EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRDIKLARI SİGORTALILARI BİLDİRMEYEN İŞVERENLERE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI TUTARLARI

Bu yazımızda evde çalıştırdığı sigortalıyı bildirmeyen işverenlere uygulacak idari para cezası tutarları konusuna değineceğiz.

Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırdığı Sigortalıyı Bildirmeyen İşverene Ne Kadar İdari Para Cezası Uygulanır

1-Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin işverence çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurum’u ünitelerine verilmesi gerekmektedir. Bildirgenin yasal süresinde verilmemesi halinde işverene her bir sigortalı için 5510 Sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında asgari ücret tutarında,

01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arası için 1.201,50 T.L,

01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arası için 1.273,50 T.L

Tutarında idari para cezası uygulanır.

2-İşverenlerin yasal süresi dışında “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”yi ünitelere vermeleri halinde Sosyal Güvenlik Kurumununun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları aracılığı ile gerekli inceleme yapıldıktan sonra işleme alınması gerektiğine karar verilenler hakkında, sigortalı çalıştırılan her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, işveren hakkında ayrıca 5510 Sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca asgari ücretin beşte biri,

01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arası için 2.403,00 T.L’yi geçmemek kaydı ile her bir sigortalı için 240,00 T.L,

01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arası için 2.547,00 T.L’yi geçmemek kaydı ile her bir sigortalı için 255,00 T.L.

Tutarında idari para cezası uygulanır.

3-Ev hizmetinde sigortalı çalıştıran işverenin çalıştırdığı sigortalıya ilave olarak çalıştırdığı sigortalı/sigortalılar için verildiğinin anlaşılması halinde ise 5510 Sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca, her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, asgari ücretin sekizde biri tutarında,

01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arası için 2.403,00 T.L’yi geçmemek kaydı ile her bir sigortalı için 150,00 T.L,

01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arası için 2.547,00 T.L’yi geçmemek kaydı ile her bir sigortalı için 160,00 T.L.

Tutarında idari para cezası uygulanır.

ev hizmetleri temizlikçi gündelikçi bakıcı bahçevan sigorta yapmama cezası 2015

4-İşverence herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın, ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırıldığının mahkeme kararı, Sosyal Güvenlik Kurumun’un denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden tespit edilmesi, hizmetlerin veya kazançların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmediğinin veya eksik bildirildiğinin anlaşılması halinde ise işverene 5510 Sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca asgari ücretin iki katı tutarında

01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arası için 2.403,00 T.L

01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arası için 2.547,00 T.L.

Tutarında idari para cezası uygulanır.

5-Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten ayrılması halinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin süresinde verilmemesi halinde 5510 Sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca asgari ücretin onda biri tutarında,

01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arası için 120,00 T.L

01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arası için 128,00 T.L

İdari para cezası uygulanır.

Yukarıdaki hükümler haricinde ev hizmetlerinde çalıştırdığı yabancı uyruklu sigortalıyı 30 günden az bildiren kişilere de idari para cezası uygulanacak.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu