Kısmi süreli çalışanı nasıl bildirebilirim? Doğum izninden sonra yarı süreli çalışmaya başlayan sigortalının SGK'ya bildirimi nasıl yapılır? Yarı zamanlı çalışma şartları nelerdir? SSK'lı işçinin yarı zamanlı çalışma bildirimi!

Bilindiği üzere 10.02.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 6663 Sayılı Torba kanun ile 4/a-SSK kapsamında çalışan kadın sigortarılara doğum sonrası analık izninin bitim tarihinden itibaren yarı zamanlı çalışma hakkı verilmiştir. Bu konuda detaylı bilgiye "En Son Haliyle 4a SSK Kapsamındaki Sigortalıların Doğum Öncesi ve Sonrası İzin Hakları" konulu yazımızda yer vermiştik. Bu yazımızda ise işverenlerin yarı zamanlı çalışmaya başlayacak sigortalılar hakkında yapması gereken işlemler hakkında sizlere detaylı bilgi sunacağız.

Kadın İşçinin Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Kaç Gündür?

Doğum sonrası analık izin süresinin bitiminden itibaren başlamak kaydı ile kadın sigortalının:
 • Birinci doğumdan sonra 60 gün,
 • İkinci doğumdan sonra 120 gün,
 • Üçüncü ve üzeri doğumlardan sonra ise 180 gün süreyle yarı zamanlı çalışma hakkı bulunmaktadır.
 • Çoğul doğumlarda yukarıdaki sürelere 30 gün eklenir.
 • Çocuğun engelli olması halinde ise 1 yıl olarak uygulanır.

4447 Sayılı kanuna eklenen Ek/5 inci madde ile işçiye haftalık haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince kadın sigortalıya doğum sonrası yarım çalışma ödeneği verilir hükmü yer almaktadır.

Yarı Zamanlı Çalışma Ödeneği İçin Sigortalıda Hangi Şartlar Aranır?

Kadın sigortalının doğum sonrası yarı zamanlı çalışma ödeneğinden faydalanabilmesi için;

 • Doğum tarihinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün SGK priminin bulunması,
 • 4857 sayılı kanunda belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar (22,5) çalışması,
 • Analık izin bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a "Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Belgesi" ile başvuru yapılması gerekir. (Belgeyi indirmek için tıklayınız). Belge işveren tarafından doldurulacak, ,işçi imzalayacaktır. Belgenin bir nüshası işyerinde kalacak diğer nüshası ise İŞKUR'a verilmek üzere işçiye verilecektir.
 • İşveren sigortalının yarı zamanlı çalışma talebini karşılamak zorundadır.
Yarı Zamanlı Çalışan İşçinin Sigorta Bildirim İşlemleri
 • Öncelikle sigortalı analık izninin bitim tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde işverene yarı zamanlı çalışma talebini dilekçe ile iletecektir.
 • İşveren sigortalının talebini karşılamak zorundadır ve "Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Belgesi"  ni doldurduktan sonra bir nüshasını özlük dosyasında saklayacak diğer nüshasını da işçiye İŞKUR'a başvuruda bulunması için verecektir. 
 • Analık izninin bitiminden itibaren 1 aylık sürenin geçirilerek başvurulması halinde sigortalının ödemesinden İŞKUR tarafından eksiltme yapılacaktır.
 • Yarı zamanlı çalışan sigortalı için işveren 15 günlük sigorta bildiriminde bulunacak ve SGK'ya sigortalıyı “23- yarım çalışma ödeneği çalışması”  eksik gün koduyla eksik gün bildiriminde bulunacaktır.
 • Sigortalının işyerinde haftalık çalışma süresi olan 45 saatin en az yarısı kadar yani 22,5 saat çalışması sağlanacaktır.
 • Yarı zamanlı çalışan sigortalıya ayrıca süt izni verilmeyecektir.
 • Yarı zamanlı çalışmada sigortalının hangi saatlerde çalışacağını işveren belirleyecektir.
 • İşveren yarı zamanlı çalışan sigortalısına aylık ücretinin yarısını öder dolayısıyla prime esas kazancnı da o şekilde bildirir
 • Son yönetmelikte konu ile ilgili diğer hükümler şunlardır:
 • (1) Usulüne uygun olarak yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işveren tarafından karşılanır.(2) İşveren; işçiye, talebin karşılandığını yazılı olarak bildirir. (3) İşveren tarafından süresi içinde işçinin talep dilekçesine cevap verilmemesi hâlinde, talep işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanır. (4) İşçinin belirtilen tarihte iş edimini sunmaya başlaması kaydıyla kısmi süreli çalışma talebi geçerli fesih nedeni sayılmaz.

İşkur Yarı Zamanlı Çalışma Ücreti Ne Kadardır?

Bir günlük yarı zamanlı çalışma ödeneği günlük asgari ücretin bir günlük brüt tutarı kadardır. Yani 2016 yılını esas alırsak bir gün için 54,90 T.L. 15 gün için ise 823,50 T.L. ödenecektir. Tabi bu tutar üzerinden damga vergisi kesintisi yapılacaktır.
Editör: TE Bilisim