2021 yılında malulen emeklilik maaşı sağlık problemleri sebebiyle iş gücü kaybı yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bağlanan erken emeklilik maaşıdır. 2021 tarihinde malulen emeklilik için başvuran ve aranan tüm kriterleri karşılayan vatandaşlara maaşlar 1 ay ve 3 ay arasında bağlanmaktadır. Maaşın bağlanma süresi, başvuru yapılan kurumun yoğunluğuna ve vatandaşın bilgilerinin analiz edilme süresine göre değişmektedir. Malulen emeklilik için başvuru yapan vatandaşların ilk olarak tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık raporu belgesi alması gerekmektedir. Alınan belge ile beraber SGK’ya malulen emeklilik başvurusu yapılabilir. Buna göre:
 • Vatandaşın eğer yüzde 80 ve üzerinde engeli varsa, vatandaş birinci dereceden engelli sayılır ve emekli maaşı bağlanır.
 • Eğer vatandaşın yüzde 60 ve 79 arasında engelli raporu varsa ikinci derecede engelli olarak kabul edilir ve emekli maaşı almaya hak kazanır.
 • Eğer vatandaşın yüzde 40 ve 59 arasında engellilik durumu varsa, üçüncü dereceden engelli maaşı almaya hak kazanır.
 • 40 ve altında engeli olan vatandaşların malulen emekli maaşı alması mümkün değildir.

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Malulen emekli olma şartları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiştir. Buna göre vatandaşların yaşadığı iş kazaları neticesinde yaşadıkları iş gücü kaybına göre maaş bağlanmaktadır. İş gücü kaybı; devlet hastanelerinden alınacak olan detaylı sağlık raporu le ispatlanmalıdır. Bu koşulları sağlayan vatandaşların malulen emekli olma hakları bulunmaktadır. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların malulen emeklilik hakkı kazanması için iş gücü kaybının en az yüzde 60 oranında olması gerekmektedir. Bu iş gücü kaybının sağlık kurumları tarafından da ispatlanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra aranan şartlar:
 • Malulen emekli olmaya hak kazanmak için vatandaşın 10 senelik sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.
 • 1800 yaşlılık, malullük ve ölüm sigorta prim ödeme gün sayısının eksiksiz olarak yatmış olması gerekmektedir.
 • Malulen emekli olmaya hak kazanmış kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bilgilendirilmektedir.
 • BAĞ-KUR kapsamında çalışan vatandaşların geçmişe yönelik BAĞ-KUR borcunun olmaması gerekir. Borcu olan vatandaşların maaşı alabilmesi için borcu kapatması gerekmektedir.

Malulen Emekli Olmak için Nasıl Başvuru Yapılır?

Malulen emeklilik başvurusu yapmak için vatandaşın ilk olarak malulen emeklilik koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir. Malulen emeklilik için öncelikli olarak vatandaşın 10 senelik sigortalılık süresini doldurmasının yanı sıra 1800 gün süreyle yaşlılık ve ölüm sigorta primlerin de yatırmış olması gerekmektedir. Malulen emekli olmak için iş gücü kaybının yüzde 60 olduğuna dair sağlık raporu alınması gerekmektedir. Bunun yanı sıra:
 • Malulen emekli olabilmek için bütün şartların uygun olduğuna dair belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu’nun İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Malulen emekli olabilir raporu alabilmek için kişilerin Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ya da araştırma hastanelerinden rapor alması talep edilir. Özel hastanelerden alınan raporlar kabul edilmemektedir.
 • Başvurular bizzat Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigortalı kişi tarafından yapılmalıdır.

Malulen Emeklilik Maaşı Ne Kadar?

Malulen emekli maaşı 2021 senesinde enflasyon oranlarına göre en düşük maaş 1500 TL civarı olacaktır. Malulen emekli olmak için vatandaşın en az 10 senelik çalışma süresi ile beraber primlerini de doldurmuş olması gerekmektedir. Belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Merkezi’ne veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne bu belgelerin teslim edilmesi gerekir. Şayet vatandaşın başvurusu olumlu olarak kabul edilirse, maaşlar 3 ya da 4 ay içinde yatmaya başlayacaktır. Başvurusu kabul edilen malulen emekli kişilere 1500 TL maaş verilmektedir.

Malulen Emeklilik Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Malulen emeklilik sorgulaması online olarak yapılmamaktadır. Online olarak yapılan sorgular yalnızca emekli olmaya hak kazanmış kişiler tarafından yapılmaktadır. Başvuru durumlarının ve sürecin sorgulanması için direkt olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmak gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişiler eğer malul statüsünde ise ve hastalıkları sebebiyle çalışamayacak koşullarda ise dilekçeleri ile birlikte Sosyal Güvenlik Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik merkezine bizzat başvuru yapmalıdır.

