Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamadan yeni koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen ve bu yüzden kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) il müdürlükleri ve hizmet merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığı ile gerekli belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını yapabileceklerini bildirdi. Koronavirüs salgınının ülke genelinde etkili olmasının ardından durma noktasına gelen üretim ve ekonomide işverenlerin yakından ilgilendiği kısa çalışma ödeneği hakkında yeni gelişmeler yaşanabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın İŞKUR aracılığı ile başlattığı kısa çalışma ödeneğinden kimlerin yararlanabileceğini ve bu düzenleme hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu Nereden ve Nasıl Yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ulusa sesleniş konuşmasında duyurulan “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi”nde yer alan kısa çalışma ödeneği hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, İŞKUR yönetim kurulunun bu süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için yeni bir karar aldığını duyurdu. Buna göre işverenler, talep edilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvuru yapabiliyor. Başvuruların yapılacağı elektronik posta adreslerine İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden ulaşım mümkündür. Ayrıca evrakların fiziki ortamda teslim edilmesine gerek yoktur. Başvuru sırasında istenen belgeler ile talep formu da https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ bağlantısı üzerinden duyuruldu.

Kısa Çalışma Uygulamasından Kimler Ne Kadar Yararlanabilir?

  • Genel ekonomik kriz
  • Sektörel kriz
  • Bölgesel kriz
  • Zorlayıcı sebepler
gibi koşullar yüzünden işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması ya da süreklilik şartı aranmadan işyerinde faaliyetin tamamen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan uygulama “Kısa Çalışma Ödeneği” adıyla yürürlüğe geçirilmiştir. Kısa çalışma ödeneğinin azami uygulanma süresi üç ay olarak belirlenmiştir. Koronavirüs salgını sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenlerin kısa çalışma başvurusu yapabilmesi mümkündür.

İşçilerin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin Gerekli Şartlar

Koronavirüs salgını sebebiyle Çalışma Bakanlığı tarafından başlatılan kısa çalışma kapsamında işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ile Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sunulmaktadır. İşverenin yukarıda belirtilen kriz durumları sebebiyle işyerindeki çalışma sürelerinin önemli ölçüde azalması gerekçesiyle İŞKUR’a başvuruda bulunması ve iş müfettişleri tarafından yapılan uygunluk tespitinin ardından işverenin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi bu haktan yararlanılabilmesi için şarttır. İşçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için de;
  • İşverenin kısa çalışma talebinin müfettişler tarafından incelenip onaylanması
  • İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması
  • İŞKUR müfettişlerince yapılan inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması şarttır.
Dolayısıyla İŞKUR müfettişleri işverenin kısa çalışmaya başvurmasının ardından yapacakları incelemede hangi işçilerin kısa çalışma ödeneği kapsamına alınıp hangilerinin alınmayacağını belirlemede yetki sahibidir. Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz. İşçilerin İŞKUR’a gidip kısa çalışma ödeneği almak için başvuruda bulunması söz konusu değildir. Yalnızca işverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi tanzim ederek kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.

İŞKUR TYP Nedir? TYP Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşbaşı Eğitim Programlarından Ayrılmak, İstifa Etmek

İŞKUR’un Anne Projesi Nedir?

Editör: TE Bilisim