SGK işten çıkma kodları işverenler tarafından, işçi işten ayrıldıktan sonra SGK ekranına girilen kodlardır. Bu kodlar sayesinde işçinin neden ve nasıl iş akdinin sonlandırıldığı SGk tarafından görülür. Bu sayede işçinin kıdem tazminatı ya da farklı hakları varsa alabilir. İşveren tarafından işçinin iş akdinin sonlandırılması, SGK ekranında gösterilen kodlar ile mutlaka seçilmelidir.

SGK İşten Çıkış Kodları ve Açıklamaları

SGK işten çıkma kodları işçinin iş akdinin bitmesinden sonra işveren tarafından SGK sayfasına bildirilmelidir. Bu bildirimler, online olarak SGK’nın kendi sayfasından yapılmaktadır. Çıkış neden bildirimleri SGk tarafından belirlenmiş olan kodlar ile yapılmaktadır. Buna göre:
 • 01 – Deneme süreli iş sözleşmesinin iş veren tarafından feshi
 • 02 – Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
 • 03- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
 • 04 – Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
 • 05 – Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

İşten Çıkış Kodunu Nasıl Öğrenebilirim?

İşten çıkış kodları işçinin işsizlik maaşı ya da kıdem tazminatı gibi haklarını alabilmesi için önemlidir. Çalışanların iş akdinin sonlanması için zorunlu bir aşamadır. Buna göre işten çıkış kodları:
 • 08 – Emeklilik ya da toptan ödeme sebebiyle
 • 09 – Malulen emeklilik sebebiyle
 • 10 – Ölüm
 • 11 – İş kazası neticesi ölüm
 • 12 – Askerlik

İşten Çıkış Kodlarının Önemi Nedir?

İşten çıkış kodları SGK tarafından işçilerin haklarını kazanması için girilmesi zorunlu bilgilendirme sistemidir. İşten çıkış kodlarının mutlaka doğru olması gerekmektedir. Aksi halde işveren ve işçi de zor durumda kalabilir. Bunlar:
 • 13 – Kadın işçinin evlenmesi
 • 14 – Emeklilik için yaş dışında diğer koşulların tamamlanması
 • 15 – Toplu işçi çıkarma
 • 16 – Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
 • 17 – İşyerinin kapanması
 • 18 – İşin sona ermesi
 • 19 – Mevsimlik işin bitimi
 • 20 – Kampanya bitimi
 • 21 – Statü değişikliği
 • 22 – Diğer nedenler
 • 23 – İşçi tarafından zorunlu fesih

İşsizlik Maaşı Hangi İşten Çıkış Koduyla Alınır?

İşsizlik maaşı iş kodu işverenin işçiyi işten çıkarmasını içeren tüm kodlarda verilmektedir. İşsizlik maaşı; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterlilik koşullarının olmasına rağmen, işçinin kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmiş ise işsizlik maaşı almaktadır. Özellikle son 120 gün içerisinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak koşulu ile son 3 sene içerisinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olan kişiler ile, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması halinde işsizlik maaşı ödeneği alınabilmektedir. İşsizlik başvuru İŞKUR aracılığı ile e-devlet ya da bizzat İŞKUR şubelerinden yapılabilmektedir.

SGK İşten Ayrılış Kodu İşsizlik Maaşını Belirler mi?

SGK işten ayrılma kodu işsizlik maaşı alınıp alınmayacağını belirlemektedir. İşveren tarafından işten çıkarılmış olan kişiler işsizlik maaşı almaktadır. Buna göre işten ayrılma kodları:
 • 24 – İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
 • 25 – İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları sebebiyle fesih
 • 26 – Disiplin kurulunun kararı ile fesih
 • 27 – İşveren tarafından zorunlu sebeplerle ve tutukluluk sebebiyle fesih
 • 28 – İşveren tarafından sağlık sebepleri ile fesih
 • 29 – İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına da aykırı davranması sebebiyle fesih
 • 30 – Vize süresinin bitimi

SGK İşten Ayrılış Bildirgesi Ne Anlama Gelir?

