Silinen Bağ-Kur günlerinin ihyası önceki dönemlere ait Bağ Kur prim borcu bulunan kişilerin bu borçlarının sıfırlanması veya yapılandırılması olarak tanımlanmaktadır. 2008 yılında çıkarılan kanun kapsamında, 2008 öncesi 60 ay ve daha fazla süreli Bağ Kur borcu bulunan kişilerin belirlenen tarihe kadar olan kısmı silinmiştir. Silinen dönemlere ait Bağ Kurluların hizmet süreleri de askıya alınmıştır. Silinen Bağ Kur günlerinin ihyası, çıkarılan kanun kapsamında mümkün hale getirilmiştir. Bağ Kur borçlarının silinmesiyle birlikte dondurulan hizmet sürelerinin yeniden aktif hale getirilebilmesi için vatandaşların ihya işlemi gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu borçları silinen kişilerin sigorta hizmetlerinden yararlana bilmesi için hizmet sürelerinin ihya edilmesini hedeflemektedir. Borçların silindiği döneme ait hizmet süreleri ihya edilmediği takdirde emeklilik süresine bu dönemler dahil edilememektedir.

Silinen Bağ Kur Borcunun İhyası Nedir?

Bağ Kur borcunun ihyası sürekli olarak yapılamamaktadır. Bağ Kur prim borcu bulunan kişilerin, Bağ Kur borçlarının silinebilmesi ve silinen dönemlere ait hizmet sürelerinin ihya edilmesi belirli dönemlerde çıkarılan kanunlara göre yapılabilmektedir. Yasada açıkça belirtilmediği takdirde ihya işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. 2008 yılında çıkarılmış bir yasaya göre, 60 aydan fazla prim borcu bulunan kişilerin, borçları silinmiş aynı zamanda silinen bu borç dönemlerine ait hizmet sürelerinin canlandırma imkânı tanınmıştır. Çıkarılan yasa kapsamında belirtilen şartları taşımayan kişiler Bağ Kur ihya işlemlerine başvuramazlar. Bu nedenle borç sildirme ve ihya yaptıracak kişilerin yasanın ön gördüğü biçimde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Silinen Bağ Kur Günleri Nasıl Geri Alınır?

Bağ Kur günlerini geri alma işlemi yapılabilmesi için güncel bir yasanın dayanak oluşturması gerekmektedir. Geçmiş yıllarda çıkarılan yasaların bugün için geçerliliği söz konusu değildir. Yasayla birlikte geçmiş yıllara ait Bağ Kur prim borçlarını sildiren kişiler, bu döneme ait hizmet sürelerinin emeklilik için yeniden saydırılmasını da yapabilmiştir. Silinen Bağ Kur günlerinin ihya edilmesi işlemi için kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Bağ Kur ihya işlemi:
 • Yasada belirlenen süreler içinde
 • Başvuru formu ve
 • Dilekçe ile gerçekleştirilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak başvuruları yasa çerçevesinde gerçekleştirmek oldukça önemlidir. Bağ Kur borcu silinen birçok kişi borç dönemlerinin yeniden sayılması için taleplerini iletmekte gecikmemelidir.

Bağ Kur İhya Borcu Nasıl Ödenir?

Bağ Kur İhya borcu ödemesi gerçekleştirmek için Sosyal Güvenlik Kurumu tebliğ iletmelidir. Kanun kapsamında belirlenen süreler içinde Bağ Kur ihya işlemi için başvuran kişiler uygun görüldüğü takdirde borçlarından kurtulmaktadır. Borç dönemlerine ait günlerin sayılması içinde yeniden başvuru yapmaları gerekir. Bağ Kur borçlarının ihyasını ödemek için:
 • Tebliğ süresinden itibaren 3 ay içinde
 • Prim yatırdığınız banka hesabınızdan ya da
 • PTT şubelerinden
Ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Bağ Kur ihya ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumun ödemeye dair size gönderdiği tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde yapılmalıdır. Bu süre içinde ödeme yapmayan kişilerin talepleri otomatik olarak iptal edilmiş olur. Yeniden başvuru yaparak ihya talebinde bulunan kişilere ise geçen tüm sürelerdeki Bağ Kur borçları da eklenir ve yeniden hesaplama yapılır. Bu nedenle Bağ Kur ihya başvurusu yaptıktan kısa süre içinde gerekli işlemleri uygulamanız tavsiye edilmektedir.

Kimler Silinen Bağ Kur Borcunu İhya Edebilir?

