Kız çocukları için aylık bağlanma miktarı, hem anne tarafından hem baba tarafından tam aylık bağlanması şeklinde olabilmektedir. Gerekli koşulların sağlanması durumunda kız çocuklarına hem anneden hem de babadan aylık bağlanması durumu gerçekleşebilmektedir. Kız çocuklarının ölen anne babalarından aldıkları yetim aylıklarının ne ölçüde verileceği, hangi oranlarda kız çocuğa ulaşacağı gibi konular, anne babanın emekli oldukları sigorta türü baz alınarak açıklığa kavuşturulur.

Kız Çocuğuna Verilen Emekli Aylıklarının Tam Bağlanması

Kız çocuğa yetim aylığının tam bağlanması, anne ya da babadan birisinin emekli sandığından emekli olması durumunda gerçekleşmektedir. Vefat eden anne ve babadan birisinin 5434 sayılı kanuna tabi devlet memuru olması ve çalışıyorken ya da emekliliğinden sonra vefat etmesi halinde, diğer ebeveynin SSK ya da Bağ-Kur kapsamında emekli olması durumlarında, geride kalan kız çocuğuna her iki ebeveynin maaşları, tam bir şekilde bağlanır. Anne ve Babanın 30.09.2008 Tarihinden Sonra Vefat Etmesi Durumunda Kız Çocuğa Bağlanan Aylık Anne babanın her ikisinin de 2008 eylül ayından sonra vefat etmesi durumunda bağlanacak aylık, aşağıda belirtilen şekillerde bağlanabilir:
 • Anne babanın her ikisinin de SSK kapsamında sosyal güvencesinin olması durumunda, kız çocuğa yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı bağlanacaktır. Burada çalışılan yıllar ve cinsiyet önemsizdir. Annenin aylığı da babanın aylığından yüksek olabilir. Bu durumda annenin aylığının tamamı, babanın aylığının yarısı bağlanır.
 • Anne babanın her ikisinin de Bağ- Kur emeklisi olması durumunda da yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı bağlanır.
 • 4C emekliliğinin her iki ebeveynde de söz konusu olması durumunda kıza yine yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı bağlanır. Ancak emekli sandığı emekliliğinin yalnız tek ebeveynde söz konusu olması, diğerinin ise SSK ya da Bağ-Kur kapsamında emekli olması durumlarında, geride kalan kız çocuğa her iki aylık da tam bağlanır.

Bir Ebeveynin 01.10.2008 Öncesi, Diğerinin Sonrası Vefatı Durumunda Bağlanacak Aylık

Anne ve babadan birinin ekim 2018 tarihinden önce, diğerinin sonra vefat etmesi durumunda bağlanacak maaş konusunda kız çocuğun tercihi ön plandadır. Bu kapsamda bağlanacak maaş konusunda aşağıdaki ihtimaller söz konusudur:
 • Anne ve babanın her ikisinin de SSK emeklisi olması durumunda, yüksek olan aylığın tamamı, düşük olanın yarısı geride kalan kız çocuğa yetim aylığı olarak verilecektir.
 • Anne ve babanın her ikisinin de Bağ- Kur emeklisi olması durumunda yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı geride kalan kız çocuğa yetim aylığı olarak verilecektir.
 • Anne ve babanın her ikisinin de emekli sandığı mensubu olması durumunda, çocuğun tercihi baz alınarak anne ya da babanın aylıklarından birinin yetim aylığı olarak bağlanmasına karar verilir.

Ebeveynlerin Ekim 2008 Tarihinden Önce Ölmesi Durumunda Kız Çocuğa Bağlanacak Aylık

Kız çocuğa bağlanacak aylıkta ebeveynlerin 2018 yılı öncesinde ölmesi durumunda aşağıdaki kararlardan biri verilmektedir:
 • Anne ve babanın her ikisinin de SSK emeklisi olması durumunda, yüksek olan aylığın tamamı, düşük olanın yarısı geride kalan kız çocuğa yetim aylığı olarak verilecektir.
 • Anne ve babanın her ikisinin de Bağ- Kur emeklisi olması durumunda yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı geride kalan kız çocuğa yetim aylığı olarak verilecektir.
 • Anne ve babanın her ikisinin de emekli sandığı mensubu olması durumunda, çocuğun tercihi baz alınarak anne ya da babanın aylıklarından birinin bağlanmasına karar verilir.

Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları

Kızların ölüm aylığına hak kazanması için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:
 • Kişinin ebeveynlerinin her ikisi de ölmüş olmalıdır. Tek ebeveynin ölümü halinde, tek taraflı olarak maaş bağlanması söz konusu değildir.
 • Yetim kalan kızın bekar veya dul olması gerekmektedir. Evli olması halinde maaş bağlanmaz. Bunun yanında kızın çocuğunun olması da maaş alma hakkını kaybetmesine neden olmaz.
 • Yetim kalan kızın 5510 sayılı kanun kapsamında çalışmıyor olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra yabancı çalışan mevduatına da dahil olmamalıdır. Yani kişinin çalıştığı herhangi bir iş yeri olmamalıdır.

Hangi Durumlarda Kızlara Verilen Aylık Kesilir?

Kızlara ölümden sonra verilen aylığın kesilmesi, şu durumlarda ortaya çıkabilmektedir:
 • Evlenme durumunda anne, babadan alınan ölüm maaşı kesilmektedir. Bunun yanında çeyiz yardımı gibi yardımlar almanın önü açıktır. Kız, evlenmeden önce son aylığını alır. Aylığın geri ödenmesi gibi bir durum söz konusu değildir.
 • Sigortalı bir işe başlama durumunda maaş kesilmektedir. Ancak günübirlik küçük işler, maaş alma durumunu etkilemez. Aylık alma durumunun ortadan kalkması için gerekli en önemli özellik, işin sürekli olmasıdır. Sürekliliği bulunan ve sigortası yapılan işlerde, kesinlikle aylık kesilmektedir.

Hem Eşten Hem Anne Babadan Maaş Almak

Eş ile ebeveynden aynı anda maaş almak mümkündür. SSK aracılığıyla, eşi vefat eden kadınlar dul aylığı alabilmektedir. Ancak bu durum, Emekli Sandığı’ndan emekli olan ailenin maaşının alınamayacağı anlamına gelmez. Kadın, hem vefat etmiş anne babasından, hem de eşinden maaş alabilir. Ancak tekrar evlenmesi durumunda, aldığı her iki maaş da kesilecektir.

Emekli Bir Kadının Yetim Maaşı Alması

Kendisi emekli olan kadının anne babasının maaşını alması, medeni durumuna bağlıdır. Aynı anda hem kendi emekli maaşını, hem de annesinin ve babasının emekli maaşını alma şansı bulunmaktadır. Ancak bunun için kişilerin bekar veya boşanmış olmaları gerekmektedir. SSK’ya bağlı olarak çalışan, sağlık hizmetlerinden yararlanan ve emekli olan tüm emekliler, anne babasının maaşlarından yararlanabilmektedir. Normal koşullarda her iki ebeveynin de Emekli Sandığı emeklisi olması durumunda, her iki ebeveynin maaşı aynı anda alınabilmektedir. Ancak kişinin kendisinin de Emekli Sandığı emeklisi olması halinde maaşlardan birini seçmesi gerekecektir. Ancak isteğe bağlı sigortalılık gibi durumlar, anne babadan alınan emekli aylığının kesilmesinde neden olarak gösterilemez.

Hangi Durumlarda Kız Çocuklarına Maaş Bağlanmaz?

Kız çocuklarına maaş bağlanmayan durumlar şöyle sıralanabilir:
 • Kişinin ölen anne babasını kasten öldürmekle suçlanması durumunda maaş bağlanmamaktadır. Bunun yanında anne babayı öldürmeye teşebbüs etme, malul duruma getirme, iş göremez hale getirme gibi suçlarının sabit olması durumunda aylık bağlanmamaktadır.
 • Kendisinden aylık bağlanacak evladın, anne babasına karşı ağır suç işlemesi, bunlara karşın aile hukuku kapsamında hiçbir yaptırım ödememesi ve aile mahkemesine açılan davada haksız bulunması durumlarında aylık bağlanmaz. Böyle bir suçun tespiti için, ölen ebeveynlerin ardından kardeşler birbirlerine dava açabilir. Ancak kişinin ailesine karşı kusurunu kabul etmesi, aile mahkemelerinde yapılacak duruşmada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, kanuni yaptırımları kabul etmesi gibi durumlarda, yaptırımların sona ermesinin ardından maaş bağlanabilmektedir.
 • Mirasçılıktan çıkarılmayı gerektiren her türlü halde, ölüm aylığı bağlanmaz, bağlanan aylıklar da geri alınır. Bu kapsamda mirası ret davası açılması gibi hallerin yanı sıra, vasiyet de dikkate alınır. Bu kapsamda vasiyette mirastan reddedilen kişiye yetim aylığı bağlanmaz.

Evlilik Yardımı Ne Kadar, Şartları Nelerdir?

65 Yaş Aylığı Ne Kadar, Aylık Alma Şartları Neler

SSK, SGK Erken Emeklilik Şartları Nelerdir ?

Editör: TE Bilisim