Engelli Sağlık Kurulu Raporuna Nasıl İtiraz Edilir? Dilekçe

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna itiraz edilmesi için doğrudan Sağlık Bakanlığı’nın il ya da ilçe müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Engelli Sağlık Kurulu Raporuna itiraz sürecinde gerekli evrakların verilmesi ve başvuru dilekçesinin doldurulması gerekmektedir.

Başvurunun yapılması için doldurulan dilekçe içerisinde itirazın neden yapıldığı ile ilgili detaylı açıklamaların verilmesi ve sonrasında bu gerekçenin ispatlandığı evrakların da başvuru esnasında teslim edilmesi önemli olmaktadır.

İtiraz durumu için başvurunun yapılmasının ardından dilekçelerin ya da evrakların detaylı bir biçimde incelenmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu incelemeler sonucunda olumlu ya da olumsuz olarak verilen sonuçlar üzerinden yeniden bir değerlendirme talebi bulunmakla birlikte ikinci itirazlarda olumlu sonuç alınması pek mümkün olmamaktadır.

Engelli Sağlık Raporu İtirazı Nereye Yapılır ?

Engelli Sağlık Raporu itiraz birimleri İl Sağlık Müdürlüğü içerisinde yer almaktadır. İlçeler üzerinden yapılmakta olan başvuruların da ile yönlendirilmesi ve burada detaylı bir biçimde incelenmesi sağlanmaktadır.

Engelli Sağlık Raporu itiraz süreçlerinde hastanelerde engellilik durumu için yapılmakta olan tüm muayenelerin incelenmesi ve yapılan incelemeler üzerinden puanlama oluşturulması söz konusu olmaktadır. Bu oranlar, engellilik durumuna ilişkin itirazların değerlendirilmesini sağlayan en önemli kriter olarak bilinmektedir.

Engelli Sağlık Raporu itirazı yapılırken aynı zamanda bu itirazlar için bir gerekçe beyanının da olması gerekmektedir. Gerekçeler de yapılan tetkikler ile onaylanacağı için mevcut değerlendirmelerin reddedilmesi gibi durumlar da söz konusu olmaktadır.

Engelli Sağlık Raporuna İtiraz İşleminin Adımları Nelerdir?

Engelli Sağlık Raporuna itiraz işleminin adımları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Öncelikli olarak itiraz durumunun neden yapılacağı ile ilgili gerekçenin belirlenmesi gerekmektedir.
 • Mevcut gerekçenin bir başvuru dilekçesi üzerinden açıkça beyan edilmesi sağlanmalıdır.
 • Bu gerekçelerin yer aldığı belgelerin İl Sağlık Müdürlüğü ilgili birimlerine teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Belgelerin teslim edilmesinden sonra başvuru süreçleri detaylı bir biçimde incelendikten sonra mevcut raporun alındığı hastaneden farklı bir hastaneye sevk işlemleri sağlanmaktadır.
 • Yeni hastaneye başvuru yapıldıktan sonra güncel bir rapor alınır.
 • Güncel raporun eski rapor ile farklı olması durumunda ise hakem heyeti tarafından değerlendirmeler yapılarak son karar verilmektedir.

Engelli Sağlık Raporuna İtiraz Edilme Gerekçeleri Nelerdir?

Engelli Sağlık Raporuna itiraz edilme gerekçeleri Sağlık Bakanlığı birimleri tarafından belirlenmekte olup şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Engellilik durumları için beyan edilen süreler bulunmaktadır. Bu sürelerin yanlış olması ile ilgili bir itiraz gerekçesinin kabul edilmesi mümkündür.
 • Raporda yer alan engelli durumu yüzdesi ile ilgili de bir itiraz hakkı bulunmaktadır.
 • Engellilik durumlarının yenilenmesi için itiraz hakkı bulunmakla birlikte bu itiraz hakkı üzerinden belirli vakıf birimlerine maaş başvuruları yapılabilmektedir.
 • Rapor içeriklerinde yer alan engel durumları ile ilgili bir yanlışlık olduğunun da düşünülmesi durumunda itiraz hakkı bulunmaktadır.