Malulen Emeklilik Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Malulen emeklilik başvurusu belgeleri Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK kapsamında çalışan kişiler için farklıdır. Ortak belgeler ise:
 • Vatandaşın işten ayrılış tarihinden itibaren 10 gün için malulen emeklilik için talepte bulunması gerekmektedir.
 • Tahsis talep ve beyan taahhüt evrakları talep edilmektedir.
 • Kamu görevlisi şeklinde çalışan ve 4C kapsamında hizmet veren kişilerin sevk onayı alması gerekmektedir.
 • Malulen emeklilik için başvuru yapan vatandaşlar ise yüzdelerini ispatlayarak başvuru yapmalıdır.

Kimler Malulen Emekli Olabilir?

Malulen emeklilik için hastalıklar yasalar kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre malulen emekli olabilmek için vatandaşların aşağıdaki hastalıklardan birini taşıyor olması ve bu hastalığı belgelemesi gerekmektedir. Buna göre 2021 senesinde malulen emekli olmak için gerekli hastalıklar ise:
 • Parkinson Sendromu,
 • Serebral Palsi,
 • Karaciğer kanseri,
 • Safra kesesi ve pankreas kanseri,
 • Mesane ve böbrek kanseri,
 • Prostat ve testis kanseri,
 • Mide kanseri,
 • Akciğer kanseri,
 • İnce ve kalın bağırsak kanseri,
 • Tiroit bezi kanseri,
 • Meme kanseri,
 • Lösemi,
 • Baş ve boyun yumuşak dokusu kanseri,
 • Cilt kanseri,
 • Tükürük bezleri, sinir sistemi ve penis kanserleri,
 • Retina hastalıkları,
 • Organ kayıpları,
 • Epilepsi, konvülsif epilepsi,
 • Santral sinir sistemi hastalıkları,
 • İleri derecede şeker hastalığı,
 • Genetik hastalıklar,
 • Stres ve obsesif bozukluklar (hastalık derecesinde),
 • Tüberküloz,
 • AIDS,
 • Anemi hastalıkları malulen emeklilik için kabul edilen hastalıklardır.

Malulen Emeklilik Maaşı Ne Zaman Kesintiye Uğrar?

Malulen emeklilik maaşında kesinti yasal olmayan şekilde çalışmaya başlayan vatandaşlarda yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu malulen emekli vatandaşları sürekli olarak denetlemektedir. Yapılan denetlemeler neticesinde malulen emeklilik maaşı almasına rağmen çalışmaya devam eden vatandaşların maaşlarını tamamen kesmektedir. Bunun yanı sıra şayet malulluk durumu ortadan kalkmış ise ve hasta çalışabilir vaziyette ise durumu SGK’ya bildirmekle yükümlüdür. Bunun yanı sıra bu durumda olan vatandaşların ödenmiş olan malulen emekli maaşları da faizi ile beraber geri alınacaktır. Malulen emekliliğin kesildiği durumlar ise:
 • Sigortalı olarak çalışan kişilerin 5510 sayılı olan kanun kapsamında ya da yabancı bir ülke kapsamında çalışmaya başlaması durumunda emekli maaşı kesilir.
 • Yapılan kontrol muayeneleri neticesinde malullük durumun ortadan kalkması durumunda emekli aylığı hakkı iptal edilmektedir.
Malulen emekli olan kişiler, sürecin durumunu sorgulamak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na bizzat başvuru yapması gerekmektedir. Online olarak sadece malulen emekliliğe hak kazanmış kişiler sorgu yapabilmektedir.

Malulen Emeklilik Maaşı Sorgulama Nereden Yapılır?

Malulen emeklilik sorgusu online olarak e-devlet sistemi üzerinden yapılamaz. Yapılan sorgulamalar yalnızca malulen emekliliği kabul edilmiş ve maaşları yatmaya başlamış kişiler tarafından yapılabilir. Süreç ve sonuçları online olarak sorgulamak mümkün değildir. Başvurusu kabul edilmiş ve malulen emekli maaşı almaya hak kazanmış vatandaşlar maaşlarını sorgulamak için aşağıdaki adımları izleyebilir:

Emekli Maaşım Bağlandı mı, Ne Zaman Bağlanır ?

4A – 4B – 4C – Ne Zaman Emekli Olurum, Emeklilik Hesaplama

Malulen Emekli Olursam Ne Kadar Maaş Alırım?

Editör: TE Bilisim