Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla her ne kadar eğitimlere uzaktan devam edilse de bu eğitim – öğretim yılının sonunda yüz binlerce genç eğitim kurumlarından mezun olacak. Bu öğrencilerin büyük bir kısmı eğitim hayatlarını tamamlayarak herhangi bir işte çalışmak için iş arayışına girecek. Gençlerin iş hayatına giriş yapmasıyla birlikte sağlık hizmetleri de zorunlu sigortalılık kapsamına alınacak. İş bulamayan gençlerin ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2 yıl boyunca genel sağlık sigortası (GSS) primi ödemeden, sağlık hizmetlerinden parasız yaralanma hakkı bulunuyor. Gençler için GSS prim ödeme yükümlülüğünün ne zaman başladığını ve 2 yıl SGK’ya prim ödemeden sağlık hizmetlerinden kimlerin yararlanabileceğine dair bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. 2008 yılında Türkiye sosyal güvenlik sisteminde yapılan köklü değişikliğin ardından 5510 sayılı Kanun kapsamında, 18 yaşından küçük Türk vatandaşlarına koşulsuz sağlık güvencesi sağlanıyor. Yaş sınırı, lise ve dengi okul öğrencilerinde 20, yükseköğrenim görenlerde 25 olarak uygulanıyor. Mevcut durumda 18 yaşını tamamlamasına rağmen öğrenimlerine devam eden öğrencilere sağlanan bu haktan ilk başta sadece anne babası sigortalı bir işte çalışan veya emekli aylığı almakta olan çocuklar, “bakılmakla yükümlü olunan” kapsamına alındığı için hak sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorlardı. 2016 yılında yapılan yasa değişikliğiyle, anne babası üzerinden bakılmakla yükümlü olunan sıfatı taşımayan çocuklara da aynı haklar sağlandı.

Genel Sağlık Sigortası Primi Değişiklikleri

Mezun olduktan sonra herhangi bir işyerinde işe giremeyen gençlerin kabusu olan genel sağlık sigortası (GSS) primi konusunda da yasa değişiklikleriyle önemli kolaylıklar sağlandı. Daha önce 3 kademeli olan ve yüksek meblağlara ulaşan GSS primleri bire indirildi. Bu sayede gençlerin iş bulmadan önce üzerlerinde ağır sağlık hizmeti prim borçlarının birikmesinin önüne geçildi. Bir başka kolaylık da okul bittikten sonra hemen işe giremeyenler için sağlandı. Daha önceki sistemde, mezun olduktan 2 ay sonra GSS prim ödemesi başlıyordu. Bu şartlar altında liseden mezun olan çocuk 18 yaşını doldurmuş ise aynı yıl üniversite sınavını kazansa bile, üniversiteye kayıt yaptırıncaya kadar geçen ayların sigorta primini ödemek zorunda kalıyordu. 2016 yılında bu uygulamaya son verildi. Bu eğitim öğretim yılı sonunda liseden veya üniversiteden mezun olan gençler, herhangi bir işe giremese de iki yıl boyunca GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilecekler. Böylece bir işe girinceye kadar iki yıl zaman kazanacaklar.

Gençlere 2 Yıl Parasız Sağlık Hizmeti Şartları

Gençlere tanınan iki yıllık ücretsiz tedavi hakkından yararlanabilmek için yaş sınırının aşılmaması gerekiyor. İlgili kanuna göre iki yıl için sağlanan ücretsiz sağlık hizmeti hakkı, öğrenim durumuna göre değişen yaş sınırının doldurulduğu tarihte sona erer. Lise mezunları için maksimum yaş sınırı 20 olduğu için, bu yıl haziran ayında liseden mezun olduğunda 19 yaşında olan bir genç iki yıl değil bir yıl parasız sağlık hizmeti alabilecek. Ancak bu genç üniversite eğitimine başlarsa 25 yaşını dolduruncaya kadar sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edebilecek. Bununla birlikte üniversiteden 23 yaşında mezun olan genç iki tam yıl süreyle parasız sağlık hizmetinden yararlanabilirken, mezuniyet tarihinde 24 yaşında olan genç sadece bir yıl yararlanabilecek. Mezuniyetten sonra iki yıllık süre dolduğu halde işe giremeyen veya 2 yıldan önce yaş sınırını doldurmuş olan gençler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından re’sen GSS yükümlüsü sayılır. Bu durumda olan gençlere her ay, 2020 yılında belirlenen prim rakamlarına göre 88.29 TL prim borcu çıkartılır.

GSS Başvurusu Nasıl Yapılır? GSS Borç Sorgulama İşlemi

Şartlı Sağlık Yardımı Ne Kadar, Sorgulama Nasıl Yapılır ?

GSS İptal Ettireceğim, GSS İptali Nasıl Yapılır?

Editör: TE Bilisim