Bu gerekçelerin her biri itiraz başvurularının değerlendirilmesine olanak sunmaktadır. Bu nedenle itiraz başvurularından önce hangi gerekçe ile itirazda bulunulacağının dilekçe içerisinde beyan edilmesi istenmektedir.

Engelli Sağlık Raporuna İtiraz Ne Zaman Sonuçlanır ?

Engelli Sağlık Raporuna itiraz edilmesi sonrasında sonuçların alınması sevk edilen hastanede işlemlerin ne kadar süre içerisinde tamamlanacağına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bunun yanı sıra heyetlerde oluşan yoğunluk da rapor sonuçlarının süresi üzerinde etkili olmaktadır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna itiraz edilme süresinde ise herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. İki yılda bir olacak şekilde yenilenen rapor olmasının yanı sıra bu süre zarfı içerisinde istenen zaman diliminde başvuru yapılabilmektedir.

Raporların süresiz olarak verilmesi durumunda ise başvuru için herhangi bir sınırlama olmadan itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle öncelikli olarak gerekçelerin beyan edilmesi ve sonrasında başvurunun yapılması gerekmektedir.

Yeni Mevzuata Göre;

İl Sağlık müdürlüğüne itirazdan sonra gönderilen hastane raporu ile ilk rapor birbirine tutmadığında başvuru sahibi isterse hakem hastane, istemediği durumda ise ikinci hastanenin raporu kesin sonuç sayılır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna Yapılan İtirazlar Nereden Sorgulanır?

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna itirazların sorgulanması için aynı adlı web sitesine giriş yapıldıktan sonra T.C kimlik numarası ile sorgulama yapılabilmektedir. Sorgulamanın yapılabilmesi için ortalama olarak bir ay kadar süre beklenmesi ve bu süreden sonra belirli aralıklarla sorgulama yapılması gerekmektedir.

Engelli raporunun sorgulanması için:

 • İlk olarak vatandaşların https://apps.istanbulsaglik.gov.tr/rib/Vatandas_RaporItiraz_Sorgula.aspx adresine giriş yapması gerekmektedir.
 • Bu alan üzerinden TC kimlik numarasının girilmesi gerekmektedir.
 • Ardından sayfanın altında yer alan güvenlik kodunun girilmesi gerekmektedir.
 • Daha sonra sorgula tuşuna basmak gerekmektedir.
 • Bu alan üzerinden sorgulama yapılabilmektedir.

İTİRAZ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sorgulama işlemleri sonucunda herhangi bir sonuç alınamaması durumunda ise başvuru yapılan Sağlık Bakanlığı il müdürlüklerine kimlik belgesi ile gidilmesi sonucunda da başvuru sonuçlarının öğrenilmesi mümkün olmaktadır. Fakat başvuru değerlendirmelerinin sonuçları için sürenin beklenmiş olması germektedir.

Askeri Hastanelerden Alınan Engelli Raporlarına İtiraz Edilebilir Mi?

Askeri hastanelerden alınan engelli raporuna itiraz edilmesi sürecinde herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Diğer hastanelerden alınan raporlar ile askeri hastanelerden alınan raporların değerlendirme aşamaları aynı basamaklar ile ilerlemektedir.

Askeri hastanelerden alınan raporların yeniden değerlendirme süreçlerinde normal hastanelere değil askeri hastanelere yönlendirilmesi söz konusu olmaktadır. Fakat güncel olarak yapılan değişiklikler sonucunda askeri hastanelerin kaldırılması nedeniyle daha önce askeri hastaneden alınan raporlara itiraz edilmesi durumunda normal hastanelere yönlendirme yapılmaktadır.

Askeri görev yapılamayacağına ilişkin engel durumunu beyan eden raporların da itiraz hakkı bulunmaktadır. Fakat askeri görevler hassasiyet istemesi nedeniyle bu süreçte alınmakta olan raporların itiraz süreçleri de daha uzun süreli olarak incelemeye tabii tutulmaktadır.

Askeri ya da sivil olarak bilinen engel durumu raporlarının incelenme süreçlerinde aynı heyet tarafından aynı işlem adımlarının takip edilmesi ile sonuç alındığı bilinmektedir. Bu nedenle başvuru süreçlerinin de aynı şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

TSK Sağlık Raporuna İtiraz Nasıl Yapılır?

TSK sağlık raporu, vatandaşların zorunlu askerlik görevini yerine getirmesi için hazırlanan bir belgedir. Türk Silahlı Kuvvetleri için alınan sağlık raporunda vatandaşın askere gitmesini engelleyen ya da askere gitmesine sebep olan muayene ve tetkiklere itiraz etmek mümkündür. Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz etmek için vatandaşın dilekçe hazırlaması, neden itiraz ettiği hakkında bilgi vermesi gerekmektedir. İtiraz dilekçesinde sağlık durumunu ve vatandaşın itiraz sebeplerini açıklayıcı ve yeterli şekilde yazması gerekmektedir.

Engelli Raporuna İtiraz Etmeden Yeni Rapor Almak Mümkün Müdür?

Engelli raporuna itiraz etmeden yeni rapor alınması sistemsel olarak mümkün değildir. Bu nedenle öncelikli olarak uygun gerekçelerle itiraz edilmesi ve sonrasında bu itiraz sonucundan çıkan yönlendirmeler ile yeni raporların alınması gerekmektedir.

Engelli Sağlık Raporu ile ilgili itiraz durumlarının değerlendirilmesinden sonra yeni bir rapor alınabilmesi için farklı hastanelere yönlendirme yapılmaktadır. Bu yönlendirmeler sonucunda engel durumları tekrar incelenmekte ve yeni raporlar da bu incelemeler sonucunda çıkarılmaktadır.

Engellilik durumlarına ilişkin yapılmakta olan incelemeler sonucunda raporların birbirinden farklı olması, yeni ve güncel bir rapor alınmasını sağlamaktadır. Fakat raporda bir değişiklik olmaması durumunda ise yeni bir rapor alınması mümkün olmamaktadır.

Engelli raporlarının süreli olması durumunda da iki yıllık olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu iki yıl içerisinde olumlu ya da olumsuz anlamda raporların değiştirilmesi söz konusu olabildiği gibi süresiz olarak verildiği bilinen engellilik durumu raporlarında ise itiraz dışında yeni bir rapor alınması mümkün olmamaktadır.

Hakem Hastanenin Vermiş Olduğu Engelli Raporuna İtiraz Edilir Mi?

Hakem hastanenin vermiş olduğu engelli raporuna itiraz edilmesi mümkün olmakla birlikte aynı zamanda sevk talebi de istenebilmektedir. Fakat hakem hastane üzerinden yapılan incelemeler çok detaylı olduğu için itiraz sonrasında farklılık olması beklenmemektedir.

Hakem hastanelerin kararlarının kesinliği gibi bir yasal süreç bulunmamaktadır. Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda da İdare Mahkemeleri üzerinden itiraz hakkının sağlanması, yeniden bir değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna itiraz edilmesinden sonra yeni bir hastane üzerinden sevk işlemi yapılacağı için daha tarafsız bir değerlendirme yapılması mümkün olmaktadır. Aynı zamanda bu değerlendirmelerin heyet kurulları üzerinden detaylı olarak inceleniyor olması da birden fazla kişi tarafından değerlendirme hakkı bulunduğu için yanlış olarak verilen kararların da düzenlenmesi sağlanmaktadır.

Engelli Raporu İtiraz Süresi Ne Kadar?

Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz etmek için vatandaşların izlemesi gereken adımların eksiksiz şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu süreç:

 • İlk olarak vatandaşlar, devlet hastanelerinden engelli sağlık raporu almak için başvuru yapması gerekmektedir.
 • Başvuruların tamamlanmasından sonra muayeneler yapılmaktadır.
 • Yapılan tetkik ve muayeneler kapsamında engel raporu hazırlanır.
 • Vatandaşın engelli raporu almasından sonra sonuçlara katılmaması ya da yanlış olduğunu düşünmesi halinde itiraz hakkı bulunmaktadır.
 • İtirazlar, Sağlık Kurulu’na yapılmaktadır.

Yüksek Sağlık Kuruluna İtiraz Dilekçesi Örneği Nasıl Yazılır?

Engelli sağlık raporuna itiraz etmek isteyen vatandaşlar, dilekçe yazmak durumundadır. Hazırlanan dilekçede uygun bir uslubun kullanılması gerekmektedir. Aksi halde engelli sağlık raporu itirazı kabul edilmeyecektir.

Yüksek sağlık kuruluna itiraz dilekçesi yazarken mutlaka olması gereken bilgiler:

 • Vatandaşın isim, soy isim, TC kimlik numarası ve nüfus cüzdanı bilgilerini girmesi gerekmektedir.
 • Ardından sağlık raporunun hangi hastaneden, hangi tarihlerde alındığı bilgisinin verilmesi gerekmektedir.
 • Hastanede uygulanan tetkikler ve muayeneler hakkında bilgi vermek gerekmektedir.
 • Engelli rapor sonucunu yazmak gerekmektedir.
 • Sağlık raporuna itiraz etme sebepleri sıralanmalıdır. Şayet vatandaş eksik muayene yapıldığını düşünüyorsa, sağlık durumunun daha ağır olduğunu düşünüyorsa, bu sebeplerini sıralamalıdır.
 • Ardından imza ve tarih yazılarak dilekçe tamamlanmalıdır.

İTİRAZ RAPORU ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ne Zaman Engelli Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Edilir?

Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz çeşitli sebeplerle yapılabilmektedir. Bunlar:

 • Engelli sağlık kurulu rapor süresine ilişkin itirazlar yapılabilir.
 • Raporda verilen engellilik durumuna ilişkin itirazlar yapılabilmektedir.
 • Raporun iş başvuruları için alınmasına rağmen raporda çalışabilir ibaresinin bulunmaması halinde itiraz yapılabilir.
 • Vakıf maaşlarına başvuru yapan vatandaşlar raporların yenilenmesi için itiraz dilekçesi de hazırlayabilmektedir.
 • Rapor ibarelerinin eksik yazılması durumunda raporlara itiraz edilmesi mümkündür.

Engelli Sağlık Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Hangileri?

Engelli Kredisi, 2022 Maaşına Kredi Veren Bankalar

Engelli Annesi Nasıl Erken Emekli Olur, Şartları Nelerdir?

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

37 Yorum

 1. Merhaba , sağ kolumda brakial pleksus yaralanması bulunuyor.2018 yılında almış olduğum raporum %45 bu raporla birlikte vergi inidirimi için başvurdum. raporum %0 olarak düşürüldü .. yakın tarihte beni tekrar hastaneye sevk ettiler orasıda bana %35 süresiz rapor verdi ..şimdi benim hangi raporum gecerli ve ben haklarımdan nasıl faydalanabilirim. Teşekkür ederm.

 2. Meraba kardesim Ben bir kurumda %82 engelli olarak calisiyorum beni zorunlu emekli yapmak. Istiyolar simdi Ben raporumu dusurmek istiyorum ne yapmam lazim diger raporum kurumda yenisini nasil veririm bana yardimci olurmusun

 3. merhaba benim askerden sonra narkolepsi katapleksi %35 uyku apnesi hafifi osas çıktı gittiğim doktor rapora başvur dedi ve bana araaştırdığım kadarıyla ve hastane sonuçlarına göre %40 geçmem lazımken %38 verildi üniversite mezunuum ve ilaç kullanmayınca hastalık ilerliyor itiraz süresi ne kadar sürüyor ve bi dha hastanelerde yatmak yerine aynı belge ve sonuçlarla itirazda bulunabilir miyim bilgi verirsenin çok sevinirim.

  1. Merhaba
   Alınan engelli raporuna itiraz süresi raporun alınmasından ititbaren 30 gün olmaktadır. Belirtilen itiraz süresini geçirmeniz durumunda rapor için itiraz edemezsiniz ve her şeyin sil baştan yapılması gerekmektedir.

 4. Merhaba, 05.11.2019 tarihinde sol göz protez nedeniyle -süresiz- %32 engelli raporu aldim. Fakat bu surecte ürtiker vs. sorunlarim cikti. Süresiz raporumun tekrar değerlendirilmesi icin ne yapmaliyim? Tekrar Saglik Kurulu randevusu mu alinmali yoksa rapora itiraz mi etmeliyim ? Simdiden tesekkurler.

  1. Merhaba
   Tekrar randevu almalısınız. Çünkü rapor verilirken bu sağlık şikayetleriniz mevcut değilmiş.

 5. Ya kardeşim bu adamlar işi yokuşa sürmek için uzatmak için ellerinden geleni ardına koymuyorlar bu ülkede neden her şey aylarca yıllarca sürüyor? Ben engelli raporuna itiraz edeceğim beni başka hastaneye gönderdikten sonra neden bir daha hakem hastaneye gönderiyorsun, gittiğim hastane hakem hastane olsun direkt ne uğraştırıyorsun beni? yatalak adamı kim ordan oraya ordan oraya götürecekya artık yeter bıktırıp insanları vazgeçiriyorlar!

 6. Merhaba,

  28 yaşındayım. Geçmişte fallot tetrolojisi, Shunt, Pulmaner kapak replasmanı operasyonlarını geçirdim. En son 2019 ocak ayında aritmi nedeniyle ablasyon yapılıp başarılı olunamadıktan sonra ICD takıldı.

  Raporumda ablasyon yapıldığına dair bir bilgi yazmıyor. Sanırım muayene eden doktorum bunu işlemeyi atladı.
  Sonuç olarak kardiyoloji bölümünden %66 olarak oran aldım ve raporum çıktı.
  Acaba ablasyon bilgisi yazacak olsa bu durum ne kadar değişir?
  Özür oranları cetvelinde aşağıdaki gibi bir bilgi yazdığı için acaba oranımın artması (%100 olması) ihtimali var mıdır? İtiraz etmeli miyim?

  Klas 4:
  Kişinin aritmisini düzeltmek amacıyla aşağıdakilerden birisi uygulanmıştır fakat aritmiye bağlı
  semptomları devamlıdır ve hastanın günlük aktivitelerini engellemektedir (fonksiyonel kapasite 3
  veya 4) 100
  1. İlaç tedavisi
  2. Kalıcı kalp pili
  3. Kateter ile ablasyon
  d) Cerrahi müdahale
  e) İCD implantasyonu

  1. Merhaba
   Rapor oranının % 100 olması demek başkasının bakımına muhtaç olması demektir. İtiraz durumunda rapor oranını belirleyici unsur heyeti oluşturan doktorlar olmaktadır.

   1. Merhaba, hızlı yanıtınız için teşekkürler. Peki şöyle sorayim o zaman; ablasyon yapıldığına dair bir bilgi raporumda yazmıyor. Bunun için itiraz etsem % olarak bir artış olur mu sizce? %66 olan sonucu ne derecede değiştirir, tahminde buluna bilir miyiz? Çok teşekkürler.

    1. Merhaba
     Ömer Bey rapor oranındaki artış ya da eksiklişe karar verecek olan sizi muayene edecek olan heyette yer alan doktorlar olmaktadır. Buradan tahmini de olsa herhangi bir bilgi aktarımı yanlış ve eksik olur.

 7. Merhaba yaklaşık 7-8 yıl önce %40 ortopedi süresiz raporu ile emekli oldum. Raporum 2003 tarihli yeni yasaya göre raporumu sisteme kayıt ettirmem gerekiyordu. Raporu aldığım hastaneye gittim. 2005 yılı öncesi raporlar yeni sisteme kayıt edilmiyormuş. 2005 ve sonrası olması gerekiyormuş, öyle dediler. Ancak çıkan yasayı inceledim. Böyle bir ibare veya madde görmedim. Sadece 18 yaş ve üstü yetişkinlerin engelli raporları süresiz ise yeniden rapor almalarına gerek yok, yazılıdır. Bu duruma göre;
  1- Yeniden heyete girsem ve %40 rapor alamazsam emekliliğim düşer mi?
  2- %40 rapor alamadığım için malulen emekli maaşın kesilir ise normal emekli olabiliyormuyum?
  3- Şimdiye kadar verilen emekli maaşı iade isteyebilirler mi?

