Ev hizmetleri kapsamında çalıştırılan yabancı uyruklu sigortalıların bildirim ve idari para cezası işlemleri

Bilindiği gibi “Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştırılması İle İlgili Tebliğ” 01.04.2015 tarihinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 9 uncu maddesine göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az ve 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran gerçek kişiler hakkında çalıştıran, işveren ve sigortalılara yönelik yükümlülüklerin uygulama esaslarını düzenlemek amacıyla resmi gazetede yayımlandı. Yabancı uyruklu kişileri ev hizmetleri kapsamında çalıştıran kişilerin bu bildirimleri nasıl yapacağı konusuna bu yazımızda ayrıntılı olarak değineceğiz.

Özellikle şunu belirtmek gerekir ki yabancı uyruklu çalıştıran kişiler yanında çalıştırdıkları kişileri 10 günden az sigortalı gösteremeyeceklerdir. Yanında çalıştırdığı yabancı uyruklu kişiye 10 günden az çalıştırdığı tespit edilen işverenlere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanacaktır.

Ev hizmetlerinde çalıştırılan yabancı uyruklu kişiye bildirmeyenlere ne kadar idari para cezası uygulanır?

Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin işverence çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar SGK ünitelerine verilmesi gerekmektedir. Bildirgenin yasal süresinde verilmemesi halinde işverene her bir sigortalı için 5510 Sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında asgari ücret tutarında,

-İşverenlerin yasal süresi dışında “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”yi ünitelere vermeleri halinde SGK’nın denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları aracılığı ile gerekli inceleme yapıldıktan sonra işleme alınması gerektiğine karar verilenler hakkında, sigortalı çalıştırılan her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, işveren hakkında ayrıca 5510 Sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca asgari ücretin beşte biri, ev hizmetinde sigortalı çalıştıran işverenin çalıştırdığı sigortalıya ilave olarak çalıştırdığı sigortalı/sigortalılar için verildiğinin anlaşılması halinde ise (2) numaralı alt bendi uyarınca, her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, asgari ücretin sekizde biri tutarında,

-İşverence herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın, 5510 Sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı çalıştırıldığının mahkeme kararı, Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden tespit edilmesi, hizmetlerin veya kazançların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmediği veya eksik bildirildiğinin anlaşılması halinde ise işverene 5510 Sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca asgari ücretin iki katı tutarında,

-Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten ayrılması halinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin belirtilen sürede verilmemesi halinde 5510 Sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca asgari ücretin onda biri tutarında,

idari para cezası uygulanacaktır.

Ev Hizmetlerinde Çalıştırılan Yabancı Uyruklu Kişilerin SGK’ya bildirimleri nasıl yapılır?

EV HİZMETLERİ YABANCI UYRUKLU SİGORTA İŞLEMLERİ İDARİ PARA CEZASI

Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu çalıştıran işverenlerin “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Sigortalı Olarak Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna en geç sigortalıyı çalıştırdığı ay sonuna kadar bildirim yapması gerekmektedir.

İşverenler ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile yabancı uyruklu sigortalı çalıştırılamayacak, bu şekilde çalıştırıldığı tespit edilen yabancı uyruklular hakkında ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır.

Ev hizmetlerinde çalıştırılacakyabancı uyruklu kişiler için başvuruda gerekli belgeler nelerdir?

İşverenlerin ayrıca “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Sigortalı Olarak Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile birlikte  Yabancıların Ülkemizde çalıştırılması çalışma iznine bağlı olduğundan Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaatlarında sigortalıların çalışma iznini de bildirgeye ekleyeceklerdir.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu