Bağ-Kur’luların sigortalı çalışması 6111 sayılı kanun kapsamında mümkün olmaktadır. Buna göre prime esas kazanç üst sınırının aşılmaması şartı ile 4A sigortalılık devam ederken, aynı anda 4B Bağ-Kur ödemelerini de yapabilirsiniz. Şayet Bağ-Kur’lu olarak bir firmada çalışıyorsanız ya da esnafsanız, aynı anda sigortalı şekilde başka bir işyerinde de çalışabilirsiniz. Bu noktada Bağ-Kur’dan gelen primler de 4A kapsamında değerlendirilmektedir.

Kimler 4B Bağ-Kur Kapsamında Çalışmaktadır?

Bağ-Kur’lu olarak çalışan kişiler SGK tarafından 4B sigorta koluna tabi tutulmaktadır. Buna göre Bağ-Kur’lu olan kişiler:
 • Ticari kazanç ya da serbest meslek kazançları nedeniyle gerçek ya da basit usulde gelir vergisi mükellefi olan vatandaşların tamamı Bağ-Kur’lu olmaktadır.
 • Gelir vergisinden muaf tutulan esnaf ve sanatkar siciline kayıtları bulunan vatandaşlar Bağ-Kur’lu olarak çalışmak durumundadır.
 • Anonim farklı şirketlerin yönetim kurulu üyesi olarak görev alan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları Bağ-Kur’lu olarak prim ödemeleri yapılmaktadır.
 • Tarımsal faaliyetleri olan vatandaşlar Bağ-Kur kapsamına sigortalı olmaktadır.
Bu iş kollarında görev alan kişiler Bağ-Kur’lu olarak sigorta hizmetlerinden faydalanmaktadır. Fakat SSK’lı olarak çalışan kişiler de aynı zamanda isteğe bağlı Bağ-Kur hizmetlerini durdurabilir ve SSK’lı olarak da görevlerine devam edebilir. Ancak geçmiş dönemde olduğu gibi kendi işyerinde sigortalı olarak çalışabilmesi mümkün değildir. Bu kişiler yalnızca farklı bir işyerinde çalışmaya başlarsa SSK’lı olarak prim ödemesi alabilir.

Hem SSK’lı ve Hem de Bağ-Kur’lu Olmak Mümkün mü?

Eş Zamanda SSK ve Bağ-Kur’lu olmak için 5510 sayılı kanun kapsamında Bağ-Kur’lu vatandaşların SSK’lı olarak çalışmaya başlaması durumunda, Sosyal Güvenlik Kurumu’na durumu yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Bu şekilde aynı anda Bağ-Kur’a da prim ödeme hakkı elde etmek mümkündür. Bağ-Kur’lu olan kişinin farklı bir iş yerinde SSK’lı olarak çalışması durumunda, çifte emeklilik maaşı alabilmek söz konusu olmamaktadır. Bu aşamada ödenmiş olan SSK ve Bağ-Kur primleri, iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrası ile ilgili olarak sigortalılık kapsamında kısa vadeli kollarında SSK primlerine aktarılmaktadır.

Bağ-Kur ve SSK’lı Olanların Erken Emeklilik Hakkı Var mı?

Yaşa göre erken emeklilik sistemi hem Bağ-Kur’da hem de SSK’da geçerli olmaktadır. İki sigorta kolundan da prim yatması, nispeten daha yüksek emekli maaşına yol açsa da emeklilik için esas kural, yaş olmaktadır. Buna göre belirli bir prim günlerinin, sigortalılık süresinin ve yaşın doldurulması  oldukça önem teşkil etmektedir. Buna göre 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile yaştan emekli olma hakkı elde edilebilmektedir. Bu hakkı elde etmek için ilk sigorta başlangıç tarihinden itibaren 15 yıllık sigortalı çalışma süresini ve 3600 günü tamamlamış olan kişiler için aranan yaş şartları ise:
 • 2002 ve 2005 tarihleri arasında bu süreyi dolduran kişiler 56 yaşında emeklilik hakkı elde etmektedir.
 • 2005 – 2008 tarihleri arasında bu süreyi dolduran kişiler 57 yaşında emeklilik hakkı elde etmektedir.
 • 2005 – 2011 tarihleri arasında bu süreyi dolduran kişiler 58 yaşında emeklilik hakkı elde etmektedir.
 • 2011 – 2014 tarihleri arasında bu süreyi dolduran kişiler 59 yaşında emeklilik hakkı elde etmektedir.
 • 2014 tarihinden sonra bu süreyi dolduran kişiler ise 60 yaşında emekli olmaktadır.

Şirket Sahipleri Farklı İş Yerinde Sigortalı Olarak Çalışabilir mi?

