Sosyal devlet anlayışını benimseyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, muhtaçlık durumunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla maaş bağlıyor. Halk arasında daha çok 65 yaş aylığı olarak da isimlendirilen bu maaş sayesinde sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlara ekonomik destek sağlanmış oluyor. SGK mevzuatlarına göre 65 yaşını dolduran vatandaşlar, başvurularını yapmaları halinde devletten ayda yaklaşık 675 TL maaş yardımı alabiliyor. Bu yardıma ek olarak evde bakım maaşı da eklendiğinde aylık 2135 TL maddi destek alınması mümkün oluyor. Halk arasında 65 yaş maaşı olarak bilinen bu uygulama hakkında başvuru şartları ve bilinmesi gereken bütün detayları haberimizde bulabilirsiniz. Türkiye’deki güncel verilere bakıldığında yaklaşık 7 milyon 560 bin vatandaşın, 65 yaş ve üzerindeki grupta yer aldığı biliniyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında da risk grubu olarak nitelendirilen bu yaş aralığındaki vatandaşların ekonomik refah seviyelerini desteklemek amacıyla devlet tarafından sosyal destekler verilmeye devam ediliyor. Söz konusu sosyal destekler, çalışma hayatına devam edemediği ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli şartlarını yerine getiremediği için emekli aylığı da alamayan yaşlılara gelir sağlaması amacıyla yapılıyor. Bu tür devlet destekli maddi yardımların başında halk arasında 65 yaş aylığı olarak da bilinen yaşlılık aylığı geliyor.

SGK’dan 65 Yaş Alığı Alma Şartları Nelerdir?

Sosyal devlet anlayışını benimseyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendine ait bir geliri olmayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılaması ve yaşam kalitesini belirli bir standartta tutması amacıyla devlet destekli maaş ve sosyal yardım ödemeleri yapıyor. Emekli maaşından farklı olan bu ödeme için kişilerin yardım için belirlenen şartlara uygun olması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli maaşı alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesine dikkat ediliyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, SGK’dan 65 yaş aylığı almak isteyenlerde aranan temel şartlar belirlenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan herhangi bir emeklilik, dul ya da yetim aylığı almayan veya herhangi bir sigortalı işte çalışarak gelir elde edemeyen 65 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yaşlılık aylığı verilmesinde dikkat edilen şartlar şunlardır:
  • Başvuru sahibinin SSK, BAĞ-KUR ya da Emekli Sandığı sigortalılık statüsünde herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması
  • Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olup 65 yaşını doldurmuş olması
  • Aylık gelirlerinin tespit edilmesinden sonra hesaplanan kişi başı gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması
  • Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru sahibinin adına kısa ya da uzun sigorta kollarına ilişkin prim ödemesi yapılmamış olması
  • Başvuru sahibinin düzenli bir gelirin olmaması
  • Kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından alınan muhtaçlık belgesiyle başvuru yapılması
2020 yılı için SGK’dan 65 yaş aylığı almak isteyen vatandaşların hane halkı kişi başı aylık gelirinin asgari ücretin 3’te 1 oranında belirlendiği için 701 TL’den düşük olması gerekmektedir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) nafaka, dul ve yetim aylığı alanlar diğer şartları sağlasalar bile bu haktan faydalanamazlar.

SGK 65 Yaş Aylığına Başvuru Nereden Yapılır?

65 yaş aylığı başvurusu, hak sahibi vatandaşların ikamet adreslerinin bağlı olduğu kaymakamlıklar üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru sahipleri üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartlarıyla kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat ederek başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. İncelemelerin olumlu olarak sonuçlanması durumunda kişilerin irtibat numarasına kısa mesaj ile bilgilendirme yapılmaktadır.

SGK Yaşlılık ve Evde Bakım Desteği Maaşları

2019 yılında 637 TL olarak hak sahibi vatandaşlara aylık olarak verilen 65 yaş maaşı, 2020 yılında enflasyon oranında zam yapılmasının ardından 673 TL’ye yükselmiştir. Bununla birlikte SGK tarafından yüzde 50 üzeri engeli olan ve bakıma muhtaç durumda olan vatandaşlar için evde bakım desteği kapsamında aylık 1.460,71 TL ödeme de yapılmaktadır. Bu iki ödeme birlikte kullanılabilmektedir. Böylelikle hak sahiplerine aylık 2135 TL’lik ödeme yapılabilmektedir.

SGK’dan Toplu Ödeme Alabilmek İçin Yapılması Gerekenler Belli Oldu

PTT 65 Yaş Yaşlılık Maaşı (Aylığı) Sorgulama

Çocuk Sahibi Ailelere SGK’dan 1800 TL’ye Varan Destek!

Editör: TE Bilisim