2021 SGK rapor parası ne kadar sorusu yeni yıl ile birlikte geçici iş göremezlik parası alacak olanlar tarafından merak ediliyor. Belirli şartların sağlanması halinde verilen rapor parası 2023 yılında artış gösterdi. Ancak rapor parası ücretleri rapor süresine göre farklılık taşıyor.

Rapor Parası Nedir?

Rapor parası tanımı itibariyle geçici iş göremezlik ödemesi olarak da bilinen ve belirli şartlar dahilinde çalışanların rapor gerektiren durumlarında maddi olarak kayıp yaşamamaları için SGK tarafından ödenen destektir. Sadece belirli şartların sağlanması halinde verilen rapor parası işveren tarafından değil SGK tarafından ödenmektedir, bu yüzden konuyla ilgili olarak işverenlerin sorumluluğu bulunmamaktadır.

Sigortalı olarak çalışanların hastalanması, iş kazası geçirmeleri ya da meslek hastalığına yakalanmaları durumunda SGK tarafından ödenen rapor parası çalışmayarak geçen günlerde herhangi bir maddi kayıp olmaması amacıyla ödeniyor. Fakat rapor parası almak için çalışanın durumunu kanıtlayacak bir rapor sunabilmesi gerekmektedir.

Buna göre çalışan raporlu olduğu süreler kapsamında işverenden maaş ödemesi alamıyor. Bu yüzden herhangi bir maddi kayıp yaşamaması için SGK tarafından rapor parası ödemesi yapılıyor.

Rapor Parası Hangi Şartlarda Ödenir?

Rapor parası verilecek durumlar ilgili kanunlar çerçevesinde belirlenmiştir. Bu kapsamda rapor parası alınacak haller temel olarak 3 farklı duruma dayanmaktadır. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu temelinde ödenen rapor parası, bu hallerin sağlanması dışında ödenmemektedir.

Ödeme yapılmayı gerektiren ilk durum sigortalı çalışanın işyerinde kaza geçirmesi ya da işiyle ilgili olarak meslek hastalığına yakalanması durumunda rapor alırsa SGK tarafından rapor parası ödemesi yapılıyor.

Bunun yanında çalışanın hastalığından ya da herhangi bir nedenden kaynaklı rapor alması durumunda 90 günlük SGK priminin ödenmesi şartı aranıyor. Ayrıca sigortalı kadın çalışanların doğum durumlarında da rapor parası ödemeleri yapılıyor.

Buna göre izne ayrılma süreleri olan doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta rapor parası almaya hak kazanıyorlar. Çoğul gebelik olması halinde ise bu süre 18 haftaya çıkmaktadır.

Rapor parasının alınması için belirli şartların da sağlanması gerekiyor. Buna bağlı olarak hastalık, iş kazası ya da annelik durumu veya meslek hastalığı kapsamında iş göremezlik durumunun yaşanması ve sosyal güvenlik kurumu tarafından yetkilendirilmiş hekimlerden veya sağlık kurullarından sağlık raporunun alınması en önemli şart olarak öne çıkıyor.

Ayrıca yatarak tedavi görmeyi gerektiren hallerde çalışanın prim borçlarının da bulunmaması gerekiyor. Bunun yanında tüm sigortalılar için geçerli olduğu gibi doğum nedeniyle iş göremezlik rapor ödemesi alacak olan kimselerin de doğum öncesindeki bir yıl içinde en az 90 günlük sigorta primlerinin ödenmesi – bildirilmiş olması gerekmektedir.

Rapor Parası Ödemesi Ne Zaman Yapılır?

Rapor parası ne zaman ödenir sorusu da rapor parası alacak olanlar için önemli sorulardan bir tanesidir. Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı olarak çalışanlara rapor ödemelerini rapor tarihinin üçüncü günü itibariyle yapmaktadır. Ancak ilk iki günlük rapor ücretin karşılanması için iş sözleşmesinde madde bulunuyorsa bu durumda iki günlük ücreti işverenin ödemesi gerekmektedir.

Fakat iş kazası yaşayanlar için gün sınırı bulunmuyor. İş kazası yüzünden rapor almış olanlar için SGK tarafından her gün ödeme yapılmaktadır. Aynı zamanda iş kazası sonucunda rapor alınması durumunda sağlık kaydı için 30 günlük prim yatırmış olma şartı ve geriye doğru olarak da 90 günlük çalışma şartı da aranmamaktadır.

Rapor parasının yatırılması ise işverenin çalışan tarafından ibraz edilmiş raporunu SGK’ya iletmesi sonrasındaki en geç 15 günlük süre içinde PTT aracılığıyla ödenmektedir. Yatırılan ücretin alınması için belirli noktalara da dikkat etmek gerekiyor. Yatırılmış olan ücretin belirli sürede alınması gerekmektedir, aksi halde yatırılan ücret tekrar SGK’ya aktarılmaktadır.

