İşsizlik ödeneği alanların gelir tespiti başvurusunda bulunmaları konusunda vatandaşların detaylı bilgilere sahip olmadığı görülmektedir. Zira işsizlik maaşı alan vatandaşlar, sosyal haklardan yararlanabilmek için gelir testi yaptırmalarına gerek olup olmadığı hususunda birtakım soru işaretlerine sahiptir. Bu noktada işsizlik maaşı alanların sosyal güvenceleri ve sosyal haklarının hangi kanunlar nezdinde düzenlenmiş olduğuna bakılması önem teşkil etmektedir. Türk vatandaşlarının sosyal güvenceleri, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlerce düzenlenmiştir. Dolayısıyla işsizlik maaşı almaya hak kazanmış olan kişilerin de sosyal güvenceleri bu kanun nezdinde çerçeveye alınmıştır. Bu bağlamda 5510 sayılı Kanun'un 60/e bendi kapsamında işsizlik maaşı alan kişiler, söz konusu işsizlik maaşı aldıkları süre boyunca sigortalı sayılmaktadır. Diğer bir yandan işsizlik maaşı alan kişiler ile birlikte, bakmakla yükümlü oldukları eşi, çocukları, anne ve babaları da işsizlik maaşının yattığı süre boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Böylelikle işsizlik maaşı alan kişiler ile 5510 sayılı Kanun'da belirtilen kişiler işsizlik maaşı üzerinden sağlık provizyonu almaya hak kazanmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yer alan bu hükümlere göre işsizlik maaşı alan kişilerin gelir tespiti başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Çünkü ilgili kanuna göre bu hükümler Genel Sağlık Sigortası güvencesi olmayan kişileri kapsamaktadır. Dolayısıyla işsizlik maaşı alınan süre boyunca gelir testi başvurusunda bulunmak veya gelir testi yaptırmak gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak işsizlik maaşı süresinin bitimiyle birlikte ödeneğin sona ermesinden sonra kişi yeniden çalışmayacaksa ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmuyorsa, bu durumda gelir tespiti başvurusunda bulunması gereklilik arz edecektir. Çünkü Genel Sağlık Sigortası kapsamında devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için çalışmayan kişinin gelir tespiti başvurusunda bulunması gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Kaç Gün Süreyle Alınır?

İşsizlik ödeneğinin süresi, Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanılabilmesi için önem arz eden bir konudur. Nitekim sadece işsizlik ödeneği alan kişi değil aynı zamanda bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları ile anne ve babalarının da devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmesi için işsizlik ödeneğinin bitiş süresine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda işsizlik maaşı şartlarını sağlayan kişiler, ilgili kanun hükümlerince belirlenen şu koşullara göre belirlenen sürelerde işsizlik maaşı alma hakkına sahiptir:
  • Sigortalı olarak bir işte çalışmış ve bu kapsamda 600 gün prim ödeyerek işsizlik sigortası primlerini ödemiş olan işsizlere 180 gün
  • Sigortalı olarak bir işte çalışmış ve bu kapsamda 900 gün prim ödeyerek işsizlik sigortası primlerini ödemiş olan işsizlere 240 gün
  • Sigortalı olarak bir işte çalışmış ve bu kapsamda 1080 gün prim ödeyerek işsizlik sigortası primlerini ödemiş olan işsizlere 300 gün
süreliğine işsizlik maaşı verilmektedir. Bu sürelerin sonuna gelinmesi halinde işsizlik maaşı doğrudan kesilmektedir. İşsizlik maaşının kesilmesinin akabinde sigortalı olarak bir işe girmemiş olan vatandaşlar sosyal güvence konusunda sıkıntılar yaşayabilmektedir. Bu bağlamda işsizlik maaşı sona erdikten sonra oluşan durumlar ve bu kişilerin yapması gerekenlere dair detaylı bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Alanlar Sağlıktan Yararlanabilir Mi?

İşsizlik maaşı alan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanması, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre düzenlenmiştir. Söz konusu kanun maddeleri incelendiğinde işsizlik maaşı alan kişilerin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındığı görülmektedir. İşsizlik ödeneği alan işçi için, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kısa vadeli sigorta primlerinden hastalık ve analık sigortası primleri yatırılmaktadır. Dolayısıyla işsizlik ödeneği sahibi olan kişiler, işsizlik maaşı almaya devam ettiği süre boyunca devletin vatandaşlara sunduğu sağlık hizmetlerinden ve ilaç alma hakkından yararlanabilmektedir. Öte yandan bu primlerin yalnızca kısa vadeli sigorta kapsamına alınması unutulmamalıdır. Bu nedenle söz konusu İŞKUR tarafından ödenen primlerin emeklilik durumuna bir etkisi bulunmamaktadır.

