Sigortalı çalıştıran işverenler sigortalının brüt ücreti üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim öderler. İşverenler brüt tutarın yüzde kaçı kadar prim öderler? İşveren Prim oranları yüzde kaçtır? SGK primlerinde sigortalı ve işveren hissesi nasıl hesaplanır. İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyecekleri primler ile ilgili prim oranlarını gösteren tablo şu şekildedir:

Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları(5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında (SSK) Olanlar İçin SGK Prim Oranları 

SGK PRİM ORANLARI (01.01.2008’den İtibaren)
  Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları(5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar  
Sigorta Kolu İşveren Payı (%) Çalışan Payı (%) Toplam (%)
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm 11 9 20
Kısa Vadeli Sigorta Kolları   2 - 2
Genel Sağlık Sigortası 7,5 5 12,5
  İşsizlik Sigortası   2 1 3
Toplam 22,5 15 37,5
 

Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Oranı ( Hizmet Akdine İstinaden Çalışanlar İçin) 

Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Oranı ( Hizmet Akdine İstinaden Çalışanlar İçin)  
60 Gün Eklenecek İşler 12 9 21
90 Gün Eklenecek İşler 12,5 9 21,5
180 Gün Eklenecek İşler 14 9 23
  Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışan Emekliler için SGK Prim Oranları  
Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı
(4/a kapsamındakiler için) İşveren Payı (%) Çalışan Payı (%) Toplam (%)
22,5 + 2 7,5 32