Herhangi bir gerekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli aylıklarının mahkeme kararı tarafından kesilmesi durumunda emeklilikleri sonlanan kimselerin mahkemeye başvurmaları mümkündür. Ancak mahkemeye başvuru yaparken belirli noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yeniden Bağlatma Sırasında Dikkat Edilecekler

Sosyal Güvenlik Kurumu belirli durumlarda bağlanmış olan emekli aylıklarını, yanlış bağlandığını ya da emeklilik koşullarının sağlanmadığı nedeniyle kesebiliyor. Böyle durumlarda yapılan eylemin haksızca olduğunu düşünen kimseler mahkemeye kararı götürebiliyorlar. Davayı kazananlar için ise emekli aylıkları tekrar ödenmeye başlıyor. Yanlışlık sonucunda kesildiği belirlenen durumlarda, ödenmeyen emekli aylıkları da toptan bir şekilde ödeniyor. Bu konuda emsal taşıyan mahkeme kararı; 2005 yılında Bağkur emeklisi olan bir kişinin SGK tarafından aylığının kesilmesine dayanıyor. Emeklilik süresi boyunca ödenen aylıklar ile sağlık yardımlarının bedelinin iade edilmesini isteyen emekli, dava açarak 79 ay sonra mahkeme tarafından haklılığını kanıtlamayı başardı. SGK yanlışlık olduğuna hükmetti ve aylığını tekrar bağladığı gibi kesinti olduğu dönemdeki ödemelerini de toplu halde verdi. Ancak kişi ayrıca 6,5 yıl boyunca emekli aylığı alamadığı için manevi zarar da gördüğünü belirterek manevi tazminat talebinde bulundu. İade edilen emekli aylığı için de faiz uygulanması gerektiği gerekçesiyle ikinci dava açtı. SGK ise konuyla ilgili davacıya toplu halde ödeme yapılan paranın manevi tazminat yerine geçebileceğini belirterek davanın reddini istedi. Davanın görüşüldüğü Diyarbakır 1. İş Mahkemesi ise kişinin tazminat talebinin geçersiz olduğunu söylerken, faiz talebinin haklı olduğu görüşüne vardı. Mahkemenin aldığı kararda, SGK’nın yapmış olduğu ödemelerin birikmiş aylıklar tutarından ibaret olduğunu, işlenen faiz ve masrafların ödenmediği ve dolayısıyla kişinin emekli aylığının hesabına birikmiş aylıkların da aktarılmasından sonra ihtirazı kayıt altına almadan para almasının faiz ve masrafları da talep etme hakkını geçersiz saymayacağını, bu durumda SGK’nın faiz ödemesi gerektiğine hükmetti.

Yargıtay Kararı Bozu

Bu karar üzerine SGK’nın davayı temyiz etmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 21. Hukuk Dairesi verdiği kararda, Borçlar Kanunu’nu temel olarak kullandı. Buna göre emekli aylığına faiz istenmesinin haklı olduğu ancak bunun için ödeme öncesi, ödeme sırasında ya da en geç ödemenin ardından hemen sonra işleyen faizlerin talep edilmesine yönelik ihtirazı kayıt düşülmesi gerektiğini belirti. İşlenen faizler ile ilgili kişinin bu süre zarfında herhangi bir beyanda bulunmadığına hükmedildi. Daire ayrıca yerel mahkemenin emekli aylığı kesilen kişinin ödeme esnasında faiz talebinin bulunmaması yüzünden verilen kararı iptal etti. Yerel mahkemenin ise kararında ısrarcı olması üzerine dosya tekrar Yargıtay’a geldi. Genel Kurul bu sefer, faiz isteğine ilişkili olarak ihtirazı kayıt hakkının ödemenin yapıldığı sırada ya da en geç ödemenin hemen ardından kullanılması gerektiğini, bu durumda ise böyle bir talebin yaşanmadığı belirtildi. Alacaklı olanın ihtirazi kayıt ileri sürmemesinin, karşı tarafından vermiş olduğu tutarı ve ödemeyi kabul ettiğini belirttiğini ve bu anlama geldiğine hüküm verildi. Davacının hem SGK’nın emekli aylığının iptaline ilişkin olarak da açmış olduğu ilk davada, hem de yaşlılık aylığının tekrar bağlanması sırasında ve ödeme esnasında da faiz alması gerektiğine dair bir çekince ileri sürmediğine ve bu kararın uygulanması gerektiğine hükmetti. Bu durumda SGK’nın emekli aylığını çeşitli nedenler ile kesmesi ve daha sonra yanlışlığın anlaşılması halinde tekrar bağlanılması sırasında emeklilerin yasal faiz hak taleplerini ihmal etmemeleri gerekiyor. İlk dava dilekçesinde mutlaka faiz talebinin dile getirilmesi gerekiyor, aksi halde Yargıtay’ın aldığı bu karar emsal teşkil edilip emekli aylığının sonradan bağlanması durumunda faiz ödememeye karar teşkil edecektir.

3 Bankadan Emekliye Özel Faizsiz İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Ziraat Bankası Emeklilik Kredisi Nasıl Alınır, Şartları Neler?

4/A, 4/B ve 4/C Emekli Tarihine Göre Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Editör: TE Bilisim