Rapor Parası Ödemesi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Rapor parası hesaplama için rapor öncesindeki son üç aylık ödemelerin temel alınması gerekmektedir. Son 3 aylık süre içinde çalışma bulunmuyorsa bu durumda geriye doğru gidilerek diğer aylara da bakılmaktadır. Son 3 aylık süre içinde ödeme olması halinde ise bu süreçteki toplam ödemeler ve gün sayıları temel alınmaktadır.

Aynı zamanda da prim ikramiye gelirleri mevcutsa onların da hesaplamaya dahil edilmesi gerekmektedir. Daha sonrasında yapılan toplam ödemeler gün sayısına bölünürler. Ardından ise bu sayı raporlu olunmuş gün sayısından 2 çıkarılır, 2 rakamının çıkarılması ilk 2 günün ödemesi yapılmadığı içindir, daha sonrasında ise çıkan gün sayısı ile çarpılır.

Ayakta tedavi gerektiren durumlarda üçte ikisi, yatış gerektiren tedavilerde ise ikide bir oranında ödeme alındığı için tedavi şekline göre de hesaplama tamamlanmış olmaktadır. Sigortalı çalışanın işe ilk başlamış olduğu gün şayet iş kazası meydana gelirse emsal ya da aynı işte çalışmakta olan bir başka sigortalı üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

2023 En Düşük ve En Yüksek Rapor Parası Ne Kadar ?

2023 rapor parası tutarı yeni yıl ile birlikte değişikliğe uğramıştır. Rapor parası hesaplama işleminde kullanılmakta olan günlük ücret, brüt asgari ücretin artışı ile değişti. 2022 yılında brüt asgari ücret 5500 TL idi ve günlük kazanç hesaplaması da 215,70 TL olarak belirlenmişti. 2023 yılında asgari ücretin brüt 10.008 TL olması ile birlikte günlük asgari ücret brüt 333,60 TL olmuştur.

Net olarak ise günlük rapor parası 2023 yılında 222,40 TL olarak belirlendi. Başka bir deyişle her gün için ödenecek günlük rapor parası bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Örnek olarak bir hesaplama yapılırsa 2023 yılında 10 günlük rapor alan asgari ücretle çalışan bir işçi ortalama 2222,40 TL rapor parası alabilecektir.

Rapor parası yatış ve ayakta tedavi durumlarında farklılık gösterdiği için bu durumlara ve günlere göre farklılık taşımaktadır. Kolaylık sağlaması açısından durumlara göre 2023 yılında uygulanacak olan rapor parası tutarları şu şekildedir;

Ayakta tedaviler;

 • 3 günlük rapor parası; 666 TL
 • 5 günlük rapor parası; 1100 TL
 • 7 günlük rapor parası; 1556,80 TL
 • 10 günlük rapor parası; 2222,40 TL
 • 15 günlük rapor parası; 3330 TL
 • 20 günlük rapor parası; 4444 TL
 • 30 günlük rapor parası; 6660 TL
 • 45 günlük rapor parası; 9990 TL olarak ödemesi 2023 yılında yapılacaktır.

Yatış gerektiren durumlarda ise;

 • 3 günlük rapor parası; 500 TL
 • 4 günlük rapor parası; 660 TL
 • 5 günlük rapor parası; 800 TL
 • 6 günlük rapor parası; 996 TL
 • 7 günlük rapor parası; 1162 TL
 • 8 günlük rapor parası; 1334 TL
 • 9 günlük rapor parası; 1501 TL
 • 10 günlük rapor parası; 2222,40 TL
 • 15 günlük rapor parası; 2324 TL
 • 20 günlük rapor parası; 3320 TL
 • 30 günlük rapor parası; 4980 TL olarak ödeme yapılmaktadır.

Yatış gerektiren durumlarda rapor parasının ayakta tedaviye göre daha düşük olmasının sebebi ayakta tedavi gerektiren durumlarda günlük ücretin üçte ikisi üzerinden hesaplama yapılırken, yatış gerektiren durumlarda günlük ücretin yarısı üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

Aynı zamanda her iki durum için de tüm günlerden ilk iki günün ücreti çıkarılarak ödeme yapılmaktadır, söz konusu hesaplamaya bu durum yansıtılmıştır.

Kime Ne Kadar Rapor Parası Yatar?