Bağ Kur ihyasından yararlanmak için yasalarda belirlenen şartları taşıyor olmak gerekmektedir. Bağ Kur ihyası için çıkarılan yasa sadece Bağ Kur borçları için geçerli olmaktadır. İsteğe bağlı sigortalılarda ya da diğer sigorta kapsamında sayılan kişilerin bu yasadan faydalanmaları imkânsızdır. Bağ Kur ihya yasasından yararlanabilmek için kişilerin kendi adına çalışıyor olmaları ve Bağ Kur sigortası kapsamında olması gerekmektedir. Bağ Kur borcunun ihyasından:
 • Muhtarlık hizmeti yürüten kişiler
 • Tarımda kendi adına faaliyet gösterenler
 • Bağımsız olarak kendi adına çalışanlar
 • Zorunlu Bağ Kur kapsamında sayılanlar
Bağ Kur ihya ve prim borcu sildirme işlemlerinden faydalanabilmektedirler. İhya borcu hesaplanırken ihya edilmek istenen dönemlerden bağımsız olarak prim borcu güncel tutarlara göre hesaplanmaktadır.

İhya Edilmeyen Bağ Kur Süresi Nasıl Yapılandırılır?

Bağ Kur ihya ve borç yapılandırma işlemi yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk ay için de yapılması gerekmektedir. Yapılandırma işlemi için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmak gerekmektedir. İhya işlemi ve yapılandırma süreçleri farklı özellikler taşıdığı için başvuru dönemlerinde de değişiklik olabilmektedir. Belirli dönemlerde çıkarılan yasalarla:
 • Bağ Kur prim borcu bulunan kişilerin borçlarının silinmesi
 • Borç dönemlerinin canlandırılması ve
 • Kalan borcun yapılandırılması vb.
Birçok farklı uygulamaya da izin verilebilir. Çıkan yasanın ön gördüğü biçimde hem borçların yapılandırılması hem de borç dönemlerinin ihya edilmesi güncel enflasyon zamlarına göre hesaplanmaktadır. İhya başvurusu yapıldıktan sonra borçlu birinci taksiti ödemediğinde canlandırma işlemi durdurulacaktır. Silinen Bağ Kur günlerinin ihyası için başvuru tarihlerinin dikkate alınması gerekir.

Silinen Bağ Kur Günleri İhyası Nasıl Hesaplanır?

Bağ Kur ihya gün hesaplama ve borç hesaplama yasanın çıkarıldığı yılın şartlarına ve yasada belirlenen şartlara göre yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan hesaplamalar bu nedenle birçok değişkeni içinde barındırmaktadır. Örneğin; 2019 yılı için esnaf Bağ Kur ihyasından yararlanmak isteyen bir kişi için:
 • Aylık esnaf Bağ Kur primi (yıla göre değişebilir)
 • Bağ Kur hizmet süresi çarpılır.
Aylık Bağ Kur primi ve kişinin ihya edilecek Bağ Kur hizmet süresi çarpıldıktan sonra çıkan sonuç sizin ihya için ödeyeceğiniz rakamı temsil etmektedir. Bağ Kur ihyasının gerçekleştirileceği yıl, Bağ Kur aylık primi baz alınarak hesaplandığı için o yılın ücretleri ödeyeceğiniz miktarın değişiklik göstermesine neden olmaktadır. Bağ Kur İhya İçin Başvuru Yaparken Hangi Belgeler İstenir? Bağ Kur ihya dilekçisi, Bağ Kur ihya formları ve Sosyal Güvenlik Kurumunun talep ettiği diğer başvuru evrakı yasal süreler içinde ilgili kurumlara teslim edilmelidir. İhya talep dilekçesine ek olarak Bağ Kur sigortalılık belgesinde yer alan bölümlerin tamamı eksiksiz doldurulmalıdır. Bağ Kur ihya talebi:
 • Bağ Kur ihya talep dilekçesi
 • Bağ Kur sigortalılık belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ve
 • Ek belgeler ile yapılabilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu gerekli gördüğü hallerde kişilerden Bağ Kur hizmetinden yararlandığına dair faaliyetin kanıtını isteyebilir. Bunun için:
 • Ticaret sicil kaydı
 • Vergi kayıtları
 • Oda kayıt belgeleri vb.
İhya talebi gerçekleştirilmeden önce hazır olması, Bağ Kur ihya işlemelerinin daha kısa sürede gerçekleşmesine yardımcı olacaktır.

Bağ Kur İhya ve Prim Borcu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bağ Kur ihya borcu sorgulama ve prim borcunun güncel olarak hesaplanması için E- devlet 4/B borç durumu sorgulama işlemi yapılabilmektedir. Bağ Kur prim borcu nedeniyle yıllardır Bağ Kur hizmetlerinden yararlanamayan kişiler ihya ve Bağ Kur pirim borcu silme işlemlerimden yararlanabilmektedir. E- devlet üzerinden; T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapabilir, Bağ Kur pirim borçlarınızı ve hizmet sürelerini görüntüleyebilirsiniz. Bağ Kur borç durumu sorgusu için:

Adresini ziyaret edebilirsiniz. Silinen Bağ Kur günlerinin ihyası ve borç yapılandırılması için yasaların ön gördüğü biçimde Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Vazife Malülü Nedir, Vazife Malüllüğü Şartları Nelerdir?

657 ye Tabi Kurumlar ve 657 ye Tabi Olmayan Kurumlar Hangileridir?

Rapor Parası Nereden Alınır?

Editör: TE Bilisim