Silinen Bağ-Kur Günleri Nasıl İhya Edilir?

Silinen Bağ-Kur günlerinin ihyası önceki dönemlere ait Bağ Kur prim borcu bulunan kişilerin bu borçlarının sıfırlanması veya yapılandırılması olarak tanımlanmaktadır. 2008 yılında çıkarılan kanun kapsamında, 2008 öncesi 60 ay ve daha fazla süreli Bağ Kur borcu bulunan kişilerin belirlenen tarihe kadar olan kısmı silinmiştir. Silinen dönemlere ait Bağ Kurluların hizmet süreleri de askıya alınmıştır. Silinen Bağ Kur günlerinin ihyası, çıkarılan kanun kapsamında mümkün hale getirilmiştir. Bağ Kur borçlarının silinmesiyle birlikte dondurulan hizmet sürelerinin yeniden aktif hale getirilebilmesi için vatandaşların ihya işlemi gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu borçları silinen kişilerin sigorta hizmetlerinden yararlana bilmesi için hizmet sürelerinin ihya edilmesini hedeflemektedir. Borçların silindiği döneme ait hizmet süreleri ihya edilmediği takdirde emeklilik süresine bu dönemler dahil edilememektedir.

Silinen Bağ Kur Borcunun İhyası Nedir?

Bağ Kur borcunun ihyası sürekli olarak yapılamamaktadır. Bağ Kur prim borcu bulunan kişilerin, Bağ Kur borçlarının silinebilmesi ve silinen dönemlere ait hizmet sürelerinin ihya edilmesi belirli dönemlerde çıkarılan kanunlara göre yapılabilmektedir. Yasada açıkça belirtilmediği takdirde ihya işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. 2008 yılında çıkarılmış bir yasaya göre, 60 aydan fazla prim borcu bulunan kişilerin, borçları silinmiş aynı zamanda silinen bu borç dönemlerine ait hizmet sürelerinin canlandırma imkânı tanınmıştır. Çıkarılan yasa kapsamında belirtilen şartları taşımayan kişiler Bağ Kur ihya işlemlerine başvuramazlar. Bu nedenle borç sildirme ve ihya yaptıracak kişilerin yasanın ön gördüğü biçimde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Silinen Bağ Kur Günleri Nasıl Geri Alınır?

Bağ Kur günlerini geri alma işlemi yapılabilmesi için güncel bir yasanın dayanak oluşturması gerekmektedir. Geçmiş yıllarda çıkarılan yasaların bugün için geçerliliği söz konusu değildir. Yasayla birlikte geçmiş yıllara ait Bağ Kur prim borçlarını sildiren kişiler, bu döneme ait hizmet sürelerinin emeklilik için yeniden saydırılmasını da yapabilmiştir. Silinen Bağ Kur günlerinin ihya edilmesi işlemi için kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Bağ Kur ihya işlemi:

 • Yasada belirlenen süreler içinde
 • Başvuru formu ve
 • Dilekçe ile gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak başvuruları yasa çerçevesinde gerçekleştirmek oldukça önemlidir. Bağ Kur borcu silinen birçok kişi borç dönemlerinin yeniden sayılması için taleplerini iletmekte gecikmemelidir.

Bağ Kur İhya Borcu Nasıl Ödenir?

Bağ Kur İhya borcu ödemesi gerçekleştirmek için Sosyal Güvenlik Kurumu tebliğ iletmelidir. Kanun kapsamında belirlenen süreler içinde Bağ Kur ihya işlemi için başvuran kişiler uygun görüldüğü takdirde borçlarından kurtulmaktadır. Borç dönemlerine ait günlerin sayılması içinde yeniden başvuru yapmaları gerekir. Bağ Kur borçlarının ihyasını ödemek için:

 • Tebliğ süresinden itibaren 3 ay içinde
 • Prim yatırdığınız banka hesabınızdan ya da
 • PTT şubelerinden

Ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Bağ Kur ihya ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumun ödemeye dair size gönderdiği tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde yapılmalıdır. Bu süre içinde ödeme yapmayan kişilerin talepleri otomatik olarak iptal edilmiş olur. Yeniden başvuru yaparak ihya talebinde bulunan kişilere ise geçen tüm sürelerdeki Bağ Kur borçları da eklenir ve yeniden hesaplama yapılır. Bu nedenle Bağ Kur ihya başvurusu yaptıktan kısa süre içinde gerekli işlemleri uygulamanız tavsiye edilmektedir.

Kimler Silinen Bağ Kur Borcunu İhya Edebilir?