SGK işten çıkış bildirgesi 5510 sayılı olan kanun ile beraber, işverenin SGK’ya bildirmesi zorunlu kodlardır. İşçinin iş akdinin sonlanması tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmelidir. İşçinin hangi sebeplerle işten ayrıldığını bildirmek için zorunlu olan bir sistemdir. İşten çıkış kodları; işçinin bağlı olarak çalıştığı işyerinden hangi sebeplerle ayrıldığını gösteren bir uygulamalıdır. İşçinin alacağı haklarının da belirlenmesini sağladığı için oldukça önemlidir. İşçinin işveren tarafından iş akdinin sonlandırılması durumunda işsizlik maaşı başvuru yapılmaktadır. Bunun için gerekli prim gün sayısını da doldurmuş olmalıdır. Ancak işçi kendi isteği ile işten ayrılmış ise, bu durumda işsizlik maaşı alması söz konusu değildir.

Çıkış Kodu Seçilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İşten çıkış kodu seçimi basit ve formalite bir işlem değildir. İşveren ve işçi için oldukça önemli sonuçları olan bir uygulamalıdır. İşçinin kodlamaya bağlı olan haklarının yanı sıra fesih sonrası takip edeceği yol ve işsizlik ödeneklerinin alınıp alınmayacağı gibi detaylar işten çıkış kodları ile belirlenmektedir. SGK kodu seçerken öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken unsur fiili duruma en uygun kodların tercih edilmesidir. Kod seçiminde önemli olan işçinin işten çıkma sebeplerine en uygun kodun seçilmesidir. Buna göre:
 • 31 – Borçlar kanunu, sendikalar kanunu, grev ve lokavt kanunu kapsamında istek ve kusur dışında iş akdinin feshedilmesi
 • 32 – 4046 sayılı kanunun 21. Maddesine göre özelleştirme sebebi ile fesih
 • 33 – Gazeteci tarafından sözleşmesinin feshi
 • 34 – İşyerinin devri, işin ya da işyerinin niteliğinin değişmesi sebepleri ile fesih

Hatalı Kod Seçimini Düzeltmek Mümkün mü?

Hatalı kodun düzeltilmesi bazı şartların yerine getirilmesi ile düzeltilebilmektedir. Çıkış kodları; iş sözleşmesinin sona ermesi durumuna en uygun olacak şekilde seçilmelidir. Bazı durumlarda işverenler, hatalı kod seçebilir. Seçilen hatalı kodları ilk 10 gün içerisinde fark edilirse, elektronik ortamda düzeltilebilir. Fakat 10 gün geçtikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüğüne dilekçe verilmelidir. Düzeltme sonrası işçi, iş çıkış kodu ile işsizlik maaşı ya da kıdem tazminatı gibi haklarını da talep edebilecektir.

22 Numaralı Kod ile Çıkışı Verilen İşçinin Kıdem Tazminatı

22 nolu kodla kıdem tazminatı verilip verilmeyeceği yasalarca açıklanmamıştır. 22 numaralı kod ‘’Diğer Nedenler’’ olarak geçen işten çıkış kodudur. Bundan dolayı da belirsizdir. 22 numaralı işten çıkış kodu; torba niteliğinde kabul edilmektedir. Bundan dolayı da bu kod ile işten çıkmış olan işçilerin işsizlik maaşı başvurusu da yapamaz. 22 numaralı olan çıkış kodu, diğer kodlar gibi kesin bir neden ve açıklığa sahip değildir. Bundan dolayı da işçinin haklarının verilmesi de zorlaşmaktadır. Bu gibi durumlarda işverene dava açılması ile işçi haklarını almak için talepte bulunabilir.

2019 SGK İşten Çıkış Kodları

İşten çıkış kodları 2019 senesinde de işçilerin haklarını belirlemek için önem teşkil etmektedir. Buna göre işten çıkış kodları:
 • 35 – İşyerinin devredilmesi, işin ya da işyerinin niteliğinin değişmesi sebebiyle fesih
 • 36- KHK ile işyerinin kapatılması
 • 37- KHK ile kamu görevinden çıkarma
 • 39- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
 • 40- 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış

Bu kodlar, işçinin alacağı hakların belirlenmesinde önem teşkil etmektedir. Bu kodların yanlış girilmesi ya da işçinin haklarını almasını engellemesi durumunda, ilk 10 gün içerisinde değiştirilmesi mümkündür. Ancak 10 günün geçmesi halinde, işçinin dava açarak hakkını araması gerekmektedir.

Çocuk Yardım Parası Nasıl Alınır ?

03 İşten Ayrılış Kodu Nedir ?

İşsizlere Prim ve Sağlık Hizmetinden Kimler Faydalanabilir?

Editör: TE Bilisim