Hazine ve Maliye Bakanlığı, işe iade davalarının ardından arabulucu kararı ile belirlenen işe başlatmama tazminatlarının gelir vergisinden istisna olup olmadığı konusunda yaşanan tereddütlere açıklık getirmek adına yeni bir düzenleme gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yer alan özelgesinde, mahkeme kararında olduğu gibi arabulucu tutanağında belirlenen işe başlatmama tazminatının da gelir vergisinden istisna olduğu açıklandı. Bu kapsamda, işe başlatılmayan çalışanlara arabulucu kararı ile ödenecek işe başlatmama tazminatı, brüt ücret üzerinden vergi kesintisi yapılmadan ödenecek. Çalışanları ve işverenleri yakından ilgilendiren işe başlatmama tazminatı hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenlemesine dair detayları haberimizde bulabilirsiniz. Mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması konusunda tereddüt yaşadıkları konularda özelge ile konuya açıklık getiren Hazine ve Maliye Bakanlığı, işe başlatmama tazminatı düzenlemesine dair detayları paylaştı. Uygulamada pek çok işverenin karşılaştığı gibi bir banka, arabuluculuk anlaşmasına istinaden ödenen işe başlatmama tazminatının Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. Maddesinin birinci fıkrasının 1. bendine mi 7. bendine mi tabi olduğu hususunda tereddütte kaldı. Kanunda, birinci bent kapsamındaki tazminatlar vergiden tamamen istisna tutulmaktadır. Kanunda, 7. bent kapsamındaki tazminatların ise çalışanın iş yerindeki hizmet süresine göre değişen kıdem tazminatı tavanına kadar olan kısmı vergiden istisna tutulurken, tavanı aşan tutarlardan vergi alınmaktadır.

İşe Başlatmama Tazminatında Vergi Uygulaması

2020 yılının ilk yarısında kıdem tazminatı tavanı 6 bin 730 lira olarak uygulanıyor. Brüt ücreti 10 bin lira olan bir kişi, 5 yıl çalıştığı işten çıkartılırken işveren kıdem tazminatı veya işten çıkarma tazminatı olarak 50 bin lira ödediğinde bu ücretin 6.730 X 5 = 33.650 TL’lik kısmından damga vergisi dışında vergi alınmamaktadır. Geriye kalan 16 bin 350 liralık kısmından ise damga vergisi ve gelir vergisi kesintileri yapılmaktadır. Örnek olarak iş mahkemesi kararıyla kişiye 8 maaş tutarında işe başlatmama tazminatı verildiğinde brüt 10.000 x 8 = 80.000 TL tutarındaki ödemeden sadece binde 7.59 oranında (607 TL) damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na yazıyla başvuran banka, personelin işe iade talebinin kabul edilmemesi nedeniyle boşta geçen süreye karşılık olmak üzere brüt 9.890 TL, işe başlatmama tazminatı olarak 5 aylık ücreti karşılığı brüt 41.210 TL, fazla çalışma ücreti olarak brüt 2.000 TL olmak üzere toplam 53.100 TL ödeyeceğini bildirdi. Özel banka işe başlatılmayan personele ödenecek tazminat tutarlarının gelir vergisinden istisna olup olmadığına dair bilgi istedi.

Tamamı Gelir Vergisinden İstisna Tutulacak

Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan özelgede mahkeme kararıyla belirlenen işe başlatmama tazminatlarında olduğu gibi, arabuluculuk faaliyeti sonucunda tarafların işçinin işe başlatılmaması konusunda anlaşmaları halinde iş sözleşmesi feshedilen işçiye en çok 8 aylık ücreti tutarında ödenen işe başlatmama tazminatının da gelir vergisi istisnası kapsamında olduğu ifade edildi. Bununla birlikte istisna kapsamında olan ödemeler şu şekilde açıklandı:
  • Ölüm, engellilik ve hastalık gibi durumlarda ödenen tazminat ve yardımlar
  • 4447 sayılı Kanun uyarınca ödenen işsizlik ödeneği
  • 4857 sayılı Kanunun 21’inci maddesine göre ödenen işe başlatmama tazminatları
Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatlarının gelir vergisi istisnası kapsamında olmadığına dikkat çekilen özelgede, bu ödemelerin 7 numaralı bent kapsamında değerlendirileceği belirtildi. Bu düzenlemeye göre karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatların kıdem tazminatı tavanına kadar olan kısmının vergiden muaf olmasını, kalan tutarın ise vergiye tabi tutulması mümkün oluyor.

İşten Çıkarılanlar Dikkat! İşsizlik Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

SGK İş Göremezlik Ödeneği Hangi Şartlarda Alınır?

Çalışma Belgesi Nedir? Çalışma Belgesi Nasıl Alınır ve Doldurulur?

Editör: TE Bilisim