Kamuoyunda büyük tartışmalara sebep olan tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) ile hayata geçirilmesi planlanan yeni kıdem tazminatı fonuyla ilgili olarak Hak-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan çok önemli açıklamalarda bulundu. “Kazanılmış hakların korunduğu ve çalışanların tamamına yönelik güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir modele ihtiyaç duyulduğu inancındayız.” ifadelerini kullanan Arslan, mevcut kıdem tazminatı sistemi içinde, işçilerin kıdem tazminatı haklarına eşim konusunda birtakım boşlukların anı sıra birtakım olumsuz işveren uygulamaları nedeniyle oldukça zorluklar bulunduğunu kaydetti. İş ve çalışma hayatının gündeminde yer alan kıdem tazminatı fonu konusun Hak-İş Başkanı Arslan’ın son açıklamaları hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden biri olan kıdem tazminatı hakkında yazılı açıklamasında yaptı. "Mevcut kıdem tazminatı sistemi içerisinde, işçilerin kıdem tazminatı hakkına erişiminde gerek yasal birtakım boşluklar gerekse birtakım olumsuz işveren uygulamaları nedeniyle, oldukça zorluklar bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulunan Arslan, kıdem tazminatında tavan uygulaması başta olmak üzere, bir yıl çalışma şartı, sadece iş kanunu kapsamındaki işçilerin tazminattan yararlanması gibi birçok sınırlamanın bulunduğuna dikkat çekti.

Kazanılmış Haklar Korunacak Şekilde Düzenleme Yapılmalı

Hak-İş Sendikası olarak kıdem tazminatı sistemi konusunda işçilerin kazanılmış haklardan geriye gidiş yapılmayacak şekilde ve her çalışanı kapsayacak biçimde düzenleme yapılması gerektiğini belirten Başkan Mahmut Arslan, “Çalışma hayatının bu önemli sorununu, sosyal taraflarla müzakere etmeye ve mutabakata açık olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. Ancak bu salgın döneminde ülkemizin yaşadığı ekonomik ve sosyal zorluklar devam ederken, kıdem tazminatı konusunun tartışılmasının uygun olmayacağını düşünmekteyiz.” dedi. Arslan konuyla ilgili yazılı açıklamasında, kıdem tazminatının daha erişilebilir, daha güçlü ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturulması için düzenlemeler yapılması gerektiğini fakat zamanlama açısından bu koşulların henüz uygun olmadığını belirtti.

Pandemi Sürecinde Tartışılması Uygun Değil

Koronavirüs salgını dolayısıyla devletin kurumlarıyla omuz omuza mücadele ederek tüm dünyaya örnek olacak bir duruş sergileyen Türkiye'nin, bu süreçte ekonomik, sosyal ve sağlık alanında dünyada öncü bir model olmuşken, kıdem tazminatı konusunun böyle hassas bir zamana sıkıştırılarak tartışılmasını uygun görmediklerini söyleyen Arslan, Hak-İş olarak, ülkede yeni bir modelin kurulabilmesi için tüm işçi ve işveren konfederasyonları ile devletin ortak aklı ortaya koyacağı bir sosyal diyalog mekanizması işletilmesi gerektiğini kaydetti. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yayınladığı yazılı açıklamasında, “Kıdem tazminatına ilişkin görüşlerimizin, sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde müzakere edilmesine ve ilgili sosyal taraflarla karşılıklı olarak görüşlerin paylaşılmasına her zaman olumlu bakmaktayız. Toplumsal barış, çalışma barışı ve sosyal diyaloğu her daim destekleyen öncü bir işçi kuruluşu olarak, işçi ve işveren taraflarının tam katılımıyla bir platform oluşturulması, kıdem tazminatı sorununa yönelik adımlar atılması açısından önemli olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Tazminat Haksızlıklarının Yaşanmayacağı Bir Sistem Olmalı

Kıdem tazminatı gibi işçiler açısından çok önemli bir sorunun daha uygun zamanda ve uygun zeminde tartışılması gerektiğine dikkat çeken Arslan, kıdem tazminatı sorununun kazanılmış işçi haklarından geriye gidiş olmayacak şekilde, çalışanlar lehine kavuşturulması için somut önerileri konuşup tartışmaktan yana tavır takınacaklarını bildirdi. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kazanılmış hakların korunduğu ve çalışanların tamamına yönelik güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir modele ihtiyaç duyulduğu inancındayız. İstisnasız her bir çalışan için güvence altına alınacak, haksızlıkların, adaletsizliklerin yaşanmayacağı bir sistemin geliştirilmesi gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Yeni Esnek Çalışma Düzenlemesi İş Hayatını Nasıl Etkiler?

Artan Oranlı Vergi Sistemi Memurun Maaşını Eritti!

Tartışılan Kıdem Tazminatı Fonu Hakkında Merak Edilenler

Editör: TE Bilisim