Engelli indirimi ya da engelli vergi indirimi belirli bir oranda engel oranına sahip olanların faydalandıkları bir hak olmaktadır. Bu sayede engelli kimselerin hayat şartlarının iyileştirilmesi ve kolay hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Engelli İndirimi Nedir?

Engelli indirimi tanımı itibariyle çalışma gücünde en az yüzde 40 oranında kayıp olan kişilerin ücret ya da kazançlarına engel oranına göre belirlenecek olan miktarlarda indirimin yapılmasıdır. Engel oranına göre belirlenecek dereceler için esas oranların tespiti çalışma gücünün asgari olarak yüzde 80’ini kaybetmiş olanlar için birinci derece, çalışma gücünün yüzde 60’ını kaybetmiş olanlar için ikinci derece, asgari yüzde 40’ını kaybetmiş olanlar için ise üçüncü derece engelli oldukları kabul edilmektedir. Bu oranlar üzerinden de engellilerin yararlanacakları indirim tutarları belirlenmektedir. Engelli indiriminden faydalanacaklar için en önemli nokta onların engel oranları olsa da aynı zamanda farklı kesimleri de bu durum içine almaktadır. Bu kapsamda engelli ücretli, bakmakla yükümlü olunan engeli bulunan kişi, engelli serbest meslek çalışan, basit usulde vergilendirilen engeller indirimden yararlanmaktadırlar. Engelli indirim tutarları ise her yıl değişmekte ve yıllık olarak enflasyon temel alınarak belirlenmektedir.

Engelli İndiriminden Nasıl Yararlanılır?

Engelli indiriminden yararlanmak için engelli olanların ilgili belgeler ile birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı bulunan bölgelerde ilgili grup müdürlüğüne, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan bölgelerde ise defterdarlığa bağlı gelir müdürlüğüne, bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde ise vergi dairesi müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapacak engelliler, bulundukları duruma göre farklı belgeler ile başvuru yapabileceklerdir. Buna göre engelli hizmet erbabı için;
 • Çalışmakta olduğu işyerinden alınmış çalışma kağıdının işveren tarafından imzalanmış hali,
 • T.C. kimlik numarası,
 • İlgili yönetmelik kapsamında sağlık kurulu raporunun ibrazı, rapor güncel olmalıdır,
 • Başvuru dilekçesi,
Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli kimselerin başvurularında;
 • Çalıştığı işyerinden alınmış çalışma kağıdının işveren tarafından imzalanmış hali,
 • Başvuru forumu,
 • Bakmakla yükümlü olduğu kişinin kimlik bilgileri,
 • Bakmakla yükümlü olunduğuna dair belge,
 • İlgili yönetmelik kapsamında bakmakla yükümlü olunan kişinin sağlık raporu,
Engelli serbest meslek erbabı için;
 • Başvuru formu,
 • Vergi kimlik numarasını gösteren belge, vergi levhası,
 • T.C. kimlik numarası,
 • İlgili yönetmelik kapsamında engel durumunu gösteren sağlık kurulu raporu,
Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olunan engelliler için;
 • Başvuru formu,
 • Vergi levhası fotokopisi,
 • Bakmakla yükümlü olunan kişinin kimlik bilgileri,
 • Bakmakla yükümlü olunduğunu gösterir belge,
 • İlgili yönetmelik kapsamında alınmış sağlık raporu,
Basit usulde vergilendirilen engeller için;
 • Başvuru formu,
 • Vergi levhası,
 • T.C. kimlik numarası
 • İlgili yönetmelik kapsamında sağlık kurulundan alınmış engelli olunduğuna dair rapor ile başvuru yapacaklardır.

Engelli İndirimi Ne Sağlar?

Engelli indirimi faydası açısından temelde engeli olmayanlar ile engeli olanların arasında bir rekabetin oluşmamasını sağlamaktır. Çalışma koşullarında engeli olan ve olmayan arasında haksız kazanç olmamasını sağlamak adına uygulanan bu indirim, ilgili vergiler üzerinden çeşitli indirimler sunmaktadır. İndirim oranları da engel oranına göre değişiklik göstermektedir. Belirlenen indirim oranları aylık tevkifat matrahından düşülmektedir. Serbest meslek sahibi olan engelliler ve bakmakla yükümlü oldukları engelli kişi olan serbest meslek erbabının ve basit usulde vergilendirilen engelli kişilerin vergilerinden ilgili oranlar kapsamında yıllık olarak beyan edilen gelirlerden indirimin sunulmaktadır. Bu bakımdan engelli indiriminden yararlanmak engelli olanların yaşamını daha kolay bir hale getirmek için özel bir fırsat sunmaktadır.

Engelli Asgari Geçim İndiriminden Yararlanır mı?

Engelli indirimi kapsamında olan bir kişinin gelir vergisi matrahı hesaplaması yapılırken engelli indirimi mahsup edilmekte ve engelli indiriminin mahsubundan sonra ise geriye kalan gelir vergisi matrahı üzerinden yapılacak hesaplama ile gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimin birde on ikisi mahsup edilmektedir. Mahsup edilen tutar ise kalan gelir vergisi tutarını aşamamakta ve mahsup edilmeyen asgari geçim indirimi tutarı da diğer dönemlerde alınmamaktadır. Engelli indiriminden yararlanmakta olan bir kişi, indirimin yüzünden gelir vergisi matrahının oluşmaması durumunda gelir vergisi ödemesi yapılmayacağı için asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanabilmesi mümkün olmamaktadır. Asgari geçim indirimi için en temel nokta, kişinin vergi matrahının doğurması ve bu matrah kapsamında da gerçek usulde gelir vergisi tevkifatının alınmış olmasıdır. Fakat engelli derecelerine göre engellilik indirimi zaten uygulandığından ücretlinin gelir vergisi matrahı kalması ya da hizmet erbabına aylık maaş ödemelerinin haricinde de vergiye tabi diğer ödemelerin yapılacak olması durumunda oluşacak gelir vergisi tevfikatının aşılmaması halinde kişinin asgari geçim indiriminden yararlanması olanaklı olmaktadır. Fakat ödenecek olan asgari geçim indirimi tutarı da aylık asgari ücret üzerinden hesaplanacak vergiden fazla olamamaktadır.

Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Kimdir?

Konuyla ilgili olarak vergi indiriminden yararlanmak için bakmakla yükümlü olunan kişi kimdir sorusunun da yanıtlanması gerekmektedir. Engelli indirimi uygulamasına yönelik yayımlanmış olan tebliğde bakmakla yükümlü olunan kişini açık şekilde tanımlanmıştır. Buna göre engelli kişinin dahil olduğu çalışma mevzuatı ya da bağlı olduğu sosyal güvenlik mevzuatına göre yükümlü sayılan kişilerden anne, baba, eş ve çocuklar anlaşılmaktadır. Çocuklar için yaş sınırlaması olmadan işlem yapmak mümkündür. O kimseler için engelli indirimi başvurusu yaparken mutlaka kendilerine ait kimlik bilgilerinin ve sağlık raporlarının bulunması gerekmektedir. Engel durumu elverdiği ölçüde kişinin kendisinin de başvuru esnasında bulunması işlemlerin çok daha rahat ve kolay şekilde yapılmasını sağlayacaktır.

Engellilere Devlet Tarafından Verilen Yardımlar Nasıl Alınır

Engelli Annesi Nasıl Erken Emekli Olur, Şartları Nelerdir?

T.C. Kimlik No İle Engelli Maaşı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Editör: TE Bilisim