Bağ Kur ihyasından yararlanmak için yasalarda belirlenen şartları taşıyor olmak gerekmektedir. Bağ Kur ihyası için çıkarılan yasa sadece Bağ Kur borçları için geçerli olmaktadır. İsteğe bağlı sigortalılarda ya da diğer sigorta kapsamında sayılan kişilerin bu yasadan faydalanmaları imkânsızdır. Bağ Kur ihya yasasından yararlanabilmek için kişilerin kendi adına çalışıyor olmaları ve Bağ Kur sigortası kapsamında olması gerekmektedir. Bağ Kur borcunun ihyasından:

 • Muhtarlık hizmeti yürüten kişiler
 • Tarımda kendi adına faaliyet gösterenler
 • Bağımsız olarak kendi adına çalışanlar
 • Zorunlu Bağ Kur kapsamında sayılanlar

Bağ Kur ihya ve prim borcu sildirme işlemlerinden faydalanabilmektedirler. İhya borcu hesaplanırken ihya edilmek istenen dönemlerden bağımsız olarak prim borcu güncel tutarlara göre hesaplanmaktadır.

İhya Edilmeyen Bağ Kur Süresi Nasıl Yapılandırılır?

Bağ Kur ihya ve borç yapılandırma işlemi yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk ay için de yapılması gerekmektedir. Yapılandırma işlemi için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmak gerekmektedir. İhya işlemi ve yapılandırma süreçleri farklı özellikler taşıdığı için başvuru dönemlerinde de değişiklik olabilmektedir. Belirli dönemlerde çıkarılan yasalarla:

 • Bağ Kur prim borcu bulunan kişilerin borçlarının silinmesi
 • Borç dönemlerinin canlandırılması ve
 • Kalan borcun yapılandırılması vb.

Birçok farklı uygulamaya da izin verilebilir. Çıkan yasanın ön gördüğü biçimde hem borçların yapılandırılması hem de borç dönemlerinin ihya edilmesi güncel enflasyon zamlarına göre hesaplanmaktadır. İhya başvurusu yapıldıktan sonra borçlu birinci taksiti ödemediğinde canlandırma işlemi durdurulacaktır. Silinen Bağ Kur günlerinin ihyası için başvuru tarihlerinin dikkate alınması gerekir.

Silinen Bağ Kur Günleri İhyası Nasıl Hesaplanır?

Bağ Kur ihya gün hesaplama ve borç hesaplama yasanın çıkarıldığı yılın şartlarına ve yasada belirlenen şartlara göre yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan hesaplamalar bu nedenle birçok değişkeni içinde barındırmaktadır. Örneğin; 2019 yılı için esnaf Bağ Kur ihyasından yararlanmak isteyen bir kişi için:

 • Aylık esnaf Bağ Kur primi (yıla göre değişebilir)
 • Bağ Kur hizmet süresi çarpılır.

Aylık Bağ Kur primi ve kişinin ihya edilecek Bağ Kur hizmet süresi çarpıldıktan sonra çıkan sonuç sizin ihya için ödeyeceğiniz rakamı temsil etmektedir. Bağ Kur ihyasının gerçekleştirileceği yıl, Bağ Kur aylık primi baz alınarak hesaplandığı için o yılın ücretleri ödeyeceğiniz miktarın değişiklik göstermesine neden olmaktadır.

Bağ Kur İhya İçin Başvuru Yaparken Hangi Belgeler İstenir?

Bağ Kur ihya dilekçisi, Bağ Kur ihya formları ve Sosyal Güvenlik Kurumunun talep ettiği diğer başvuru evrakı yasal süreler içinde ilgili kurumlara teslim edilmelidir. İhya talep dilekçesine ek olarak Bağ Kur sigortalılık belgesinde yer alan bölümlerin tamamı eksiksiz doldurulmalıdır. Bağ Kur ihya talebi:

 • Bağ Kur ihya talep dilekçesi
 • Bağ Kur sigortalılık belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ve
 • Ek belgeler ile yapılabilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu gerekli gördüğü hallerde kişilerden Bağ Kur hizmetinden yararlandığına dair faaliyetin kanıtını isteyebilir. Bunun için:

 • Ticaret sicil kaydı
 • Vergi kayıtları
 • Oda kayıt belgeleri vb.

İhya talebi gerçekleştirilmeden önce hazır olması, Bağ Kur ihya işlemelerinin daha kısa sürede gerçekleşmesine yardımcı olacaktır.

Bağ Kur İhya ve Prim Borcu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bağ Kur ihya borcu sorgulama ve prim borcunun güncel olarak hesaplanması için E- devlet 4/B borç durumu sorgulama işlemi yapılabilmektedir. Bağ Kur prim borcu nedeniyle yıllardır Bağ Kur hizmetlerinden yararlanamayan kişiler ihya ve Bağ Kur pirim borcu silme işlemlerimden yararlanabilmektedir. E- devlet üzerinden; T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapabilir, Bağ Kur pirim borçlarınızı ve hizmet sürelerini görüntüleyebilirsiniz. Bağ Kur borç durumu sorgusu için:

Adresini ziyaret edebilirsiniz. Silinen Bağ Kur günlerinin ihyası ve borç yapılandırılması için yasaların ön gördüğü biçimde Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Vazife Malülü Nedir, Vazife Malüllüğü Şartları Nelerdir?

657 ye Tabi Kurumlar ve 657 ye Tabi Olmayan Kurumlar Hangileridir?

Rapor Parası Nereden Alınır?

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

439 Yorum

 1. Merhaba, ben 1995-2000 yılları aradında şirket ortaklığından dolayı bağkura tabi olmuştum.2000 yılında bu borçlarımı ve günlerimi dondurdum. Şimdi ise bu günlerimi ihya işlemi yaparak ödemek istiyorum.sorum şu ki, bu günlerimi o yıllara ait tavan primden ödeyebiliyor muyum? Kıymetli cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

 2. Merhaba hocam 03 07 1989 şoförler odası üyeliği izorunlu bağkur girişiimi sildirmiştim ilgili kurumadilekçe verdim ihya olmuyor i 95 11 tabisiiniz denildi nedemektir yardımlarınız teşekkür ederim

  1. Merhaba
   Belirtilen kanun gereği İhya sisteminden faydalanamayacaksınız.

 3. merhaba 10.03.1989 yılında şöförler odasına zorunlu 4b bağkur olarak kayıt yaptırmıştım.2001 yılında bana borcumu ödemem için tebligat geldi borcumu ödemem için ya silmem gerekiyordu ya da ödemem gerekiyordu . bende ozamanki maddi sıkıntım olduğundan sildirmek için dilekçe verdim sildirmiş bulundum.17 Aralık 2020 de ihya etmek istedim ihya edemeyeceğim 95.11 takıldığım bildirildi emekliliğime 4 ay kalmıştı bu sebeple 5 sene uzadı ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim..teşekkürler.

  1. Merhaba
   Çıkartılan yasa gereği emekliliğinizi beklemeniz gerekmektedir.

 4. Hocam iyi akşamlar benim tarım bağkur silinen 2600 günüm var 1000 günü alabiliyorum yoksa hepsini mi almam lazım

  1. Merhaba
   Sistem tarafından verilen gün kadar, silinen Bağ-Kur günü alabilirsiniz.

 5. Yeni çıkan yapilandirmasinda ile bağ kur ihya hangi tarihli prim üzerinden hesaplanacak 2 yıl önce 52.000 borç çıkmışti

  1. Merhaba
   Prim ödemeleri geriye dönük de olsa güncel rakamlar üzerinden ödenmektedir.

   1. Hocam 1997 vergi mükellefi. Ydim 2006. 2aylık sigortam var 2009 bağkur 2013.2015 durdurma. 3400 günüm var yaş 54.nasıl bir yol izlemeliyim TŞK

     1. Eşim 2004 yıl 6ay sigorta şık. Başka yok toptan ihra ödemesi olurmu. Cocuk 3 bundan ne kadar yararlabiliriz 2004.sonra.

     2. Merhaba
      Çocuklardan sigorta ödemesi yapabilmek için çalışırken hamile kalmanız ve doğum yapmanızın ardından da 2 yıl boyunca çalışmamanız gereklidir.

 6. Merhaba , 1997 yılında işyeri ortaklığım oldu ve bağkur tescilim görülmüyor.Silinen bağkur günlerimi nasıl ihya ederim?Esnaf ve sanatkarlar odasına kaydım var vergi numaram var vergi yatırdım kapanışım var.Adi ortaklık sözleşmem var.Teşekkür ederim

  1. Merhaba
   Silinen Bağ Kur günlerinin ihya edilmesi işlemi için kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

 7. Hüseyin k sayin hocam ssk girişim 21.04.2009 432 günüm var ve 01.01 2010 mecburi bağkur oldum 2019 da terkini verdim hiç bağkur borcunu vermedim silinen günlerimi alabilirmiyim acaba 1965 doğumluyum sskali çalışsam nezaman emekli olurum aydinlatirsan sevinirim saygilar

  1. Merhaba
   Silinen günleriniz için ihya dilekçesi ile SGK kurumuna başvuruda bulunmalısınız. Verdiğiniz bilgilere göre 63 yaşında 5400 günden emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

 8. İlk ssk21 04.2019 bağkur girişim 2010 da hiç Bağkur primi. Ödemedin 2019.terk etim silinen günlerimi nasil alabilirim acaba teşekür ederim Hüseyin kubat

  1. Merhaba
   Silinen Bağ-Kur günlerini SGK’ya başvuruda bulunarak aşağıdaki belgeler ile gerçekleştirebilirsiniz.
   Yasada belirlenen süreler içinde
   Başvuru formu ve
   Dilekçe ile gerçekleştirilmektedir.

