Yüksek emekli maaşı alanlar için temel nokta sigorta primlerinin yüksek tutarlardan yatması ve buna bağlı olarak da kazançlarının yüksek olmasını gerektiriyor. Yüksek emekli maaşlarında etkisi olan bir diğer önemli nokta ise aylık bağlama oranı yani ABO olarak adlandırılıyor. Buna göre yüksek emekli maaşı almak isteyenlerin bu noktaya dikkat etmesi gerekiyor.

Aylık Bağlama Oranlarının Belirlenmesi

Yüksek emekli maaşı için etkili olan düzenlemelerin başında aylık bağlama oranı gelmektedir. 4/A kapsamında yani SSK olarak emekli aylıklarının hesaplanmasında üç ayrı dönem ve üç ayrı hesap yapılmaktadır. Bu kapsamda, aylık bağlama oranları çalışma dönemlerine göre farklılık taşımaktadır. Üç dönem kapsamındaki aylık bağlama oranları emekli maaşlarını da doğrudan etkiliyor. İlk dönem olan yani 2000 yılı öncesi için aylık bağlama oranları ortalama yıllık kazanç üzerinden belirlenen gösterge sistemine tabiidir. Ortalama yıllık kazanç, ödenen sigorta primi dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Sigortalı kişinin 2000 yılı öncesine ait olan son 5 takvim yılındaki, yani üst göstergeden aylığa hak kazananlara 10 takvim yılına eş değer olan sigorta primleri toplamının beşe bölünmesi ile belirlenmektedir, bu hesaplama üst göstergeden aylığa hak kazananlar için de 10’a bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Beş yıldan az hizmeti olanlar için toplam matrah hizmet süresine bölünerek ortalama yıllık kazanç ve bu kapsamda olan gösterge tespit edilmektedir. Bu bakımdan 31 Aralık 1999 gününe kadar olan dönem içinde normal şartlar altında 5000 prim günü için göstergeden aylık bağlanacak durumlarda aylık bağlama oranı en üst limiti yüzde 60 olarak temel alınmaktadır. Üst gösterge için oran ise göstergeye bağlı olarak yüzde 50 ile yine yüzde 60 aralığında tutulmaktadır. En üst gösterge için ise oran yüzde 50 olarak belirlenmiştir. Böylece aylık bağlama oranı 5000 prim gününden sonraki her tam 240 gün kapsamında yüzde 1 ve kadınlar için 50, erkekler için de 55 yaşından sonra her tam yaş kapsamında yine yüzde 1 artış göstermektedir. Sigortalının bu kapsamda aylığının hesaplanması gösterge, memur maaşı katsayısı ve aylık bağlanma oranlarının birbirleri ile çarpılarak bulunmaktadır.

2000 Sonraki Dönemler İçin Aylık Bağlama Oranları

Sigortalının 2000 ve sonraki yıllar için prime esas teşkil edecek yıllık kazançları, kazancın ait olduğu yılı takip ederek TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE ve GH ile ayrı ayrı çarpılarak bulunmaktadır. Aylık bağlama oranı, sigortalının toplam prim ödeme gün sayısından ilk 3600 gün kapsamında her 360 gün için yüzde 3,5 daha sonraki 5400 günün her 360 günü için de yüzde 2 olarak hesaplanmaktadır. 5400 günün yukarısındaki her 360 gün için ise yüzde 1,5 oran temel alınmaktadır. Buna göre bu döneme ait olan tüm kazançlar toplanmakta ve döneme ait prim gün sayısına bölüm yapılarak ortalama günlük kazanç bulunmaktadır. Ortalama günlük kazancın 360 gün ile çarpılarak ise ortalama yıllık kazanç hesaplanmaktadır. Böylece belirtilen oranların hesaplanması sonrasında aylık bağlanma oranı bulunabilmektedir. 2008 sonrası hesaplamalarda ise aylık bağlama oranı her 360 gün kapsamında yüzde 2 olarak tespit edilmiştir. Fakat 20008 tarihinden önce 3600 prim gün sayısını doldurmamış olan sigortalılar için 2008 tarihinden sonra olan her 3600 gün kapsamında hizmet sürelerinin her 360 günü için yüzde 3 oran esas alınmaktadır. Buna göre 2008 sonrası 9000 prim günü için yüzde 50 aylık bağlama oranı hesaplanmaktadır. Bu konuda aylık bağlama oranının düşük gözükmesi, emekli aylığının tek başına düşük olacağını göstermeyeceğini de göz önünde tutmak gerekmektedir. En önemli nokta sigorta primlerinin yüksek olmasıdır.

Emeklilere Kira Yardımı Yapılması Teklif Edildi, Kira Yardımı Olacak mı?

Emekliye En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor?

SSK ve BAĞKUR Emekli Maaşları Ne Kadar Oldu ?

Editör: TE Bilisim