Emeklilerin özel hastane muayenesinde fark ücreti ödemesi SGK tarafından tanınmakta olan haklar ile ilgili olmakla birlikte katkı payı üzerinden 30 TL olarak bilinmektedir. Emeklilerin özel hastanede ödediği fark ücreti aynı zamanda özel hastanelerin de anlaşma oranlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Emekli olan vatandaşların devlet hastaneleri muayenelerinde uğradıkları kesintiler ise 6 TL olarak beyan edilmekte olup güncel olarak sunulan değişikliklere göre artış göstermesi söz konusu olabilmektedir. Özel hastanelerde emeklilerden alınmakta olan ücrete yönelik taban sınırı olmamakla beraber bu ödemelerin tavan tutarlarında bir sınırlama bulunmaktadır. Maksimum %200 olarak bilinen oranların daha üzerinde kesinti yapılması engellenmektedir.

Emekliler İçin Özel Hastane Kesinti Kriterleri Nelerdir?

Emekliler için özel hastane kesinti kriterleri şu şekilde sıralanmaktadır:
 • Sosyal Güvenlik Kurumları tarafından anlaşmalı olan her özel hastaneye ödenen bir katkı payı bulunmaktadır. Bu katkı payından hareketle kesintiler belirlenmektedir.
 • En minimum kesintinin devlet hastanesi tarafından yapıldığı bilindiği için 6 TL tutarındaki kesinti için devlet hastaneleri tarafından muayene edilmek gerekmektedir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen belirli tutarların %200 oranından daha fazla kesinti yapılması ilgili kurumlar tarafından engellenmektedir.
Bu kriterlerin göz önünde bulundurulması ile özel hastaneler tarafından kesinti tutarları belirlenmektedir. Bu tutarların aynı zamanda hastane içerisinde alınmakta olan hizmetlere bağlı olarak da değişiklik gösterdiği için kesinti oranları göz önünde bulundurularak hastanelere başvuru yapılması gerekmektedir.

Emeklilerin Hastane Masrafları SGK Tarafından Hangi Oranlarla Karşılanır?

Emeklilerin hastane masraflarının SGK tarafından karşılanma oranları emeklilik prim tutarları üzerinden belirlenmekte olup buna bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Karşılanmakta olan muayene ücretlerinin genel olarak 30 TL civarında olduğu bilinmekle beraber poliklinikler bazında şu şekilde belirlendiği bilinmektedir:
 • Ağız ve çene cerrahisi / Ortopedi / Böbrek / Kulak, Burun ve Boğaz: 25 TL
 • Göğüs hastalıkları / Üroloji: 28 TL
 • Fizyoterapi / Deri ve Zührevi Hastalıklar: 27 TL
 • Beyin ve sinir hastalıkları / Mide: 29 TL
 • Genel cerrahi / İç hastalıkları: 30 TL
 • Kadın hastalıkları: 33 TL
 • Kardiyoloji: 36 TL
 • Psikiyatri: 32 TL
Bu alanlar içerisinde yaşlıların en çok başvurdukları klinikler genel cerrahi ve iç hastalıkları alanları olduğu için genel muayene ücretlerinin 30 TL olarak belirlendiği bilinmekte olup diğer alanlarda daha az ya da daha fazla kesintiler söz konusu olabilmektedir. Özel hastanelerde ise bu poliklinik kesintileri de farklılık göstermektedir. Bu nedenle muayene öncesinde ilk olarak ücret ve kesintiler hakkında bilgi alabilmek için hastanelerin ilgili birimlerine başvuruda bulunulması mümkün olmaktadır.

Emekliden Özel Hastane Ücretlerinin Fazla Alınması Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Emekliden özel hastane ücretinin fazla alınması durumunda yasal olmayan bir süreç olması nedeniyle şikayet hakkı bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı birimlerine yazılı ya da sözlü olarak şikayette bulunulabilmekte olup buna bağlı olarak hastanelere yasal işlemler başlatılmaktadır. Özel hastanelerden alınan ücretlerin fazla olması durumunun da ilgili Sağlık Bakanlığı birimleri tarafından öğrenilmesi mümkün olmaktadır. Bu nedenle muayene öncesinde gerekli bilgilendirmelerin alınması fazla kesintilerin önlenmesi açısından önemli olmaktadır. Hastanelerin fazla ücret alması durumunda şikayette bulunabilmek için ödeme ile ilgili olarak bir fatura bulundurulması gerekmektedir. Fatura olmadan yasal işlemlerin yapılması da mümkün olmayacaktır. Bu bilgilerin yanı sıra özel hastanelerin insan kaynakları ya da danışma birimlerine de ilgili şikayet durumları beyan edilebilmektedir. Bu durumda herhangi bir dönüş alınamaması durumunda Sağlık Bakanlığı birimlerine başvuru yapılması halinde hastane yetkilileri ile doğrudan irtibat kurulmaktadır.

Özel Hastanelerin Acil Bölümlerinde Fark Ödemesi Yapılır Mı?

