Emekliler Tekrar Çalışırsa Maaşı Kesilir Mi?

Emeklilerin tekrar çalışması durumunda emekli maaşının durumu, çalışılan işe ve emeklinin konumuna göre değişmektedir. Normal şartlarda hizmet akdi verilerek bir iş verene bağlı olarak SGK ödemeleri ile çalışılmaktadır. Tüm sigorta kollarında bu şekilde işleyen sistem, aylık prim ödemeleri ve hizmet belgeleri ile belirlenen prim gününün doldurulmasının ardından emekliliğe hak kazanılır.

Bu durumda alınacak emekli maaşı, kişinin çalışmadan da geçinebilmesini hedefler. Bu nedenle emeklilik hakkının kazanılmasının ardından çalışmaya devam edilmesi durumunda emekli maaşı kesilir. Sigortasız çalışılması durumunda ise çalıştıran firmaya ceza kesilmektedir.

Emeklilerin Sosyal Güvenlik Destek Primi İle Çalışması

Emeklilik sonrası çalışmada sosyal güvenlik destek primi, işverenlerden alınan bir vergi türüdür. Eğer kişi, belirli bir prim günü sayısını geçmiş, emeklilik yaşı gelmiş ve yaşlılık maaşı bağlanmışsa, aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmalarında işvereninden alınan primdir.

Kişinin başkasının sahip olduğu bir iş yerinde çalışması halinde iş yeri sahibinden bu vergi alınır. Ancak kişi emekli olduktan sonra kendi işini kurmuşsa, yine bu vergiyi ödemek zorundadır. Sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi ücret miktarı, özel koşullar ve hangi durumlarda bu primin ödeneceği, emeklinin yaptığı işe ve hizmet yılına göre değişiklik göstermektedir.

Kişilerin 2008 yılının Ekim ayı öncesinde sigortalı olması durumunda, işveren çalışanın prime esas kazancının %32’si kadar sosyal güvenlik destek primi ödemelidir. Bu konuda kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mi, yoksa sonra mı emekli olunduğuna bakılmaz.

Bu ödeme oranı, 4/A kapsamında emeklilik primi ödemiş olanlar için geçerlidir. kişinin yaşlılık aylığı içerisinden sosyal güvenlik destek primi kesilmesi söz konusu değildir. Bu prim, iş veren tarafından ödenmesi gereken bir vergidir.

Kişilerin 2008 yılının Ekim ayından önce sigorta girişi bulunması, yapılan sigorta girişinin 4/B kapsamında ödenmesi durumunda sosyal güvenlik destek primi ödemesi uygulanmamaktadır. Aslen 2011 yılına ait kanun ve yönetmelere göre, kişilere bağlanan yaşlılık maaşının %15’i kesilebilmektedir.

Bu kanun, 2015 yılında yapılan değişikliğe göre kesinti oranı %10 olarak güncellendiğinden dikkate alınmamaktadır. Ancak Şubat 2016 tarihli son düzenleme kapsamında kişilerin herhangi bir prim veya vergi ödemesine gerek kalmamıştır. 4/B kapsamında çalışmakta olan emekliler için işverenler herhangi bir ödeme yapmak zorunda değildir. Ayrıca bu kişilerin maaşlarından kesinti de yapılmayacaktır.

Yurt Dışı Hizmet Borçlanması İle Emekli Olanların Çalışması

Yurt dışında çalışıp Türkiye’de emekli olanların işe başlaması halinde aylıkları kesintiye uğramaktadır. 19 Şubat 2012 tarihli yasaya göre bu kişilerin maaş kesintileri sosyal güvenlik destek primi hükümlerine göre kesilmekte idi. Ancak yapılan son değişikliklerden sonra bu kişilerin işe başlamalarından sonra emeklilik türüne ve şekline göre değişiklikler görülmekle birlikte, emekli maaşlarının kesilmesine karar verilmiştir.

Emekli Maaşının Çalışma Nedeniyle Kesilmesi Halinde Yapılacaklar Nelerdir?

Emeklilik sonrası çalışma durumunda maaş kesilmesi, bazı belgelerin güncellenmesi ile çözülebilecek bir sorundur. Çalışılan iş yerinden ayrılması durumunda kişi, işvereni ile birlikte bu sorunu çözebilir. İş yerinden ayrılma durumu söz konusu değilse, kişi sosyal güvenlik destek primi ile çalışmaya devam edecektir. Bu prime geçilmesi için de aynı basamaklar izlenmelidir.

Eğer kişi işten ayrılmışsa, işe başlamasından sonra kesilen emekli maaşının tekrar bağlanmasını talep ediyorsa, yapması gereken işe giriş bildirgesinde düzenleme yapmaktır. Sosyal Güvenlik İl ve İlçe Merkezi’ne yapılacak başvuru ile kişilerin bu düzeltmeyi sağlaması gerekmektedir. işten ayrılma belgesi ile birlikte yazılacak dilekçe ile maaşın tekrar bağlanması talep edilebilmektedir. Bu sayede kişiler, maaş kesintisi yaşanan günden itibaren para alabilmektedir.