 8. merhaba iyi günler: annem 75 yaşında ilk önce rahim kanseri oldu.geç kalınmış biraz .. Ameliyat oldu ama sağa sola atmış dedi doktor.ameliyattan sonra 4 kür kemoterapi ve 25 defa radyoterapi aldı.. tam iyiye gidiyor derken 2.kontrolde kan değerleri çok kötü çıktı.çekilen film ve pedler sonrasında hastalığın nüx ettiği ve akciğerlere attığı tespit edildi. Uzatmıyayım en son şu an akciğer kanseri son evrede.nefesi bile zor alıyor.yeme içme yok.hareket yok.şu an halk ağzıyla söylüyorum her an bekliyoruz.İzmirde bir hastaneye götürdük.müracat ettik.işlemlere başladılar.8 adet doktor imzası açtılar.hepsini gezdik.medikal onkoloji 80 kulak burun boğaz 15 puan verdi.hesaplamaya göre 85 ediyormuş.Bizde ÖTV muafiyeti için müracat etmiştik.90 olmazsa olmuyor zaten.Diğer 6 doktor muayene ettiği halde tenezzül edip sıfır bile vermemişler.ve utanmadan ölmek üzere olan insana raporun altına hiç bir engeli yoktur.Ağır özürlü değildir diye yazmışlar.Utanmasalar dul olan anneme tekrar evlenebilir yazacaklarmış.Sizce itiraz etmelimiyim .İtiraz edersem düzelirmi.Teşekkür ederim.

 9. Merhabalar. Ben epilepsi hastasıyım. Rapor için başvurdum %20 verildi. İtiraz etmem halinde tekrar istediğim oran verilmese bir yıl sonra tekrar başvurabilir miyim? Teşekkür ederim.

 10. Merhaba ben işyerinden sağlık sebeplerinden dolayı tek taraflı fesih hakkımı kullanmak için sağlık kuruluna başvurdum şikayetlerim ayaklarımda düz taban var uzun süre ayakta duramıyorum ve sağ gözümde bozukluk var her
  sene ilerliyor ellerimde sinir sıkışmasıdan dolayı uyşmalar oluyor sağlık kurulu %10 ortopedi %5 göz puan verdi elim içinde nuroloji orta seviyede karpal tünel sendromu çıktı tedavi önerdi ben bu raporu işyerine götürdüm işyerine avukatı bu puan yeterli değil dedi bende şunu dedim bu raporu ben sağlık sebeplerinden dolayı aldım rapordada sağlık sebeplerim yazılıyor dedim aradım 170 i bu durumu anlattım işyerinin avukatı bu puan yetmiyor demiş dedim onlarda bana bu durumla alakalı sağlık bakanlığı bir oran belirtmemiş dediler sizin sağlık sorunlarınız raporda belirtilmiş bir sıkıntı yok bu rapor ile alakalı itiraz etmem gerekiyormu. Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

 11. Merhabalar, raporu aldığımız il ile itiraz edeceğimiz il farklı olması sıkıntı yaratır mı?

  1. Merhaba
   Raporu aldığınız ildeki il Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

 12. Merhaba ben iş kazası geçirdim sağ el bileğim kırıldı ameliyat oldum pilatin koyuldu elimde hareket kısıtlılığı oluştu heyete girdim 0 oran verdiler buna itiraz etmek için örnek dilekçe var mıdır yardımlarınızı bekliyorum

  1. Merhaba
   Yüksek sağlık kuruluna itiraz dilekçesi yazarken mutlaka olması gereken bilgiler aşağıda belirtilmiş bulunmaktadır.
   Vatandaşın isim, soy isim, TC kimlik numarası ve nüfus cüzdanı bilgilerini girmesi gerekmektedir.
   Ardından sağlık raporunun hangi hastaneden, hangi tarihlerde alındığı bilgisinin verilmesi gerekmektedir.
   Hastanede uygulanan tetkikler ve muayeneler hakkında bilgi vermek gerekmektedir.
   Engelli rapor sonucunu yazmak gerekmektedir.
   Sağlık raporuna itiraz etme sebepleri sıralanmalıdır. Şayet vatandaş eksik muayene yapıldığını düşünüyorsa, sağlık durumunun daha ağır olduğunu düşünüyorsa, bu sebeplerini sıralamalıdır.
   Ardından imza ve tarih yazılarak dilekçe tamamlanmalıdır.

 13. Slm bana %16 kbb % 24 ortopedik rapor verdi ben irtiraz ettim çünkü%36 tiya düşürdüler yeni hastane sonucu ne olur

 14. 2003 yilinda ortapedi %40 engelli raporum suresiz vardi iş yeri istanbul deftarligina işledi ve indirim aldi bende calismaya devam ettim 2017 yılında emekli oldum engelli sutatusunde 3910 gunden 2020 uilinin subatta ssk aradi beni yeni rapor istedi ve beni hastaneye sevk etti bu seferde %24 ve mide ameliyati oldugumdan dolayida %10 toplamda %32 yaziyor ve emekli maasim kesildi il sağliga muracat ettim utiraz icin ama sinuc değismez dediler yinede heyete gircem peki bu raporda ayni cikarsa ne yapmam gerekir bide kazanilmis hak geri alinirmi bana söyledikleri yeni peryodik cetvel cikmis o yuzden dusuk ne yapmam lagzim teşekkurler

 15. Merhaba ben bi fabrikada engelli kadrosunda çalışıyorum vergi indirimi için evrakları ankaraya gönderdim benden ayrıntılı nöroloji bulgularını istediler raporum %56vardi tekrar memlekete gittim tekrar rapor aldım bu sefer %24verdiler buna nasıl itiraz edebilirim tessekkurler

 16. Merhaba
  Trafik kazası sonrası %63 rapor aldım sigorta şirketine başvurdum raporumun yönetmeliğe uygun olmadığıni söylediler tekrar aynı hastaneden ayni oranda rapor aldım faka çelişki var diye itirazda bulunmuş somut bir delil sunmak zorunda değil mi bununla ilgili kanun nediyor

  1. Merhaba
   Vatandaşın teslim ettiği dilekçe değerlendirmeye alınmaktadır. Sağlık Müdürlüğü dilekçeye kapsamında hastayı farklı bir hastaneye yönlendirmektedir. Hastanede tüm işlemler tekrar yapılır. Hastaya yeni bir sağlık raporu verilir.
   Engelli sağlık kurulu rapor sonuçları şayet aynı çıkarsa, itiraz dilekçesi kabul edilmez. Fakat hastaya verilen ikinci raporda farklı sonuçlar çıkıyorsa, resmi işlemler başlatılır. Hakem hastane kapsamında vatandaşın tüm tetkikleri ve muayeneleri yeniden yapılır. Ardından hangi raporun doğru olduğuna hakem tarafından karar verilmektedir.

  2. Slm babama yüzde 78 engel vermişler ayağa hiç kalkamiyor biz olmasak su bile alamıyor altını günde beş kere birilerini çağırarak yardım alarak temizliyoruz bu durumda ne yapmamız gerekiyor maaş bağlayıp bir bakıcı tutmamız için ne yapmalıyım itiraz etsek yüzde doksan rapor alabilirmiyim birde bu raporu aynı hastanede olmasa diğer Bir tam teşekküllü devlet hastanesinden alıp diğer rapor düzenlenen hastaneye götürsem kabul ederler mi tşk

   1. Merhaba
    Engelli sağlık raporuna itiraz etmek için vatandaşların il Sağlık Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir. Başvuru sırasında vatandaşın itirazda bulunması gerekmektedir. İtiraz sahibinin itiraz sebeplerini dilekçede sıralaması gerekmektedir.

 17. Engelli raporunu tek doktor muayene etmesine ragmen muayenede bulunmayan 2 doktorun ismini muayenede bulunmuş gibi rapora yazıp muayene etmektedir. Eloktronik imzayla da imzalatıp mafya türü hareket etmektedir. Allah milletimizi militan hak tanimaz doktorlardan korusun.

 18. Engeli bakım almak için rapor itirazı nasıl nereye yapılır yüzde 81 bir ve 67 yaşında annem raporda raporda tam bağımlı yazılmadığı için bakım parasını alamıyorum ne yapmam gerekiyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu