Engelli bireylerin vergi indiriminden faydalanmaları için öncelikle bu projeye başvuran kişinin çalışıyor olması gerekmektedir. Söz konusu olan bu vergi indirimi, engelli bireyin maaşından kesileceği için sigortalı bir şekilde çalışması gerekir. Başvuru esnasında engelli bireyin çalıştığı yerden belge de istenmektedir. Bu yüzden herhangi bir iş yerinde çalışmayıp sadece vergi indirimine bağlı olarak erken emekli olmak için başvuru yapılamaz. Engellilik nedeni ile vergi indiriminden yararlanmak isteyen bireylerin başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru yapmak için sadece sağlık raporu yetmez. Zaten başvuru yapıldığında kurum tarafından sağlık muayenesi olunmak zorunludur ve engelliliğine dair olan raporu o zaman alır. Asgari geçim indirimi dışında engelli çalışanlara tanınan ayrı bir vergi indirimi hakkı daha bulunmakta olup, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesine göre; sağlık kurulu raporu ile çalışma gücünü yüzde 40 veya daha fazla kaybetmiş olan engelliler söz konusu vergi indiriminden yararlanabilmektedir. Bu vergi indirimi ayrıca çalışanlara daha erken emekli olma imkânı sağlamaktadır.

Vergi İndiriminden Kimler Faydalanabilir?

Vergi indiriminden yararlanabilecek kişiler kendisi, bakmakla yükümlü olduğu eşi ya da  çocuğu engelli olan işçi, memur ve serbest meslek erbabı  kişiler faydalanabilmektedir.

Engelli Vergi İndirimi İçin Nereye Başvurulabilir?

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen bireylerin başvurabileceği kurumlar şunlardır:
 • Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne,
 • Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğüne),
 • Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne,
 • Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal Müdürlüklerine
bir dilekçe ile başvurabilirler.

Engelli Vergi İndirimi İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

Engellilik vergi indiriminden yararlanmak isteyenler için gerekli belgeler dört kısımda incelenir. Bunlar: 1) Engelli Hizmet Erbabı İçin Gerekli Belgeler:Müracaat formu, çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı, T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi, ilgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneği gereklidir.
 • Engellilik nedeni ile vergi indirimi için gerekli olan müracaat formunda istenen bilgiler ise kişinin adı ve soyadı, ikametgâh adresi, telefon numarası, çalıştığı işyerinin adı ve unvanı, işyeri adresi gereklidir. Aynı zamanda 3 adet fotoğraf, çalıştığı yerden çalıştığına dair yazı, işçi ise sigorta giriş bildirgesi ya da son dört aylık bordro, T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi, hastaneden alınan sağlık kurulu raporu aslı veya noter ya da raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneğidir.
 • Müracaat formunu Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Zonguldak illerinde yaşıyorsanız bu dilekçeyi Vergi Dairesi Başkanlığı Makamına; diğer illerde yaşıyorsanız Defterdarlık Makamına yazmanız gerekmektedir.
2) Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişilerin Müracaatları İçin Gerekli Belgeler:Müracaat formu, çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı, bakmakla yükümlü olduğu kişinin ve engelli kişinin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi, bakmakla yükümlü olduğuna dair belge, ilgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı ya da noter tasdikli örneği veya raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneği gerekmektedir. 3) Engelli serbest meslek Erbabı İçin Gerekli Belgeler: Müracaat formu, Vergi kimlik numarasını gösteren belge, T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi, İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneği gereklidir. 4) Serbest Meslek Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişiler İçin Gerekli Belgeler:Müracaat formu, Vergi kimlik numarasını gösteren belge, Bakmakla yükümlü kişinin ve engelli kişilerin T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi, Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge, İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneği gereklidir. 5) Engellilik İndiriminden Yararlanma Hakkına Sahip Basit Usulde Vergilendirilen Engelliler İçin Gerekli Belgeler: Müracaat formu, vergi kimlik numarasını gösteren belge, T.C. kimlik numarasını içerir nüfus cüzdanı fotokopisi, ilgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği ya da raporu düzenlemiş olan hastanece tasdikli örneği gereklidir.

Vergi İndiriminden Erken Emekli Olma Süreci Nasıldır?

Engellilik nedeni ile vergi indiriminden emeklilik, çalışma gücü %40 ve üzerinde kayıp olduğu bir sağlık kurumu tarafından tespit edildiğinde engelli olarak sayılıp engellilik vergi indiriminden yararlanılabilir. Engellilik nedeni ile vergi indirimi sayesinde sigortalı bir işte çalışan engelli bireylerin erken emekli olma hakları vardır. Engellilik nedeni ile erken emekli olma süresi engellilik derecesine göre değişiklik gösterebilir. İlk olarak hastaneden alınan bir sağlık raporu ile belirlenen engellilik dereceleri şu şekildedir:
 • % 80 ve üzeri engelli raporu olanlar birinci derece engelli olarak kabul edilir.
 • % 60 – % 79 arasında kaybedenler ikinci derece engelli olarak kabul edilir.
 • % 40 – % 59 arasında kaybedenler ise üçüncü derece engelli olarak kabul edilirler.
Dereceye göre emeklilik süreleri ise şu şekildedir:
 • Sigortalılık başlangıcı 05.08.1991 tarihi ve öncesinde başlayan 1. derece engelli bireylerin emekli olma süresi 15 yıldır.
 • Sigortalılık başlangıcı 05.08.1991 tarihi ve öncesinde başlayan 2. derece engelli bireylerin emekli olma süresi 15 yıldır.
 • Sigortalılık başlangıcı 05.08.1991 tarihi ve öncesinde başlayan 3. derece engelli bireylerin emekli olma süresi de 15 yıldır.
 • Sigortalılık başlangıcı 06.08.1991 ve 05.08.1994 tarihleri arasında olan 1. derece engelli bireylerin emekli olma süresi 15 yıldır.
 • Sigortalılık başlangıcı 06.08.1991 ve 05.08.1994 tarihleri arasında olan 2. derece engelli bireylerin emekli olma süresi 15 yıl 8 aydır.
 • Sigortalılık başlangıcı 06.08.1991 ve 05.08.1994 tarihleri arasında olan 3. derece engelli bireylerin emekli olma süresi 16 yıldır.
 • Sigortalılık başlangıcı 06.08.1994 ve 05.08.1997 tarihleri arasında olan 1. derece engelli bireylerin emekli olma süresi 15 yıldır.
 • Sigortalılık başlangıcı 06.08.1994 ve 05.08.1997 tarihleri arasında olan 2. derece engelli bireylerin engelli olma süresi 16 yıl 4 aydır.
 • Sigortalılık başlangıcı 06.08.1994 ve 05.08.1997 tarihleri arasında olan 3. derece engelli bireylerin emekli olma süresi 17 yıldır.
 • Sigortalılık başlangıcı 06.08.1997 ve 05.08.2000 tarihleri arasında olan 1. derece engelli bireylerin emekli olma süresi 15 yıldır.
 • Sigortalılık başlangıcı 06.08.1997 ve 05.08.2000 tarihleri arasında olan 2. derece engelli bireylerin emekli olma süresi 17 yıldır.
 • Sigortalılık başlangıcı 06.08.1997 ve 05.08.2000 tarihleri arasında olan 3. derece engelli bireylerin emekli olma süresi 18 yıldır.
 • Sigortalılık başlangıcı 06.08.2000 ve 05.08.2003 tarihleri arasında olan 1. derece engelli bireylerin emekli olma süresi 15 yıldır.
 • Sigortalılık başlangıcı 06.08.2000 ve 05.08.2003 tarihleri arasında olan 2. derece engelli bireylerin emekli olma süresi 17 yıl 8 aydır.
 • Sigortalılık başlangıcı 06.08.2000 ve 05.08.2003 tarihleri arasında olan 3. derece engelli bireylerin emekli olma süresi 19 yıldır.
 • Sigortalılık başlangıcı 05.08.2003 ve 30.09.2008 tarihleri arasında olan 1. derece engelli bireylerin emekli olma süresi 15 yıldır.
 • Sigortalılık başlangıcı 05.08.2003 ve 30.09.2008 tarihleri arasında olan 2. derece engelli bireylerin emekli olma süresi 18 yıldır.
Sigortalılık başlangıcı 05.08.2003 ve 30.09.2008 tarihleri arasında olan 3. derece engelli bireylerin emekli olma süresi ise 20 yıldır.

Engelli Vergi İndirimi Ne Zaman Sonuçlanır?

Engelli vergi indiriminin sonuçları için net bir zaman aralığı verilmez. Gerekli şartları karşılayan ve başvuru yapan kişilerin başvurusu değerlendirilir. Bu süreç ortalama olarak 3 ayı bulabilir. Engellilik nedeniyle vergi indirimi başvurusunun sonucu çalışan kişinin işyerine postayla ulaştırılır.

Engelli Sağlık Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Hangileri

TC NO İle Engelli Maaşı Sorgulama E-Devlet

Yeni Yasaya Göre Malulen Emekli Nasıl Olunur

Editör: TE Bilisim