Sosyal Güvenlik mevzuatlarında Türkiye’deki milyonlarca işçi, memur ve kendi hesabına çalışan esnafları yakından ilgilendiren önemli değişiklikler yapılması gündeme geldi. Düşük ücretle çalışanların en çok muzdarip oldukları konulardan biri olan çalıştıkça emekli aylık tutarının düşmesi konusunda önleyici tedbirler alınması bekleniyor. Bununla birlikte işsizlik ödeneği alınan süreler için de sigortalı çalışanlara emeklilik için borçlanma hakkı tanınması da Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında yeniden düzenlenmesi talep edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle emeklilikte yaşa takılanların sık sık şikayetçi oldukları ve en fazla eleştiri konusu yaptıkları çalıştıkça emekli aylığının düşmesi sorununa gündeme getirilen çözüm formülü hakkında bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Türkiye’de milyonlarca çalışan vatandaş Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı alacağı günü iple çekmeye devam ediyor. İlgili mevzuatlarda belirtilen emeklilik şartlarını yerine getirmek için tüm kriterlere uygun hareket eden sigortalı vatandaşlar aynı şekilde emekli olduklarında da ne kadar aylık alacaklarını hesaplamaya çalışıyor. Emekliliğe hak kazandığında düşük tutar üzerinden emeklilik maaşı almak istemeyen sigortalılar, bu konuyla ilgili yetkililerin gerekli adımları atarak çalıştıkça azalan emekli aylığı sorununa çözüm bulunmasını talep ediyor.

Düşük Emekli Aylığına Çözüm

Emeklilikte yaşa takılanların en fazla eleştiri konusu yaptıkları, çalıştıkça emekli aylığının düşmesi sorunu yeniden gündeme geldi. Düşük ücretli sigortalıların prim gününü doldurduktan sonra kayıt dışı çalışmasına yol açan sorunun çözülmesi amacıyla düzenleme yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda sigortalı çalışanların emekli olduklarında ne kadar aylık alacaklarını belirlemede yani emekli aylığı hesaplamalarında kullanılan parametreler istihdamda kalmayı teşvik eden ve çalışma süresi uzadıkça emekli aylığını artıracak şekilde düzenlenecek. 5510 sayılı Sosyal Güvelik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında ilgili maddelerde bazı değişiklikler yapılması öngörülüyor. Bu amaçla emeklilik sisteminden erken çıkışı önlemek ve sistemden ortalama çıkış yaşı olan 52 yaş sonrası için sigortalıların çalışmasını teşvik etmek amacıyla emeklilik parametreleri gözden geçirilecek. Dolayısıyla emeklilikte yaşa takılanlar başta olmak üzere pek çok vatandaşın şikayet ettiği çalışma süresi uzadıkça emekli aylığının düşmesinin de önüne geçilmiş olacak.

Çalıştıkça Düşen Emekli Aylığı Kayıt Dışını Artırıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen düzenleme amacıyla hazırlanan raporda, emekli aylığının çalıştıkça düşmesi konusuna geniş yer verildiği dikkatlerden kaçmadı. 5510 sayılı kanun ile yapılan parametrik düzenlemelerin prim ödeme gün sayısını yerine getirenlerin istihdamda kalmaları durumunda bağlanacak emekli aylıklarında kayıplara yol açacağı öngörüsü / olgusunun çalışmama eğilimini ve kayıt dışı çalışmayı artırdığı belirtildi. Söz konusu raporda, mevcut kanun kapsamında uygulamada bulunan emeklilik parametrelerinin bütün dönemleri kapsayacak şekilde daha hakkaniyetli, istihdamda kalmayı teşvik eden ve çalışma süresi uzadıkça emekli aylığını artıracak bir kurgu içinde düzenlenmesi ihtiyacının zaman içinde ortaya çıktığının altı çizildi. Raporda ayrıca bu durumun gelecek dönemlerde intibak yasalarının çıkarılmasına ve sonuçta sistemin mali durumunun kötüleşmesine yol açma ihtimalini doğuracağı vurgulandı. Nesiller arasındaki dayanışmanın daha adil olması gözetilerek belirlenen emekli aylığı hesaplama formülündeki değişime ilişkin daha yumuşak bir geçişin düzenlenmesinin, yani yeni bağlanan aylıklar için ikame oranlarındaki düşüşün yavaşlatılmasının aktüeryal dengeleri bozmayacak şekilde diğer emeklilik parametreleri ile birlikte tartışılmasında yarar görüldüğüne dikkat çekildi. Raporda ayrıca sosyal güvenlik destek primlerinin de kayıt dışılığı önleyecek ve ödenen prim karşılığında ilave haklar sağlayacak bir yaklaşımla gözden geçirilmesi gerektiği kaydedildi.

Ziraat Bankası Emeklilik Kredisi Nasıl Alınır, Şartları Neler?

Malulen Emekliliğe Başvurdum Maaşım Ne Zaman Bağlanır?

4/A, 4/B ve 4/C Emekli Tarihine Göre Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Editör: TE Bilisim