Bu yazımızda 2015 Yılında katılım payı tutarı ne kadardır,kimlerden katılım payı alınır,İlaçlar için uygulanan katılım payı ne kadardır,katılım payı nasıl tahsil edilir,aylık ve ya gelir alan kişilerin katılım payları nasıl ödenir ?gibi katılım payı ile ilgili tüm sorularınıza cevap bulabileceksiniz.

[caption id="attachment_1576" align="alignleft" width="336"] 2015 yılında kim ne kadar ilaç ve muayene katılım payı ödeyecek[/caption]

KATILIM PAYI NEDİR?

Katılım payı:Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için sigortalının kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu anne,baba eş ve çocuklar tarafından ödenecek tutarı ifade eder

KATILIM PAYI ALINAN SAĞLIK HİZMETLERİ NELERDİR?

Aşağıdaki sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaktadır:

-Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimleri hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı,

-Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar,

-Vücut dışı protez ve ortezler,

-Yardımcı üreme yöntemi (Tüp Bebek) tedavileri..

KATILIM PAYI KİMLER TARAFINDAN TAHSİL EDİLİR?

Katılım payı; -Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerce, -Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli optisyenlik müessesesi tarafından olmak üzere sigortalıdan ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerden tahsil edilir.

YEŞİL KARTLILARDAN, VATANSIZ VE SIĞINMACILARDAN, 2022 Sayılı KANUN KAPSAMINDA MAAŞ ALAN KİŞİLERDEN ALINAN KATILIM PAYLARI İADE ELİR Mİ?

Yukarıdaki bentler kapsamında sağlık hizmetinden faydalanan genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödemiş oldukları katılım payları talepleri halinde, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca kendilerine geri ödenir.

Sağlık hizmetlerinden faydalanıyormusunuz.Buradan SORGULAYABİLİRSİNİZ.

AYAKTA TEDAVİ İÇİN ÖDENEN KATKI PAYI TUTARLARI NE KADARDIR?

-Birinci basamak sağlık kuruluşları yani Sağlık Ocakları ve Aile hekimliklerinde yapılan muayanelerden katkı payı alınmamaktadır.

-İkinci ve Üçüncü Basamak sağlık kuruluşlarında yani hastanelerde muayene katılım payı:5,00 T.L

-Özel Sağlık Kuruluşlarında(Özel Hastane, Özel Poliklinik vb)muayene katılım payı:12,00 T.L olarak alınmaktadır.

KATILIM PAYI SİGORTALIDAN NE ZAMAN VE NEREDE TAHSİL EDİLİR?

Muayene katılım payı:

-Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve ya aylık alanların gelir ve ya aylıklarından,

-Gelir ve ya aylık almayan diğer sigortalılardan ise eczanelerden tahsil edilmektedir.

Sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonucunda oluşan ve eczanelerce kişilerden tahsil edileceği belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payları kişilerin reçete ile eczaneye ilk müracaatında kişilerden tahsil edilir.

İLAÇLARDAN ALINAN KATILIM PAYI TUTARI NE KADARDIR?

Sosyal Güvenlik Kurumunca bedeli karşılanan ilaçlar için Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden %10, diğer kişilerden %20 oranında katılım payı alınır.

Ayrıca her bir reçete için: -3 kutuya kadar (üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için=3,00 T.L. -3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için=1,00 T.L. ilaç katılım payı alınır.

-Enjektabl formlar ile serum, beslenme ürünleri ve majistraller için kutu sayısına bakılmaksızın her bir kalem 1 kutu olarak değerlendirilir

Sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla Sosyal Güvenlik Kurumununun resmi internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayınlanan “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde (EK-4/D) yer alan hastalıklarda, listede belirtilen ilaçlar için bu maddede belirtilen katılım payları uygulanmaz ve kutu/kalem hesabında dikkate alınmaz.

İLAÇ KATILIM PAYI KİMLER TARAFINDAN TAHSİL EDİLİR?

İlaçlar için katılım payları:
  1. Sosyal Güvenlik Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle,
  2.  Diğer kişiler için ise Sosyal Güvenlik Kurumuyla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden,
  3.  Yurt dışından temin edilen ilaçlar için; ilaçları temin eden kuruluş tarafından kişilerden, şahıslar tarafından temin edilmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kişilerden,
tahsil edilir.
 
Editör: TE Bilisim