Gaziler ikinci emekli aylığı bağlanmasına yönelik kanun değişikliği yapılmasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) söz konusu yasa değişikliğinin nasıl uygulanacağına dair ayrıntıları öne çıkaran bir genelge yayımladı. SGK genelgesine göre, mevcut durumda gazi aylığı almakta iken herhangi bir iş yerinde çalışmaya başlayanlar, 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim gününü doldurdukları takdirde kurumdan ikinci aylık bağlatabilecekler. Bununla birlikte, geçmiş dönemde yanlış bağlandığı tespit edilip ikinci aylığı kesilenlerin aylık ödenen süreleri 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim günü hesabında da dikkate alınacak. Genelge de ayrıca 7 Aralık 2019 tarihinden önceki döneme ait çıkartılmış borçlar da silinecek. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) gazilere ikinci aylık bağlanması uygulamasına yönelik yayınladığı genelge kapsamı hakkında bilinmesi gereken tüm detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Vatani görevini yaparken yararlanarak, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) vazife ve harp malulü aylığı alan gaziler, herhangi bir iş yerinde çalışabilecek durumdaysalar, kamu kurumlarında veya özel sektör şirketlerinde engelli kadrosu ile çalışmaya devam ediyor. 2008 yılında yapılan değişiklik ile birlikte gazilerin yalnızca malul duruma düştükten sonraki hizmet süreleri ile ikinci aylık bağlanması öngörüldü. Fakat, bazı gazilerin, engelli raporu alarak SGK’dan daha erken bir tarihte ikinci aylık bağlattığının sonradan tespit edilmesi sebebiyle, bu kişilerin ikinci aylıkları iptal edilmişti. Bu konuyla ilgili olarak geride bıraktığımız mart ayında önemli bir yasa değişikliği yapıldı.  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da söz konusu yasa değişikliğinin uygulanmasına ilişkin tüm ayrıntıları düzenleyen genelge yayımladı.

SGK’dan Gazilere İkinci Aylık Konusunda Genelge

SGK tarafından yayımlanan söz konusu genelgeye göre, kurumdan vazife malulü aylığı alan gazilerden aylık bağlandıktan sonra çalışmaya devam edenlere, 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim gün koşulunu yerine getirdiklerinde, yaş koşulu aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanacak. Böylece bu kişiler, gazi aylığına ilave olarak ikinci bir aylık almaya başlayacak. Ayrıca hatalı bağlandığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl aralık ayından itibaren SGK’dan aylıkları kesilen gazilere yönelik de bazı düzenlemeler bu genelgede yer aldı. Bu durumda olan gazilerin aylık aldıkları dönem, prim alınmaksızın 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim gün hesabında dikkate alınacak. Bu şekilde söz konusu şartı yerine getirenlere, herhangi bir talep aranmaksızın eski aylıkları bağlanacak. SGK’dan aylık aldıkları süreler prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilmesine rağmen 26 Mart 2020 tarihi itibarıyla 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim gün şartını yerine getiremeyen ancak bu şartları sonraki bir tarihte tamamlayanlara yaşlılık aylığı bağlanırken, geçen yıl aralık ayında kesilmiş olan aylık tutarı dikkate alınmayacak. Öte yandan kurumdan aylık alınan süreler prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınmasına rağmen 25 yıl sigortalılık 5000 prim günü şartını yerine getiremeyenlerin daha sonraki çalışmaları ile aylığa hak kazanmaları halinde, prim ödeme gün sayısı olarak kabul edilen aylık aldıkları süreler, aylık bağlanacak statünün tespitinde değerlendirme dışında tutulacak.

Gaziler İçin Sigortalılık Süresi Başlangıcı

Genelgeye göre, sigortalılık süresinin ve prim ödeme gün sayısının başlangıcı, vazife malullüğü aylığı başlangıç tarihinden sonra uzun vadeli sigorta kolları primi yatan ilk gün olarak dikkate alınacak. Vazife malullüğü aylığının başlangıç tarihinden önceki süreye ilişkin borçlanmalar sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı hesaplanırken dikkate alınmayacak. Ayrıca kurumdan vazife malullüğü aylığı bağlandıktan sonra iş yerinde çalışmaya devam edenler hakkında öncelikle gazi aylığı bağlanmasını gerektiren engellilik dışında yeni engellilik durumu varsa buna göre emekliliğe hak kazanıp kazanmadığı değerlendirilecek.

SGK Kısa Çalışma Ödeneğinde Önemli Detay! 2 Ay Daha Geç Emekli Olacaklar

SGK’dan Azami Tutarı Aşan Kazancın Primi Nasıl Geri Alınır?

Torun Bakma Maaşı (Parası) Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Editör: TE Bilisim