Şirket sahiplerinin sigortalı olması düzenlenen Torba kanun kapsamında 2019 senesinde mümkün olmaktadır. Düzenlenen torba kanun kapsamında Bağ-Kur’lu olan vatandaşın vergi kaydı ya da şirket ortaklığının devam etmesi halinde iş yerinde çalışmaya başladığı süreçten itibaren 4A SSK sigortalısı olarak çalışması mümkündür. Buna göre yapılan yeni düzenleme kapsamında sigortalı olan vatandaşın 4A, 4B sigortalılık statüleri eş zamanlı olarak yapılabilmekte ve primleri ödenmektedir. Sigortalı olan kişiler eş zamanlı olarak  4A ve 4B kapsamında sigortalılık statülerine tabii olacak şekilde çalışmaya başlayabilir. Bağ-Kur sigorta koluna tabi olan ancak borcu nedeniyle sağlıktan yararlanamayan vatandaşlar ise; ortağı ya da sahibi olmadığı bir farklı bir iş yerinde 4A sigortası olarak göreve başlayabilir.

4A Sigortalı Olarak Çalışan Kişiler Şirket Kurabilir mi?

Sigortalı çalışan kişinin şirket kurması yasal olarak mümkün olmaktadır. Sigortalı olan vatandaş şayet eş zamanlı olarak hem devlet memuru hem de Bağ-Kur’lu ise bu noktada devlet memuru kapsamında sigorta primleri yatmaktadır. Öte yandan bir sigortalı kişi aynı anda SSK’lu ve Bağ-Kur’lu olacak şekilde çalışması durumunda primler SSK’ya yatacaktır. Ancak sigorta kollarının çakışması nedenleri ile SSK kapsamında sigortalılığı esas alınan vatandaşlar bu noktada yazılı talepte bulunarak ödemelerin Bağ-Kur’a yapılmasını talep edebilir. Bu sayede hem SSK’lı hem de Bağ-Kur’lu olarak prim ödemeleri yapılacaktır.

Her İş Yeri Sahibi Bağ-Kur’lu Olmak Zorunda mı?

İşyeri sahipleri sigorta kolu Bağ-Kur olmaktadır. 5510 sayılı kanuna göre, 4/B maddesi ile kimlerin Bağ-Kur’lu olacağını açıkça belirtilmiştir. 4B Bağ-Kur kapsamında zorunlu şekilde prim ödemesi gereken vatandaşlar ise:
 • Gerçek ya da basit usül vergi mükellefi olan kişiler,
 • Gelir vergisinden muaf olmasına rağmen esnaf ya da sanatkarlığa kaydı olan kişiler,
 • Kollektif şirket ortağı olan kişiler,
 • Adi komandit şirketlerinin komandite ve komanditer ortakları,
 • Donatma iştiraki ortağı olan kişiler,
 • Limited şirket ortakları,
 • Sermayeye sahip olan ve bu sermayenin paylara bölünmüş olduğu şirketlerin komandite ortağı olan kişiler,
 • Köy ve mahalle muhtarı olan kişiler.

SSK ve Bağ-Kur Prim Ödemesinde Emeklilik Maaşı Artar mı?

Emeklilik maaşı miktarı hem SKK hem Bağ-Kur’lu olan vatandaşlarda artış göstermektedir. Buna göre vatandaşın ikamet ettiği ilin sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmaktadır. Bu başvuruda Bağ-Kur kaydının durdurulması ve SSK’nın aktif edilmesi gerekmektedir. Bu sayede tek bir sigorta primi, Bağ-Kur’dan gelecek prim ile beraber artacaktır. Ancak kişi primlerini hem Bağ-Kur hem de SSK olmak üzere iki yerden ödemek isterse, bu noktada iki ödemeyi de eş zamanlı olarak yaparak emekli maaşının artmasını sağlayabilir. Fakat ödeme zorunluluğu olmadığı hallerde de Bağ-Kur primlerinin de ödenmesi gerekir.

Emeklilik Hesaplama Nasıl Yapılır?

Emekli olma yaşı özellikle Türkiye’de 8 defa değiştirilmiştir. Emeklilik hakkı elde edebilmek için kişinin belirli bir süre boyunca prim ödemesi yapması ve belirli bir yaşı doldurmuş olması gerekmektedir. Kişinin belirli bir hizmet senesi kotasını doldurmasının ardından emeklilik hakkı elde etmesi mümkündür. Buna göre:
 • 2002 ve 2005 tarihleri arasında prim günlerini doldurmuş olan kişiler 56 yaşında emekli olabilmektedir,
 • 2005 – 2008 tarihleri arasında prim günlerini doldurmuş olan kişiler 57 yaşında,
 • 2005 – 2011 tarihleri arasında prim günlerini doldurmuş olan kişiler 58 yaşında,
 • 2011 – 2014 tarihleri arasında prim günlerini doldurmuş olan kişiler 59 yaşında emekli olma hakkı elde edilmektedir.
Yaş kotası hem SSK’lı hem de Bağ-Kur’lu olan kişiler için de geçerli olmaktadır. İki farklı sigorta kolundan da prim ödeyen vatandaşların daha erken emekli olması söz konusu olmasa da daha yüksek emekli maaşı almaya hak kazanmaktadır.

Kredi Kartı ile Bağkur Prim Borcu Ödemesi Nasıl Yapılır ?

Ek5 Tarım SSK’dan Emekli Olan Ne Kadar Maaş Alır?

Tarım BAĞ-KUR’u ile İlgili Bilinmesi Gereken Herşey

Editör: TE Bilisim