Özel hastanelerin acil bölümlerinde fark ödemesinin yapılması gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Acilden giriş yapıldığında yalnızca alınan ek hizmetlerin ödemesi alınmakta olup muayene ödemeleri bulunmamaktadır. Emeklilerin özel hastanede ödediği fark ücreti yalnızca 24 saatin geçmesi durumunda söz konusu olmaktadır. Bu sürenin ardından hastane tarafından konaklama hizmetinin alındığı düşünüldüğü için günlük ücret alınmaktadır. Acil servislerden girişi yapılan hastaların 24 saati tamamlamadan önce devlet hastanesine sevkinin istenmesi durumunda konaklama ücretinin alınmaması mümkün olmaktadır. Bu nedenle hasta yakınlarının bu konuda hassasiyet göstermeleri önerilmektedir. Fark ödemeleri ile ilgili olarak bu bilgilerin bilinmemesi durumunda bazı hastanelerden haksız ödeme talep edilebilmektedir. Bu nedenle acil servislerde karşılaşılan durumlarla ilgili olarak da yasal takiplerin başlatılması mümkün olmaktadır.

Emekli Maaşlarından Alınan Muayene Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Emekli maaşlarından alınan muayene ücretlerinin belirlenmesi öncelikli olarak emekli vatandaşların en çok ihtiyaçları olan sağlık birimlerinin göz önünde bulundurulması ile sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra şu kriterler de göz önünde bulundurularak kesinti tutarları hesaplanmaktadır:
 • Devlet hastanelerine muayene için başvuru yapılması durumunda yapılan kesintiler 6 TL olarak belirlenmektedir.
 • Özel hastanelerde en alt kesinti limiti ise 15 TL olarak belirlenmekte olup hastane hizmetlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
 • Muayenelerin yanı sıra ilaç ve reçete durumları için de farklı kesintiler söz konusu olabilmektedir. İlk üç kutuluk ilaç alımında 3 TL kesinti olurken daha fazla kutu talep edilmesi durumunda ise 1 TL ücret talebi olduğu bilinmektedir.
 • Aile hekimi başvurularında ise herhangi bir kesinti uygulaması bulunmamaktadır.
Bu kesintilerin yanı sıra ameliyat yapılması durumunda da birbirinden farklı oranlarda kesinti durumları söz konusu olabilmektedir. Bunun için operasyon öncesinde ne kadar kesinti olacağı ile ilgili bilgi alınması, sonrasındaki maddi planlamalar için önemli olmaktadır.

E-Devlet Emekli Muayene Ücreti Sorgulaması

Emekli vatandaşlar için muayene ücreti sorgulamaları E-devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bu nedenle hangi alanda muayene yapılacağı belirlendikten sonra sistem üzerinden kısa süre içerisinde sorgulama yapılması mümkün olmaktadır. E-devlet sistemlerinden sorgulama yapılabilmesi için T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılması gerekmektedir. Daha önce E-devlet kullanmamış olanların ilk şifrelerini PTT kanalından aldıktan sonra sistem üzerinden değiştirmeleri mümkün olmaktadır. PTT üzerinden alınan şifrelerin değiştirilmeden E-devlet sistemine giriş yapılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle güvenlik amaçlı şifrenin de başka kişi ve kurumlarla paylaşılmaması konusunda hassasiyet gösterilmesi önerilmektedir.

EMEKLİ MUAYENE ÜCRETİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-devlet sistemleri üzerinden arama sekmesi içerisinden SGK muayene ücretler yazılarak kesinti oranları öğrenilebildiği gibi aynı zamanda daha önceki kesintilerin de aynı kategori içerisinden görüntülenmesi mümkün olmaktadır.

Özel Hastanelerde Katılım Paylarından Muaf Tutulan Kişiler Kimlerdir?

Özel hastanelerde katılım payından muaf tutulan kişiler şu şekilde sıralanmaktadır:
 • Afet durumlarında ya da savaş hallerinde hastanelerin kendi inisiyatifi bağlamında ya da bunun dışında devlet tarafından belirlenen hastaneler olması durumunda katılım payı alınmamaktadır.
 • Meslek hastalığı olan ya da iş kazası nedeniyle başvuruda bulunan kişiler de bu tutarlardan muaf tutulmaktadır.
 • SGK birimlerinden kronik hasta olarak belirlenmiş olan kişiler de muaf olan kategori içerisinde yer almaktadır.
 • Kök hücre ya da organ bağışında bulunacak olan kişilerin de özel olarak muaf tutuldukları bilinmektedir.
Emeklilerin özel hastanede ödediği fark ücreti de bu maddeler bağlamında değerlendirilmesi durumunda alınmamaktadır. Fakat bu kriterlerin dışında standart olan ödemelerin eşit oranlarla alınması zorunlu tutulmaktadır.

Emeklilik İçin Eksik Primleri Tamamlama Yöntemleri Nelerdir?

Kadınlarda Bağ-Kur Emeklilik Yaşı Hesaplama

Emekliler Tekrar Çalışırsa Maaşı Kesilir Mi?

Editör: TE Bilisim