Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak hükümet tarafından sigortalı çalışan ve üretime katkıda bulunup ekonomiye destek olan vatandaşlara birtakım yasal haklar tanınıyor. Son dönemde ülkemizde yaygınlaşan koronavirüs salgını sebebiyle işe gidemeyen veya başka sebeplerden dolayı çalışamayanlar, sigortalı çalışanlara verilen iş göremezlik ödeneğinin detaylarını araştırmaya devam ediyor. Sigortalı çalışanların bazı hastalıklardan dolayı işine devam edemeyecek halde olması, kadınların gebelik durumu ve tüm çalışanların iş kazası geçirmesi durumunda uzman doktor onaylı rapor alması şartı bulunuyor. Çalışan kişi almış olduğu bu raporun gün sayısı boyunca maaşını işverenden değil Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alabiliyor. Koronavirüs nedeniyle iş göremezlik raporu alma şartları ve detayları haberimizde yer alıyor. Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan çalışma imkanı olan kişiler evlerinde çalışacaklar. Raporlu olanlar da çalışamadıkları yani işe devam edemedikleri günlerin parasını Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alabilecek. Asgari ücretli çalışan bir işçinin 14 günlük raporlu olması halinde SGK’dan alacağı ücret en az 785 TL iken bu tutar 5 bin 886 TL’ye kadar çıkabiliyor.

İş Göremezlik Ödeneği Ne Zaman Verilir?

Herhangi bir işyerinde veya kendi işletmesinde sigortalı olarak çalışanların bazı hastalıklardan dolayı çalışamayacak durumda olması, kadın çalışanların gebelik süreci ve çalışanların işyerinde iş kazası geçirmesi durumunda uzman doktor onaylı rapor aldıktan sonra iş göremezlik ödeneğinden yararlanabiliyor. Çalışan kişinin raporlu olduğu gün sayı boyunca maaşını işveren yerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemiş oluyor. Bu çalışmaya iş göremezlik ödemesi adı veriliyor. Sağlık kuruluşlarından ve hastanelerden alınan 2 günlük istirahat raporu ile iş göremezlik ödeneğinin karıştırılmaması gerekiyor. Çünkü iş göremezlik ödeneği raporun 3. gününden itibaren sigortalı çalışana ödeniyor.

İş Göremezlik Ödeneğini Kimler Alabilir?

Sigortalı çalışanları yakından ilgilendiren iş göremezlik ödeneği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda bazı şartlarla çerçeve içine alınmıştır. İş göremezlik ödeneği alma şartları şu şekilde sıralanıyor:
  • İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden biri sebebiyle geçici iş göremezliğe uğranılması gereklidir.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilmiş hekim ve tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alınması şarttır.
  • Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanları yani Bağkurlulara SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için bu kişilerin prim borçlarının olmaması ve hastanede yatarak tedavi görmeleri sebebiyle geçici iş göremezliğe uğramaları şartı bulunmaktadır. Fakat bu kişilere doğum öncesi ve sonrası süreler için yapılan ödemeler sırasında yatarak tedavi görme şartı aranmamaktadır.
  • Hizmet akdiyle çalıştırılan sigortalılar yani 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bulunanlar ile 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre haklarında bazı sigorta kolları uygulanabilen sigortalıların (SSK) hastalık sebebiyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

Koronavirüsten Dolayı İş Göremezlik Raporu Alınır Mı?

Yurt dışı ile temasta bulunan çalışanlara 14 günlük izolasyon süreci şartı uygulanıyor. Bu sürede evden çalışma imkanı bulunmayan sigortalı çalışanlar için rapor almak mümkün oluyor. Eğer böyle bir durumunuz mevcutsa ve sağlık kuruluşuna başvurarak rapor aldıysanız 14 gün için ücretiniz işvereninizden değil Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenecektir.

Doğum Yardımı Parası Ne Kadar, Nasıl Alınır?

SGK Hastalık Rapor Parası Nasıl Alınır ?

Muhtaç Aylığı (Maaşı) Ne Kadar, Kimler Alabilir?