Pek çok sigortalı çalışan hastalık sebepleri ile geçici iş görmezlik parası almaktadır. Sigortalı olarak çalışmış oldukları kurum içerisinde ya da doğal yollar ile oluşan hastalıklar gibi sebeplerle sigortalı çalışanların rapor aldıkları süre için ödenen paradır. Geçici işsizlik ödeneği alabilecek kişiler ve ücretleri için,

İş kazası ya da meslek hastalığı geçiren kişiler için,

 • Çalışmış oldukları kurum içerisinde mesai saatleri içerisinde iş kazası geçiren ya da meslekleri sebebi ile meslek hastalığına yakalanmış olan kişiler tam teşekküllü bir hastaneden alınacak olan rapor ile SGK’ya başvurabilirler.
 • Gerekli belgelerin tam olması ile iş görmezlik ödeneği alacak kişiler için maaşlar, bakıma muhtaç olanlar ve iş göremeyecek olan kişiler için değişmektedir. Asgari ücret üzerinden yatan maaşlar için 2023 yılı kapsamında rapor parası 222,40 TL olarak hesaplanmıştır.

Doğal yollar ile hasta olan kişiler için,

 • Sigortalı olarak çalışıyor olan kişilerin doğal yollar sonucu geçici olarak hastalanmaları sonucu hastane raporunu işverenine iletmesi halinde hastalanan kişilerin 90 günlük GSS primlerinin yatırılmış olması gerekmektedir. Kişilerin rapor parası alabilmeleri için en az iki günlük rapor almaları gerekmektedir.
 • Doğal yollar sonucu hastalanan ayaklı tedavi gören kişilere ödenecek rapor parası ise günlük asgari ücret üzerinden verilmekte olup kişilere, 222,40 TL olarak verilmektedir.

Kadınlar için hamilelik ve doğum için rapor parası alacaklar için,

 • Kadınların hamilelik ve doğum süreçlerinde çalışamayacak olan kadınlar için doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere 16 haftalık süre içerisinde doğum izni alabilmektedirler. Kadınların birden fazla doğum yapmaları halinde bu süreç 18 haftaya çıkmaktadır.
 • Kadınların hamilelik izni alabilmeleri için izne ayrılmadan önceki 1 yıl içerisinde en az 90 günlük GSS primlerinin yatırılmış olması gerekmektedir. Böylelikle kadınlar doğum ve hamilelik izni sebebi için almış oldukları izinlerin ücretlerini alabileceklerdir. Kadınlara ödenecek olan doğum parası kişinin almış olduğu maaşa göre değişmektedir.

Doğum Nedeniyle Rapor Parası Nasıl Alınır?

Doğum durumunda alınacak rapor parası, izinlerin tam kullanılması şartı ile verilmektedir. Kişilerin, doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 hafta izin kullanması gerekmektedir. Bu kapsamda 16 haftalık izin parası, kişilere ulaştırılmaktadır.

Ancak bu hesaplamada, 3 aylık kazanç, 3 aylık çalışma gününe bölünerek günlük kazanç bulunur. Bulunan miktarın 2/3’ü oranında doğum raporu ödemesi yapılır.

Doğum Sebepli Rapor Parasının Yatma Zamanı Nasıl Ayarlanır?

Doğum durumunda rapor parasının yatma zamanı, çalışmazlık bildirisinin yapılma tarihine göre değişiklik göstermektedir. Rapor parası, doğum nedeni ile çalışmazlık bildirilmesinden sonra 7- 15 gün arasında değişiklik göstermektedir.

Doğum nedeni  ile yapılan rapor bildirisinde işveren, bildiri parça parça göndermektedir. Doğum öncesi ve doğum sonrasında iki parça halinde yapılan çalışamazlık bildirgesi doğrultusunda, işçi de rapor parasını iki parça halinde alır. eğer işveren, rapor süresinin bitimini bekledikten sonra bildiriyi gerçekleştirirse, para tek seferde alınabilir.

İş Kazası Durumunda Rapor Parası Nasıl Hesaplanır?

İş kazası nedeni ile verilecek rapor parasında kişiler, yine 3 aylık brüt maaşları doğrultusunda değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bulunan günlük kazanç, işçinin yatış durumuna göre değerlendirilir.

Yatış gereken hasta için günlük kazancın yarısı, ayakta tedavi olması gereken hata için günlük kazancın 2/3’ü rapor parası olarak verilir. Ancak iş kazasında, işçinin 1 günlük raporunda dahi parasını alma hakkı bulunmaktadır. İşçi, iş kazası nedeni ile alınmış raporlarda raporun ilk 2 gününden sonrasını değil, tüm günlerini rapor parası olarak alabilmektedir.

İş Kazasında Kişinin Maaşı Kesilir Mi?

İş kazası durumunda maaş kesintisi, sadece verilecek rapora göre değişiklik göstermektedir. Kişilerin raporlarının istirahat raporuna dönmesi durumunda işveren, maaş kesme hakkına sahiptir. Özel sektörde istirahat süresince işveren tarafından maaş kesintisi yapılabilir.

Kesilen maaş miktarı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iş göremezlik ödeneği şeklinde yatırılır. Dolayısıyla işçinin bir kaybı olmaz.

Editör: TE Bilisim