Yakın zamanda yasalaşması beklenen kanun tasarısına göre çalışma hayatında önemli değişikliklerin yapılması ön görülüyor. Bu değişimlerin en önemlilerinden birisi ise çalışma hayatına prim desteği oluşturuyor.

Çalışma Hayatına Prim Desteği

Yasalaşması beklenen kanun tasarısına göre çalışma hayatında önemli değişiklikler gündeme gelecek. Salgının şiddetini yitirmesi ve normalleşme adımlarının atılması kapsamında, sigorta primlerinin tamamı devlet tarafından ödenecek. Kısa çalışma ödeneği ise sene sonuna kadar uzatılabilecek. Meclis kapsamında görüşmeye başlanan ve salgının etkilerini azaltmayı amaçlayan tasarıya göre, çalışma hayatında önemli değişikler gündeme gelecek. Tasarının yasalaşması ve kabul edilmesi halinde işverene sigorta prim desteği sunulacak ve kısa çalışma ödeneğinin de devamı sağlanacak. İşten çıkarma yasağının ise süresinin uzatılması ön görülüyor. Kısa çalışma ödeneği, halihazırdaki uygulamaya göre ücretsiz izne çıkartılanlara ödenen nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran’daki kararname ile bir ay daha uzatılmıştı. Ancak Temmuz ayının sonlarına yaklaşıldığı için bu süre sonunda ne olacağı merak ediliyor. Buna göre kısa çalışma ödeneği almakta olan işyerleri ve 30 Haziran tarihinden önce kısa çalışma ödeneği hakları biten işyerleri 1 Temmuz’dan itibaren bir ay daha bu imkânlardan yararlanabiliyordu. Nakdi ücret desteği ise salgın döneminde alınan uygulamalar kapsamında yine 17 Temmuz tarihinde dolmuş ancak süre bir ay daha uzatılmıştı.

Destek Miktarı Görüşmeleri Başladı

Meclis’te görüşülen yasa tasarıları kapsamında ise desteklerin sürelerinin uzatılması ve prim desteğinin daha uzun vadede yapılması ön görülüyor. Tasarıda yer alan en önemli noktalardan birisi, işverene prim desteğinin daha uzun vadeli hale getirilmesi olacak. Buna göre, işyerlerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin ardından ve bunu teşvik etmek amacıyla sigortalı ve işveren paylarının tamamı 3 ay boyunca devlet tarafından, başka bir deyişle İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ödenecek. Prim desteği, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyerleri ve nakdi ücret desteği alan yerlere verilecek. Yine bu alanın da destek süresi 3 ay sürecek ve 31 Aralık tarihini geçmeyecek. Destek miktarının belirlenmesinde ise çalışanın bir ay içinde almış olduğu kısa çalışma ödeneğinin gün sayısı kadar hesaplama yapılacak. Nakdi ücret desteği alanlar için ise aylık ortalama aldıkları gün sayısı kadar ödeme alacaklar. Bu bakımdan örneğin, işyeri kısa çalışma ödeneğinde bir ay içinde 15 gün faydalanmışsa, bu durumda normal çalışma süresine dönülmesinin ardından 15 günlük işveren ve işçi primlerinin de devlet tarafından karşılanması gerekecek. Ancak işyeri salgın döneminde hizmetini tamamen durdurmuşsa, bu durumda devlet tarafından verilecek prim desteğinin de süresi bir ay olacak. Fakat bu destekten yararlanmak için sosyal güvenlik destek primine tabii olunmaması ve ev hizmetinde çalışılmaması gerekiyor. Tasarıdaki diğer önemli bir nokta ise işyeri sahiplerinin merak ettiği kısa çalışma ödeneğini içeriyor. Kısa çalışma ödeneği devam edecek ancak içeriğinin farklı olması tasarlanıyor. Buna göre yıl sonuna kadar kısa çalışma ödeneği uzatılırsa, tüm çalışanlar bu durumdan yararlanabilecek. Böylece 2020 yılının sonuna kadar kısa çalışma ödeneğinin uzatılması mümkünken, kararın yine meclis tarafından alınması gerekiyor. Tasarıda yer alan diğer bir konu ise işten çıkarma yasağı üzerine görüşülüyor. İşten çıkarma yasağında süre uzadığı gibi aynı zamanda esneklik getirilmesi bekleniyor. Nisan ayından itibaren işyeri sahiplerine çalışanı işten çıkarma yasağı uygulanıyor ancak 17 Ağustos’ta bu süre doluyor. Fakat tasarı kapsamında üçer aylık süreler ile bu sürenin uzatılması da ön görülüyor. Böylece tasarının kabul edilmesi halinde işten çıkarma yasağının en fazla 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması mümkün olacak.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Maaşı Alma Şartları Nelerdir ?

İşçinin Rızası Olmadan Maaşında İndirim Yapabilir Mi?

Ücretsiz İzin Kullananlara Asgari Geçim İndirimi Uygulanacak Mı?

Editör: TE Bilisim