Eğer kişiler çalışmaya devam edecek, ancak sosyal güvenlik prim desteği ile ödeme yapılacaksa işe giriş belgesinin özellikleri değiştirilmelidir. Belgede kişilerin Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışan sıfatında olması gerekmektedir. bu sayede kişilerin işveren adına işlem yapması kolaylaşacaktır.

Ancak işe girişten sonra kısa bir süre için bu düzeltmeler yapılabilmektedir. Eğer düzeltme süresi dolmuşsa, yazılacak dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapılması gerekmektedir. Bu sayede kişiler, işverenin ödeyecekleri %32 prim bedeli ile emekliliklerine devam edebilmektedir.

Emeklilik Sonrası Çalışmak Emekli Maaşını Yükseltir Mi?

Emeklilikten sonra çalışmanın emekli maaşına etkisi bulunmamaktadır. SSK ve Bağ- Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam almaktadır. memur emeklileri ise belirlenen oranlarla imzalanan toplu sözleşme ile yılın belirli dönemlerinde zamlarını alır. ancak tekrar işe başlama halinde kişilerin emekli maaşlarına zam alması durumu söz konusu değildir.

Emeklilik sonrası işe başlamanızın emekli maaşınıza yansımasının tek yolu maaş kesintisidir. Tüm sigorta türlerine tabi çalışanlar sınıfında bulunan kişiler, maaşlarını zamlı almaktadır. ancak çalışılan dönemde bu durum, maaş kesintisinin yaşanmasına neden olacaktır. bu şekilde bildirilmeniz halinde çalıştığınız dönem için maaş kesintisi yaşasanız da, işten ayrılıp tekrar emekli maaşı almaya başladığınızda maaşınızı zamlı alırsınız.

Ceza Evinde Girme Durumunda Emekli Maaşı

Emeklinin ceza evine girmesi halinde emekli maaşı kesintisi yapılmamaktadır. Cezaevine giren kişinin hesabına emekli maaşı yatmaya devam edecektir. Hesaptan maaş çekimi, kişinin birinci dereceden yakınları tarafından yapılabilmektedir.

4/A Statüsünde Emeklilikten Sonra 4/B Statüsünde Çalışmak

Emeklilik sonrası emekli olunan statü haricinde çalışmak hangi sigorta türünden emekli olunduğu dikkate alınmaktadır. 4/A kapsamında emekli olmuş bir kişi, emeklilik sonrası yine 4/A kapsamında çalışmaya devam ederse, tercihi dikkate alınır. Dilerse aylığı kesilir ve çalışmaya devam eder; dilerse aylığı kesilmez ve işvereni %32 oranında destek primi öder.

Eğer kişi 4/B sigorta türünde çalışmaya devam ediyorsa, emekli olunan sigorta ile çalışılan sigorta arasında uyumsuzluk görülecektir. Bu durumda kişi, sigortalı kalmayı ve aylığının kesilmesini tercih edebilir. Bu kişiler için iki seçenek uygulanmaktadır.

Kişi dilerse emekli maaşını kestirip 4/B üzerinden sigortalı kalabilir. Bunun haricinde dilerse emekli maaşı kesilmez ancak yeni başladığı işten elde edeceği sigorta avantajını kullanamaz.

Kişi 4/A sigorta türünden emekli olup 4/C sigorta türünden çalışmaya devam ederse, o an üzerine yapılan sigorta geçerli sayılacaktır. Eğer kişi 4/C hizmet türünden çalışmaya devam ederse kişinin emekli maaşı kesilir.

Part Time Çalışma Durumunda Emekli Maaşı Kesilir Mi?

Part time çalışılması durumunda emekli maaşı kesilmesi söz konusu olmaktadır. bu durumda kişilerin işverenleri tarafından yine sosyal güvenlik  destek priminin ödenmesi gerekmektedir. Kişi, dilerse emekli maaşını kestirebilir, çalıştığı işten sigortalı olarak devam eder.

İşin part time olması, hükümleri değiştirmemektedir. İşveren ile anlaşılması durumunda alınan net maaşın %32’si oranında ödeme yapılarak emekli maaşı almaya devam eder.

Emeklinin İş Kurması Durumunda Maaşı Kesilir Mi?

Emeklinin kendi işini kurması durumunda maaş kesilmez. Emekli şirket kursa dahi maaşı kesilmemektedir. Emekli kişi, ticaret yapmak amacıyla bir oluşum kurduğunda, eksiksiz evrak ve belgelerle gerekli başvuruları yapmalıdır. Ticaret amacıyla kurulmuş firmalar ve esnaflık gibi iş kollarında maaş kesintisi yaşanmamaktadır.

Ancak emeklinin bu iş kollarına girmesi halinde Esnaf ve Zanaatkar Odası’na kayıt yaptırması gerekmektedir. bu şekilde destek hizmetlerden yararlanması dahi söz konusu olacaktır.

Hiç Sigortası Olmayan Ev Hanımları Nasıl Emekli Olur ?

İsteğe Bağlı Sigorta ile Nasıl Emekli Olunur?

Emekli Maaşı Hesaplama Tüm Detayları

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu