Türkiye’de başta özel sektör olmak üzere milyonlarca çalışan uzun çalışma süreleri ile karşılaşıyor. Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinde, standart işlerde çalışanların haftalık ortalama çalışma süresi 37.2 saat olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Türkiye’deki çalışma süresi tablosuna bakıldığında ise ortalama çalışma süresinin bu verilerden tam 10 saat daha fazla yani 47.2 saate ulaştığı görüldü. Beyaz, mavi ve gri yakalı fark etmeksizin tüm Türk çalışanlar, Avrupalılara göre haftada 10 saat çalışırken bu çalışma sürelerinin karşılığını alma konusunda da ne yazık ki tatmin edici rakamlara ulaşamıyorlar. Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) tarafından açıklanan çalışma saati ve maaş verilerine dair en güncel ve bilinmesi gereken detaylı bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Türkiye’de hükümet tarafından 11. Kalkınma Planı için oluşturulan İşgücü Piyasası ve Genç İstihdamı Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda Türkiye’deki işgücü piyasasının sorunları tüm yönleriyle ele alınarak bu sorunlara köklü çözüm önerileri getirildi. Rapordaki önerilerin bir kısmı doğrudan Kalkınma Planı’na girdi. Söz konusu raporda Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine dayanarak Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında çalışma saatleri ile ortalama ücretler değerlendirildi. Elde edilen verilerin karşılaştırılması sonuçlarına göre ortalama 47,2 saatlik haftalık çalışma süresi ile Türkiye tüm Avrupa Birliği ülkelerinin hepsinden daha fazla çalışıyor. AB üyesi ülkelerdeki verilere bakıldığında haftalık ortalama çalışma süresinin 37.2 saat olduğu görülüyor.

Ortalama Ücret Düzeyi Karşılaştırması

11. Kalkınma Planı için oluşturulan İşgücü Piyasası ve Genç İstihdamı Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda söz konusu 10 saatlik haftalık ortalama çalışma süresi farkında, çalışma süresinin uzunluğunun, istihdamdaki kişilerin iş – yaşam dengesinin bozulmasına ve yeni istihdam yaratılamamasına neden olduğu vurgulandı. Bununla birlikte raporda dikkat çeken bir diğer madde ise, çalışma saatlerinin uzunluğunun sanayi sektöründe ücret gelirlerini artırdığı ancak hizmetler sektöründeki çalışanların gelirlerine yansımadığı dikkat çekti. Raporda ayrıca Türkiye’de ortalama ücret düzeyinin Avrupa Birliği ülkelerine göre çok düşük seviyede olduğu vurgulandı. Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) tarafından yapılan en güncel araştırmada elde edilen verilerde 2014 yılındaki son araştırma kapsamında, Türkiye’de ortalama ücret düzeyi aylık 752 Euro iken, 28 Avrupa Birliği üyesi ülkede ortalama ücretin 2 bin 278 Euro olduğu belirtildi. Raporda ücret düzeyi karşılaştırması sonucunda, düşük ücretle çalışmanın yeni işe girmeyi kolaylaştırıcı bir rolü olduğu ancak düşük ücretli çalışmanın kalıcı hale gelmesi riskinin de bulunduğu, bunun çalışan yoksul kesim yaratabileceği kaydedildi.

İşsizlik Maaşından Yararlanma Koşulları En Ağır Türkiye

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, aynı dönemdeki işsizlerin yaklaşık yüzde 12’sinin yararlanabildiğine dikkat çekilen raporda, işsizlik maaşından faydalanma şartları bakımından Türkiye’nin OECD üyesi ülkelerle kıyaslandığında en ağır şartlara sahip olduğu da dikkatlerden kaçmadı:
  • OECD üyesi ülkeler genelinde bir işten ayrılan sigortalının, işsizlik sigortasından ödenek alabilmek için son 24 ayda en az 12 ay prim ödenmesi şartı bulunuyor.
  • Türkiye’de işten ayrılan sigortalının, ise İŞKUR’dan işsizlik maaşı alabilmek için son 120 günü kesintisiz olmak üzere son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödeme koşulu bulunuyor.
Raporda Türliye’de işsizlik yardımı uygulaması diye bir hizmetin bulunmadığı için gençlerin işgücü piyasasına girmeden önce yaşadıkları işsizlik sürecinin işsizlik sigortasının kapsamı içerisinde yer almadığına dikkat çekildi. OECD üyesi ülkelerde gençlerin iş bulamadıkları süre boyunca prim şartı aranmaksızın maaş alabildikleri işsizlik yardımı uygulaması bulunuyor.

İşsizlik Maaşına Başvurmak İçin Şartlar ve Evraklar Nelerdir

İŞKUR Kursiyer Ücretleri (Maaşları) Ne Kadar Oldu ?

Sağlık Problemi Sebebi ile İşten Ayrılanlar İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

Editör: TE Bilisim