İşsizlik Maaşı Alanların Eş ve Çocukları Sağlıktan Yararlanabilir Mi?

İşsizlik ödeneği alanların eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Kanunlar nezdinde işsizlik maaşı alınan süre boyunca bu kişiler ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları ile anne ve babaları Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmaktadır.

İşsizlik Maaşı Alırken Rapor Parası Alınır Mı?

İşsizlik ödeneği alırken rapor parası almak, işsizlik maaşının İŞKUR tarafından ödenen kısa vadeli sigorta kolları primi dahilinde ödendiği için mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla işsizlik maaşı hastalık ve analık sigortasını kapsam içine alması nedeniyle işsizlik maaşı alınan süre içinde analık izni veya hastalık ve istirahat raporu ödemesi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınabilmektedir. Çünkü hak sahiplerinin rapor dönemi için aynı çalışıyormuş gibi ödenek alma hakkı bulunmaktadır. Bununla birlikte iş göremezlik ödeneği yapıldığı takdirde işsizlik maaşı durdurularak rapor bitiminden itibaren tekrar başlatılmaktadır.

İşsizlik Maaşı Bittikten Sonra Sağlıktan Yararlanma 2019

İşsizlik ödeneği süresi bittikten sonra sağlık hizmetlerinden yararlanma 2019 yılında da pek çok vatandaşın hakkında bilgi sahibi olmak istediği konulardan biridir. Yazımızın başında da bahsetmiş olduğumuz üzere işsizlik ödeneğinin süresinin bitmesi halinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan bu ödeme otomatik olarak sonlandırılmaktadır. Bununla birlikte işsizlik ödeneği kurum tarafından kısa vadeli sigorta kollarını kapsaması nedeniyle kişiler Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışına çıkmaktadır. Bu koşullar altında işsizlik maaşı biten kişinin kendisi, eş ve çocukları ile anne ve babalarının Genel Sağlık Sigortası kapsamına girmesi için kişinin yeniden sigortalı bir işte çalışmaya başlaması gerekmektedir. Öte yandan kişi eğer tekrardan sigortalı bir işte çalışmak istemiyorsa bu durumda söz konusu sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için gelir tespiti başvurusunda bulunması gerekmektedir.

İşsizlik Ödeneği Bittikten Sonra Ne Yapılmalı?

İşsizlik maaşı süresi bittikten sonra yapılması gerekenlerin başında eğer vatandaş yeniden sigortalı bir işte çalışmayı düşünmüyorsa Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınması ve devletin vatandaşlara sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanması için gelir tespitinde bulunması gerekmektedir. Gelir tespitinde bulunmak için yapılması gerekenleri de yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Gelir Tespiti Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gelir tespiti başvurusu yapmak için kişinin ikamet adresinin bağlı olduğu il veya ilçedeki vali ya da kaymakamlık bünyesinde hizmet veren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu noktada gelir testi kimin için yapılacaksa o kişinin bizzat başvuruda bulunması önem arz etmektedir. Gelir testi yaptırmak için herhangi bir belge talep edilmediği için başvuru esnasında vatandaşa verilen formun doldurulup teslim edilmesi yeterli olmaktadır.

Gelir Testi Yaptırmak Zorunlu Mudur?

Gelir testi yaptırmanın zorunluluğu geçtiğimiz döneme kadar geçerli olan bir husustu. Zira 2017 yılının Nisan ayına kadar gelir tespitinde başvurulması zorunlu olarak kabul edilmekteydi. Ancak bu tarihten sonra ilgili kanunlarda yapılan değişiklikleri ile gelir testi yaptırma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Bunun yerine tüm vatandaşlar için sabit bir genel sağlık sigortası primini belirlenmiştir. Asgari ücretin %3'ü olarak ödenen bu primler ile sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlar, dışarıdan söz konusu primleri ödeyerek Genel Sağlık Sigortası kapsamına girebilmektedir. Dolayısıyla işsizlik maaşı süresi sona eren kişiler dilerlerse bu primleri dışarıdan ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

İşsizlere Prim ve Sağlık Hizmetinden Kimler Faydalanabilir?

Çocuk Yardım Parası Nasıl Alınır?

İşsizlik Maaşı Ne Kadar ?

Editör: TE Bilisim