 9. Aralık 1993 uzman çvş olarak göreve başladım.2 yıl görev yaptıktan sonra istifa ettim. 1999-2007 arası esnaf bağkurlu oldum.hiç ödeme yapmadığım için silindi borcunuz yok gözükmekte,2007-2019 arası kesintili olarak toplam 3700 gün ssk da birikti. ayrıca askerliğimi 1989-1991 yıllarıda 18 ay olarak yaptım. 04,05,1969 doğumluyum ne zaman ve nasıl emekli olabilirim. Bilgilendirirseniz sevinirim çok teşekkür ederim. ayrıca halen ssklı olarak çalışmaktayım.

 10. Merhabalar. 2018 yılında çılan 7143 saylı kanun kapsamında bağkur pirimlerimi ihya ederek 4111 gün karşılığı 45130 TL peşin ödedim. Şirketimi 2016 yılında devir ettim ve 01.07.2016 yılından beri SGK lı olarak çalışmaktayım. Bir hafta önce SGK dan emekli olmak için dilekçe verdim. Bağkura kurum kodu sorulmuş ve Bağkur daha önce ihya edilen tutarın sistemde yanlış hesaplandığını belirterek Ek19 tahsilatı altında 15550 TL daha ödeme yapmamı istiyor. Ayrıca SGK dan yatırılan 900 günümün iptal edileceğine dair bilgi geldi. 2016 yılında noter satışı yaparak tüm hisselerimi devir ettim ama 2018 yılında ticaret odasında tescil işlemi görmüş. Bu durumda 15550 TL yi ödemem gerekiyormu? SGK nın dediği gibi 900 gün pirimim iptal edilirmi? Bilgilendirme için şimdiden teşekkür ederim.

 11. Merhabalar hocam. 2018 yılında 7 yıllık bağkur ihyasında bulunduk. 46.000 tl borç tahakkuk ettiler ve ödedim. İki gün önce tebligat geldi 15.300 tl daha borç çıkardılar. Bağkura sordum, o dönemde sistem yanlış hesaplamış asıl çıkması gereken borcunuz 46.000+15.300 olması gerekiyordu dediler. Hata bizde ama siz ödemek zorundasınız dediler. Prim gün sayım fazla fazla yetiyo. 15.300 lük borcu ödemeyeceğimi bildirip, yaptığım 46.000 tl lik ödeme için gün sayısı güncelleme şansım varmı? Aynı soruyu bağkura soruyorum ödememe dilekçesi verirseniz emekli olmayı red dilekçesi vermiş olursunuz dediler. Lütfen yardım edin. Teşekkürler…

 12. benim sorunumla ilgili bir bigi bulamadım. 1997 yılında eşimi bağkurlu yaptım işyeri açtım lakin bir sene sonra kapattım . fakat bağkur primlerini ise 2007 de kadar ödedim icra felan gelmesin diye. şimdi bu günlerimi saymıyorlar ne yapmamız gerekli acaba .

 13. merhaba 1985 1995 arası vergi mükellefiyim o dönemlerde hiç bağkura gitmedim ve kaydım da yok 1985 ve 1995 arası günlerimi almam mümkünmü.

 14. 01/11/1959 doğumluyum 27/02/1998 de isteğe bağlı bağkurlu oldum 30/11/1998 de dondurdum sonra 31/12/2010 da ssk lı oldum ve devam ediyorum ne zaman emekli olurum

 15. Selam kolay gelsin, bağkur ihya ile ilgili yazınızı okudum,01.09.2015 tarihinde ihya talebinde bulunursa bu tarihteki en düşük prime esas kazanç olan 42,45 TL dikkate alınır.diye yazmışsınız benim bağkur borcum 1999 ile 2006 yılları arasında 2800 gün civarında borcum var acaba benimde en düşük prime esas kazanç 42.45 TL mi olacak,yoksa farklımı olacak,şimdiden teşekkür ederim,saygılarımla bilginize arz ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu