Memuriyet Dereceleri Tablosu, Nasıl Hesaplanır ?

Memuriyet derecesi tablosu memurların alacakları maaşı ve kademesini belirtmektedir. Memur sınıfları ödenen maaşın yanı sıra hiyerarşi ve statüyü de belirlemektedir. Memurların dereceleri 657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre belirlenmiştir. Memuriyet dereceleri tablosu sayesinde memurların kıdemleri belirlenmektedir. Hem kamu kuruluşunda TMK adı verilen kuruluş kadroları bulunmaktadır. Bu kadrolar kapsamında görevli memurlar, belirli kıdem senelerine göre işe alınmaktadır. Memurların hizmete başladıkları ilk tarih ise, kıdem başlangıcı olarak ifade edilir. Genel olarak memurlar dokuzun biri derecesinde göreve başlamaktadır.

Memurların Derece Kademesi Nasıl İlerler?

Memurlarda derece kademe göreve başlanan yıl ve aktif görev süresine göre belirlenmektedir. Genel olarak memurlar 9/1 olarak göreve başlamaktadır. Derece kademesi şu şekilde ilerler:

 • 9/1
 • 9/2
 • 9/3
 • 8/1
 • 8/2
 • 8/3
 • 7/1

Memurların kademesinin ilerlemesi için, memurun aynı kademede bir sene içinde hizmet yapması gerekmektedir. Memurun bir üst kademeye geçmesi için boş kadro bulunması da gerekmektedir. Öte yandan şayet memur aday bir memur ise, kadro alana kadar ve aday memurluk görevi sona erene kadar kademesinin ilerlemesi söz konusu değildir.

Memur Kademesinin İlerlemesi için Nereye Başvuru Yapılır?

Memur kademesinde ilerleme için herhangi bir yere başvuru yapılması gerekmez. Fakat, şayet memur kademe ilerlememesinin durmasına ilişkin bir ceza almışsa, memur karşı kuruma dava açabilir. Bu davalar yetkili idari mahkemeye açılmalıdır. Derece ve kademeyi üst seviyeye taşıyan unsurlar:

 • Memurun aynı kademede bir sene boyunca görev yapmış olması gerekmektedir.
 • Memurun aynı derecede 3 sene kalmış ve görev yapmış olması gerekmektedir.
 • Devletin bu hakkı memura tanımış olması gerekmektedir.
 • Memurun kademesinin artması için herhangi bir okulun lisans ya da ön lisans programlarından mezun olması gerekmektedir.

Memurlar için Takla Kademesi Ne Anlama Gelir?

Takla kademesi memurlar arasında 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan devlet memurlarına verilen bir mükafattır. 8 senesini tamamlayan kişiler, kademe ilerlemeye tabi tutulur. Ancak 8 sene içinde memur herhangi bir disiplin cezası almışsa, takla kademesi alması söz konusu değildir ve bir üst seviyeye geçemez. Buna göre:

 • İlk hizmet yılında kademe 9/1
 • Hizmet yılında 9/2
 • Hizmet yılında 9/3
 • Hizmet yılında 8/11
 • Hizmet yılında 8/2
 • Hizmet yılında 8/3
 • Hizmet yılında 6/1
 • Hizmet yılında 6/2
 • Hizmet yılında 6/3
 • Hizmet yılında 5/1
 • hizmet yılında 5/2
 • Hizmet yılında 5/3

Derece Kademe Hesaplama Nasıl Yapılır?

Derece kademe hesaplaması için memurun kadronun kaçıncı derecesinden göreve alındığının bilinmesi gerekir. Ardından sol tarafa kıdem yazılarak, sağ tarafta yıl hesaplaması yapılmaktadır. Derece kademe hesaplaması için dikkat edilmesi gerekenler:

 • Memurun işe başladığı tarih ve derecesi,
 • Hesaplama yaparken memurun içinde bulunduğu tarih ve kademesi,
 • Adayın memurluk dışında kalkınma öncelikli bir kurumda çalışıp çalışmadığı,
 • Lise eğitiminde hazırlık olup olmadığı,
 • Taka sicili olup olmaması,
 • Askerlik görevi dışında 657 sayılı kanun kapsamında verilen bir seneye kadar ücretsiz izin kullanılıp kullanılmadığı,
 • Memurluktan önceki memurluk deneyimleri,
 • Okul mezuniyet bilgileri derece kademe hesaplaması için önemli ve dikkate alınan bilgilerdir.

Memurlukta Eğitim Durumuna Göre Kademe ve Dereceler Nelerdir?

Memurlukta kademe ve dereceler 657 sayılı olan Devlet Memurları Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre memuriyet dereceleri tablosu aşağıdaki gibidir:

 • İlkokulu bitiren memurlar 15. Derece ve 1. Kademeden göreve başlamaktadır. En fazla 7. Dereceye yükselme hakkı bulunmaktadır.
 • Ortaokul mezunu olan memurlar 14. Derece ve 2. Kademeden göreve başlar. En fazla 5. Dereceye yükselme hakkı bulunmaktadır.
 • Ortaokul dengi mesleki ya da teknik öğrenim mezunları 14. Derece ve 3. Kademeden göreve başlamaktadır. En fazla 4. Dereceye yükselme hakkı bulunmaktadır.
 • Lise mezunu memurlar 13. Derece ve 3. Kademeden göreve başlamaktadır. En fazla 3. Dereceye yükselme hakkı bulunmaktadır.
 • 2 senelik yüksek öğrenim tamamlayan memurlar 10. Derece ve 2. Kademeden göreve başlamaktadır. En fazla 1. Dereceye yükselme hakkı bulunmaktadır.
 • 3 senelik yüksek öğrenim tamamlayan memurlar 10. Derece ve 2. Kademeden göreve başlamaktadır. En fazla 1. Dereceye yükselme hakkı bulunmaktadır.
 • 4 senelik yüksek öğrenim tamamlayan memurlar 9. Derece ve 1. Kademeden göreve başlamaktadır. En fazla 1. Dereceye yükselme hakkı bulunmaktadır.
 • 5 senelik yüksek öğrenim tamamlayan memurlar 9. Derece ve 3. Kademeden göreve başlamaktadır. En fazla 1. Dereceye yükselme hakkı bulunmaktadır.
 • 6 senelik yüksek öğrenim tamamlayan memurlar 9. Derece ve 2. Kademeden göreve başlamaktadır. En fazla 1. Dereceye yükselme hakkı bulunmaktadır.

Memurluk Sınıfları Nelerdir?

Memurluk sınıf dereceleri memurları sınıflara ayırarak maaş ve derece belirlemektedir. Buna göre:

 • Genel hizmet sınıfında görev alan memurlar; yönetim, icra, büro ya da benzer görevlerde hizmet vermektedir.
 • Teknik hizmetler sınıfında görev alan memurlar; yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog ya da fizikçi, kimyager gibi kişilerdir.
 • Sağlık hizmetlerinde görev alan memurlar ise eczacı, diyetçi, hemşire, veteriner ya da biyologlar olmaktadır.
 • Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında ise öğretmenler bulunmaktadır.
 • Avukatlık hizmetleri sınıfı ise avukatlık ruhsatına sahip baroya kayıtlı memurlardan oluşmaktadır.
 • Din görevini üstlenen memurlar ise din hizmetleri sınıfına mensuptur.
 • Sahil güvenlik hizmetleri sınıfı ise subay ve astsubayları kapsamaktadır.

Disiplin Cezası Silinen Memurun Kademesi Nasıl İlerler?

Disiplin cezası silinen memurlarda kademe ilerlemesi için cezanın silinmesinden sonraki 8 sene boyunca ceza almamak gerekmektedir. Devlet memurlarının 657 sayılı kanunun 64. Maddesinin 5. Fıkrasına göre kademe ilerlemesi yalnızca disiplin cezası almamış memurlara uygulanır. Memurun disiplin cezası almış olması durumunda hizmet süresi sıfırlanır. Bundan dolayı memurların görev süresince disiplin cezası almamak için özen göstermesi oldukça önemidir. Bunun dışında derecenin yükselmesi için üst derecelerde boşluk olması gerekmektedir. Öte yandan görev için gerekli niteliklerin memurda olması da gerekmektedir. Derece yükselmesi için 3 sene aynı görevde çalışmış olmak gerekmektedir. Bu süreçte herhangi bir disiplin cezası alınmaması gerekmektedir.

Memur Cezasının Silinmesi ile Kademe Değişir mi?

Memur cezasının silinmesi ile kademe değişimi 8 sene içinde gerçekleşmektedir. Buna göre 8 sene içinde hiçbir disiplin cezası almamış olan memurlara, aylık derecelerin yükselmesi için kademe ilerlemesi uygulanmaktadır. Ancak 8 sene içinde disiplin cezası almamış olmak gerekmektedir. Disiplin cezaları ise:

 • Memuru uyarma,
 • Memura kınama,
 • Aylıktan kesme,
 • Memurun kademe ilerlemesinin durması,
 • Devlet memurluğundan çıkarma olarak belirlenmiştir.

Memuriyet dereceleri tablosu disiplin cezası almamış memurlar için her sene artmaktadır. Disiplin cezalarında derece ilerlemesi durur. Bu süreden sonra 8 sene içinde memur hiçbir disiplin cezası almazsa, kademe ilerlemesi başlatılır.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşı Alma Şartları

Çalışanlar Haftalık İzni Nasıl Hak Eder, Şartlar Nelerdir?

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

39 Yorum

 1. Selamlar.
  Ben 29.12.1989 tarihinde memur olarak işe başladım.ancak 20 günlük bir sigortalılığım vardı onu da saydırdım.yani 09.12.1989 tarih oldu.Yaklaşık 31 yı 9 aylık bir çalışmam var ve halen çalışıyorum.Ünvanlı kadrom Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni.Kadro derecesi kısmında VHKİ./ 3 yazıyor.
  Fiili maaş derece kademem 1/4,
  Emekli Keseneği derece kademem 1/4
  Sormak istediğim şey ben emekli olursam bu şartlarda kaçıncı dereceden emekli olurum.

 2. Merhaba ben ortaokul mezunu olarak 1998 yılında hizmetli olarak 14/2 sinden göreve başladım. 2011 yılında açık liseden mezun oldum ve derece kademem düzenlendi ancak 4/3 dereceden sonra hizmetli sınıfın da olduğum için 3/1 i yerine 4/4 olarak devam ettiriyorlar bu doğrumu. Ayrıca ön lisans son sınıftayım mezun olunca derecemde ilerleme yapılırmı. Teşekkürler.

 3. merhaba, lisede hazırlık dahil 5 yıl okumuştum. Yakın zamanda memuriyete başladığımda 4 yıllık okuyanlarla aynı kademede başladığımı gördüm. bunun yükseltilebilmesi için ne yapmam gerekiyor? şimdiden cevabınız için teşekkürler

  1. Merhaba
   İş başı yaptığınız memuriyetlik birimine durumu dilekçe ile belirtmeniz gereklidir.

 4. merhaba, lisede hazırlık okumuştum (5 yıllık anadolu lisesi) ama memuriyet derecem okumayan arkadaşlarla aynı seviyede şu an. Memuriyet derecemin 1 kademe yükseltilmesi için nereye başvurmam gerekiyor ? teşekkürler

  1. Merhaba
   İş başı yaptığınız memuriyetlik birimine durumu dilekçe ile belirtmeniz gereklidir.

 5. Merhabalar 10 yıldır Adalet Bakanlığında lisans (işletme) mezunu olarak görev yapıyorum.Suanki derece kademem 5/1. 31 Ocak 2021 itibariyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat mühendisliği eğitimini tamamladım.Mühendislik fakultelerinden mezun olan memurların 1 derece alacağını bilmekteyim.Lakin hazırlıkta olduğu için bazı sitelerde ek olarak 1 kademe alınması gerektiğini söyleyen yorumlar var bu konuda bilgi verebilir misiniz ?

 6. selamün aleyküm ben din hizmetleri sınıfında görevliyim12.09. 2007 yılında 11/3 olarak göreve başladım 4yıllık kamu yönetimi 2yıllık ön lisans bitirdim vukatm filan yok hafızlık var şimdiki kadro derecemi öğrenebilirmiyim. birde ön lisansı lisansa tamamlayacağım etkisi olurmu?

  1. Merhaba
   4 yıllık lisansın ardıdnan memuriyet derecesi
   ilk yılında 9/1 derecesinden başlar ve
   9/2
   9/3
   8/1
   şeklinde ilerlemektedir.

 7. merhabalar yardımcı hizmetlerde görev yapmak dayım sağlık meslek lisesinden bu sene mezun oldum sağlık bakanlığında görev yapmaktayım nasıl sağlık memuru olabilirim teşekkürler

  1. Merhaba
   4 yıllık Lisans mezunu olmak ön plana çıkar. Aynı zamanda 2 yıllık önlisans programları dahilinde Sağlık Yönetimi, Yaşlı bakımı, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi laboratuvar teknikleri gibi farklı bölümler üzerinden mezun olmak gerekmektedir. Ayrıca kamu kurumlarında sağlık personeli olarak görev yapabilmek adına, mutlaka KPSS sınavı üzerinden ilgili puan almak gerekir.

 8. merhaba 16/06/ 2017 lise mezunu olarak memur olarak göreve başladım, şuan ki kademem 12/3 ü,
  bu sene 2 yıllık bölüm bitirdim. diplomayı işlersem kaçın kacına düşerim.

  1. Merhaba
   2 senelik yüksek öğrenim tamamlayan memurlar 10. Derece ve 2. Kademeden göreve başlamaktadır. En fazla 1. Dereceye yükselme hakkı bulunmaktadır.

 9. 26/07/2011 lise mezunu olarak kadastro teknisyeni olarak 10/3 göreve başladım şuan ki kademem hazırlık diplomamı sundum 5/2 önlisans diplomasını sunduğum zaman kaç derece verilir acaba teşekkür ederim.

 10. Merhaba
  2001 yılında ortaokul mezunu olarak 14/2 si olarak yardımcı hizmetler sınıfında memuriyete başladım. 2004 yılında Açıköğretim Lisesini bitirip 13/2 sinden 12/3 ne indim. Şimdi sorum şuan 5/3 yüm, ancak 2019 yılında Mesleki Açıköğretim Lisesinden Metal Teknolojileri Bölümü Mezunu oldum ve Diplomamı görevde olduğum kuruma İntibak yapılması için başvuruda bulundum.
  Bakanlıktan gelen cevap şudur; 2011 İntibak bülteninin 11. Sayfasının son paragrafında ‘Diğer taraftan;memuriyete başlamadan veya memuriyete başladıktan sonra dışardan fark derslerini vererek meslek lisesi mezunu olanların, öğrenim seviyesi aynı fakat 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinde memuriyete giriş derecesi farklı belirlenmiş iki ayrı öğrenimi bitirmiş olduklarından , bu öğrenimlerini tamamladıktan sonra memuriyete girmiş olmaları halinde giriş derece ve kademesi yüksek olan öğrenimleri dikkate alınarak giriş derecelerinin belirlenmesi, memur iken bitirmeleri durumunda ise; mevcut kazanılmış hak aylık dereceleri, bitirdikleri son öğrenim durumları itibariyle memuriyete girebilecekleri derecenin altında olması halinde memuriyete giriş derecelerine yükseltilmesi mümkün olmakla birlikte, bunun dışında intibak yapılması ve giriş derece ve kademeleri arasındaki farkın kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine ilave edilmesine imkan bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak, Başbakanlık nDevlet Personel Başkanlığı ve Maliye 12 Bakanlığından alınan görüşler doğrultusunda 14/07/1995 gün ve 85881 sayılı genel yazı ile valiliklere gerekli açıklama yapılmıştır. ‘ belirtildiği üzere sunulan bakanlık görüş yazısına istinaden ilgilinin belirtmiş olduğu Meslek Lisesi Mezuniyeti intibak yapılmasına uygun değildir.
  Sizin görüşünüz ve deneyimiz hakkında bu konu ile ilgili bilgi almak isterim, itiraz hakkım varmıdır. yoksa bu yazı itibarıyle vazmı geçeyim bu intibak işinden.

  1. Merhaba
   Belirtilen madde resmi kurum tarafından onaylanmış ve tarafınıza bildirilmiş bulunmakta ve kesin yargı bildirmektedir.

 11. selamün aleyküm 3 haziran 2002 yılında tsk da uzm.çvş.olarak10/1 göreve başladım.1 şubat 2007 yılında 8/2 den sağlık nedeni ile ayrıldım sözleşmem fesih edildi(2005 yılında devletimizin verdiği 1 dereceden yaralandım) 11 haziran 2011 yılında sağlık bakanlığı muğla datça devlet hastanesinde vhki .8/2 den memuriyete başladım.ekim 2011 de 8/3 üne yükseltildim aynı yıl 18 aylık askerlik hizmetimin karşılığı olarak 7/1 yülseltildim.2016 yılında 6/2 iken 6/3 üne yükselecek iken tsk da emsallerime göre erken derece derece kademeden başladığım için emsallerimin başladığı derece kademe süresine gelene kadar derecem kademe ilerlemem durduruldu.5 yıldır derece kademem ilerlemiyor. lise olarak endüstri meslek lisesi mezunuyum 1996 da mezun oldum. 2020 10 eylül de halkla ilişkiler tanıtım 2 yıl ön lisansı bitirdim diploma örneğini kurumuma verdim.şimdi kaç derece kademe düşebilirim

  1. Merhaba
   2 senelik yüksek öğrenim tamamlayan memurlar 10. Derece ve 2. Kademeden göreve başlamaktadır. En fazla 1. Dereceye yükselme hakkı bulunmaktadır.

 12. İyi günler. 18/09/2009 tarihinde lise mezunu olarak göreve başladım. şuan 8. derecenin 2. kademesindeyim. iki yıllık meslek yüksek okulundan mezun olarak diplomamı verdim. derece ve kademeye etkisi olur mu? olursa kaçıncı dereceye veya kademeye geçebilirim?

  1. Merhaba
   Memurların derecelerini ya da kademelerini üst sınıfa taşıyan unsurlar aşağıdaki gibi olmaktadır
   Memurun aynı kademede bir sene boyunca görev yapmış olması gerekmektedir.
   Memurun aynı derecede 3 sene kalmış ve görev yapmış olması gerekmektedir.
   Devletin bu hakkı memura tanımış olması gerekmektedir.
   Memurun kademesinin artması için herhangi bir okulun lisans ya da ön lisans programlarından mezun olması gerekmektedir.

 13. Merhaba. 2009 da Üniversite mezunu hemsire olarak uni. Hastanesinde 4 yil girev yaptim 657 li olarak. Sonra ordan istifa edip baska bir üniversiteye 2012 yilinda sozlesmeli hemsire olarak basladim ve yaklasik bir yılın sonunda da kadroya gectim. Yani toplamda farkli iki kurumda yaptigim 8,5 yillik hemşireligin sonunda istifa ederken 6/2 olarak ayrılış yaptim.
  Derece ve kadememde hata olduğunu düşünüyorum. Bilgi verebilir misiniz?

 14. Şuan kamuda 5/2 derece-kademe teknisyen olarak çalışıyorum.iki yıllık teknik bölüm bitirdim kaç derece kademeye düşerim.

  1. Merhaba
   Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.”

 15. 13/08/1989 doğumluyum,
  2007 yılında (4yıllık lise) yabancı dil mezun oldum,
  (4 yıllık lise okuyana 1kademe verilyormuş diye duydum)

  2010 yılında 2 yıllık bitti,

  18/05/2011 işe başladım,

  2014 şubat ayı 4 yıllık bitti,

  2014 ‘de 6 ay askere gittim 03.2015 işe başladım, terfim 01/08/ de yapılıyor,

  bu arada devlet 1 derece hediye etti

  8 yılım doldu soruşturmamda yok 1 kademe de öyle alcam benim kademe derecem kaç yok, emsal diyorlar , benden sonra başlayan memur benden ileri derecede anlamadım

 16. İyi günler ben 2001 yılında Astsb okuluna 2 yıllık üniversite mezunu olarak girdim ve 2002 Ağustos ayında mezun olarak 10/1 olarak göreve başladım 2016 yılında Nisan ayında kurum değişikliği ile büyükşehir belediyesine 5 dereceli memur kadrosuna atandım emekliye esas derecem 3/1 olarak devam ederken 2019 yılı Haziran ayında 4 yıllık açık öğretim Fakültesi işletme Bölümü nü bitirdim şuan 2/1 yim belediyeye müracaat ederek intibak yapılmasını istedim 2 yan yani kademe ilerlemesi talebinde bulundum fakat gerçekleşmedi bunun doğruluğunu öğrenebilirmiyim iyi günler

 17. ben ortaokul mezunuyum disipin cezası almadım.5 in 9 kadar ilerledim.4düşmem için ne gibi yaışmalar yapacağım.şimdiden teşşekürler.

 18. ORTAOKUL MEZUNUYUM ŞU AN 4/3 DEYİM KAÇINCI DERECEYE KADAR İNEBİLİRİM MEMURİYETE GİRİŞ YILIM 1987

  1. Merhaba;normal şartlarda 5.dereceye kadar yükselebilirsiniz; ancak disiplin cezası almayanlar yükselebilecekleri derecenin bir üstüne yükselebilir sizin yükselebileceğiniz en yüksek derece 4.derecedir.

   1. PEKİ HOCAM EMEKLİLİK DERECESİ KAÇINCI DERECEYE KADAR İLERLER SİCİL TERFİLERİYLE BİRLİKTE

 19. Lise düzeyi olacak maaş ve dereceniz. Bende aynı durumdayım. Sonradan bi önlisans daha okudum lisansta okuyorum. Aynı durumda olan çok kişi var. Dava açarsanızda sonuçsuz olur çünkü bununla ilgili maddeler varmış. Liseden atandığında bir üst öğrenimin varsa sayılmıyormuş üst öğrenim olarak.

  1. Merhabalar şu an 7/1 yım bu sene lisans diplomasıni sunacağım kaçın kaçı olurum teşekkürler

   1. Merhaba
    Memurların kademesinin ilerlemesi için, memurun aynı kademede bir sene içinde hizmet yapması gerekmektedir. Memurun bir üst kademeye geçmesi için boş kadro bulunması da gerekmektedir. Öte yandan şayet memur aday bir memur ise, kadro alana kadar ve aday memurluk görevi sona erene kadar kademesinin ilerlemesi söz konusu değildir.

 20. Lise düzeyi atandığın esnada önlisans mezunu olursak; kademe derece kactan başlar ?

  Arkadaşlar öncelikle merhabalar.

  KPSS sınavına hangi düzeyde girerseniz girin , sınavdan sonra ne okul bitirdiginiz önemli değil. Önemli olan KPSS ye hangi düzeyde girdiğiniz. Tercihinizi bu şekilde yapacaksanız. Lise ise lise, önlisans ise önlisans .

  Ben 2014 KPSS sinavina lise düzeyi olarak girdim, 2015 de önlisans dan mezun oldum. 2016 yılında geçerli olan lise düzeyi puanimla memur oldum. Benim ise giriş kademe derece mı 12/2 olarak yaptılar , halbuki önlisans mezunlarının 10/2 olmasi gerekiyor. Bu konu ile ilgili dbp sitesinde üst öğrenim intibak konusunda anladığım kadarıyla bir dava mevcut. http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/gorus/ust-ogrenim-intibaki

  Sıra geldi benim soruma ben önlisans olarak mı kademe derece alacam yoksa lise düzeyi mi bunun için biri bana acil cevap verebilir mi??

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu