa bu durumda çalışan, çalışma belgesi talep etmek için çekince duyabilir. Böyle bir durumda yüz yüze görüşmeye gerek bulunmamaktadır. Telefon, e – posta gibi iletişim kanalları üzerinden de çalışma belgesi talep edilebilecektir. Ancak belgenin ıslak imzalı olması gerektiğinden hazırlanan belgenin elden alınması ya da mümkün ise posta yolu ile teslim edilmesi sağlanmalıdır. Her ne durumda olursa olsun işveren belgeyi vermek istemediğinde 4857 sayılı kanun kapsamında kendisine idari para cezası uygulanmaktadır. Çalışma belgesi vermeyen işyeri için SGK’ya şikayetçi olunduğu durumda SGK tarafından işlemler hemen başlatılmakta ve sonuçta işveren hem çalışma belgesi düzenlemekte hem de idari para cezası ödemektedir.

Çalışma Belgesi Nasıl Doldurulur?

Hem işverenler hem de çalışanlar için çalışma belgesi nasıl doldurulur sorusunun yanıtı oldukça kolaydır. Çünkü çalışma belgesi doldurmak için belirli bilgilerin mutlaka yer almasını sağlamak yeterli olacaktır. İş tanımı ile ilgili olarak farklı tanımların da yer alabileceği çalışma belgesinde temel olarak yani mutlaka bulunması gereken bilgiler ise;
  • Adı soyadı
  • İş yerindeki görevi
  • Adresi
  • Doğum tarihi
  • T.C Kimlik numarası bilgilerinden oluşmaktadır. Bu bilgilerin kesinlikle bulunması gerekmektedir. Aksi halde çalışma belgesi doğru bir şekilde doldurulmuş olmayacaktır.
Bunun yanında çalışma belgesinde işveren kendi düşüncelerine yer vermemelidir. Eğer tam çalışma belgesi talep edilmemişse işveren tarafından olumlu ya da olumsuz anlamda düşüncelerini belirtmesi gerekmez. Alelade çalışma belgesi talep edildiğinde sadece basit şekilde bir çalışma belgesinin doldurulması yeterli olmaktadır. [embed width="100%" height=""]

Çalışma Belgesi Örnekleri Nedir?

Çalışma belgesi örnekleri işverenler ve çalışanlar tarafından pratik ve hızlı bir şekilde belgelerini doldurmayı sağlamaktadır. Çalışma belgesi alelade olarak adlandırılan şekilde doldurulacaksa şu bilgilere yer verilmelidir;
  • Öncelikle üst orta kısma büyük harfler ile çalışma belgesi yazılmalıdır.
  • Daha sonra büyük harflerle sol kısımdan başlayacak şekilde işçinin ibaresi düşüldükten sonra alt satıra geçerek burada;
  • İşçinin adı soyadı, doğum yeri ve yılı, T.C. kimlik numarası, sigorta sicil numarası bilgilerine yer verilmelidir. Tüm bilgilerde satır bırakılmalıdır.
  • Daha sonra büyük harfler ile işverenin ibaresi yazılarak yine satır bırakılarak şu bilgilere yer verilmelidir;
  • İşverenin; adı soyadı unvanı, adresi, SSK işyeri sicil numarası, işyerinde yapılan iş, işçinin görevi, işe başlama tarihi, işten ayrılış tarihi başlıkları ve bilgileri yazılmalıdır.
İşveren bilgileri sonrasında ise şöyle bir ibare düşülmesi gerekmektedir; “yukarıda fotoğrafı, kimlik bilgileri belirtilmiş olan adı soyadı X tarihleri arasında işyerimizde çalışmıştır. İş bu çalışma belgesi 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında düzenlenmiş ve kendisine verilmiştir.” En alt kısma ise işveren adı soyadı yazılarak imza atılmalıdır. Eğer tam çalışma belgesi isteniyorsa işçinin ve işveren bilgilerinin yazılmasından sonra İşveren Görüşü olarak ayrı bir başlık açılmalı ve bu kısma işveren tarafından düşünceler yazılmalıdır. Düşünceler olumlu ya da olumsuz olabilir, bu durumda çalışanın karışma hakkı bulunmamaktadır. Ancak yersiz yere olumsuz düşüncelere yer veriliyorsa çalışan bu durumda itiraz yapabilir ve işveren bu düşüncelerini değiştirmiyorsa çalışma belgesi alımında sorun yaşandığı için SGK’ya başvuru yapmak mümkün olmaktadır.

Çalışma İzin Belgesi Nedir?

Konuyla ilgili olarak karıştırılmaması gereken bir konu çalışma izin belgesi olmaktadır. Çalışma belgesi ile çalışma izin belgesi birbirlerinden farklı olup çalışma izin belgesi Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar 4817 sayılı kanun kapsamı için düzenlenen bir belge olmaktadır. Haliyle referans olarak belge alacakların çalışma izin belgeleri ile herhangi bir ilişikleri bulunmamaktadır.

İş Kurmak İçin Kredi Nasıl Alınır Ve Başvuru Şartları

Çalışanlar Dikkat! 14 Günlük Karantina Raporu Nasıl Alınır?

İş Göremezlik Ödeneği Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Editör: TE Bilisim