Engelli Sağlık Kurulu Raporuna itiraz edilmesi için doğrudan Sağlık Bakanlığı’nın il ya da ilçe müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Engelli Sağlık Kurulu Raporuna itiraz sürecinde gerekli evrakların verilmesi ve başvuru dilekçesinin doldurulması gerekmektedir. Başvurunun yapılması için doldurulan dilekçe içerisinde itirazın neden yapıldığı ile ilgili detaylı açıklamaların verilmesi ve sonrasında bu gerekçenin ispatlandığı evrakların da başvuru esnasında teslim edilmesi önemli olmaktadır. İtiraz durumu için başvurunun yapılmasının ardından dilekçelerin ya da evrakların detaylı bir biçimde incelenmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu incelemeler sonucunda olumlu ya da olumsuz olarak verilen sonuçlar üzerinden yeniden bir değerlendirme talebi bulunmakla birlikte ikinci itirazlarda olumlu sonuç alınması pek mümkün olmamaktadır.

Engelli Sağlık Raporu İtirazı Nereye Yapılır ?

Engelli Sağlık Raporu itiraz birimleri İl Sağlık Müdürlüğü içerisinde yer almaktadır. İlçeler üzerinden yapılmakta olan başvuruların da ile yönlendirilmesi ve burada detaylı bir biçimde incelenmesi sağlanmaktadır. Engelli Sağlık Raporu itiraz süreçlerinde hastanelerde engellilik durumu için yapılmakta olan tüm muayenelerin incelenmesi ve yapılan incelemeler üzerinden puanlama oluşturulması söz konusu olmaktadır. Bu oranlar, engellilik durumuna ilişkin itirazların değerlendirilmesini sağlayan en önemli kriter olarak bilinmektedir. Engelli Sağlık Raporu itirazı yapılırken aynı zamanda bu itirazlar için bir gerekçe beyanının da olması gerekmektedir. Gerekçeler de yapılan tetkikler ile onaylanacağı için mevcut değerlendirmelerin reddedilmesi gibi durumlar da söz konusu olmaktadır.

Engelli Sağlık Raporuna İtiraz İşleminin Adımları Nelerdir?

Engelli Sağlık Raporuna itiraz işleminin adımları şu şekilde sıralanmaktadır:
 • Öncelikli olarak itiraz durumunun neden yapılacağı ile ilgili gerekçenin belirlenmesi gerekmektedir.
 • Mevcut gerekçenin bir başvuru dilekçesi üzerinden açıkça beyan edilmesi sağlanmalıdır.
 • Bu gerekçelerin yer aldığı belgelerin İl Sağlık Müdürlüğü ilgili birimlerine teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Belgelerin teslim edilmesinden sonra başvuru süreçleri detaylı bir biçimde incelendikten sonra mevcut raporun alındığı hastaneden farklı bir hastaneye sevk işlemleri sağlanmaktadır.
 • Yeni hastaneye başvuru yapıldıktan sonra güncel bir rapor alınır.
 • Güncel raporun eski rapor ile farklı olması durumunda ise hakem heyeti tarafından değerlendirmeler yapılarak son karar verilmektedir.

Engelli Sağlık Raporuna İtiraz Edilme Gerekçeleri Nelerdir?

Engelli Sağlık Raporuna itiraz edilme gerekçeleri Sağlık Bakanlığı birimleri tarafından belirlenmekte olup şu şekilde sıralanmaktadır:
 • Engellilik durumları için beyan edilen süreler bulunmaktadır. Bu sürelerin yanlış olması ile ilgili bir itiraz gerekçesinin kabul edilmesi mümkündür.
 • Raporda yer alan engelli durumu yüzdesi ile ilgili de bir itiraz hakkı bulunmaktadır.
 • Engellilik durumlarının yenilenmesi için itiraz hakkı bulunmakla birlikte bu itiraz hakkı üzerinden belirli vakıf birimlerine maaş başvuruları yapılabilmektedir.
 • Rapor içeriklerinde yer alan engel durumları ile ilgili bir yanlışlık olduğunun da düşünülmesi durumunda itiraz hakkı bulunmaktadır.
Bu gerekçelerin her biri itiraz başvurularının değerlendirilmesine olanak sunmaktadır. Bu nedenle itiraz başvurularından önce hangi gerekçe ile itirazda bulunulacağının dilekçe içerisinde beyan edilmesi istenmektedir.

Engelli Sağlık Raporuna İtiraz Ne Zaman Sonuçlanır ?

Engelli Sağlık Raporuna itiraz edilmesi sonrasında sonuçların alınması sevk edilen hastanede işlemlerin ne kadar süre içerisinde tamamlanacağına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bunun yanı sıra heyetlerde oluşan yoğunluk da rapor sonuçlarının süresi üzerinde etkili olmaktadır. Engelli Sağlık Kurulu Raporuna itiraz edilme süresinde ise herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. İki yılda bir olacak şekilde yenilenen rapor olmasının yanı sıra bu süre zarfı içerisinde istenen zaman diliminde başvuru yapılabilmektedir. Raporların süresiz olarak verilmesi durumunda ise başvuru için herhangi bir sınırlama olmadan itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle öncelikli olarak gerekçelerin beyan edilmesi ve sonrasında başvurunun yapılması gerekmektedir. Yeni Mevzuata Göre;
İl Sağlık müdürlüğüne itirazdan sonra gönderilen hastane raporu ile ilk rapor birbirine tutmadığında başvuru sahibi isterse hakem hastane, istemediği durumda ise ikinci hastanenin raporu kesin sonuç sayılır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna Yapılan İtirazlar Nereden Sorgulanır?

Engelli Sağlık Kurulu Raporuna itirazların sorgulanması için aynı adlı web sitesine giriş yapıldıktan sonra T.C kimlik numarası ile sorgulama yapılabilmektedir. Sorgulamanın yapılabilmesi için ortalama olarak bir ay kadar süre beklenmesi ve bu süreden sonra belirli aralıklarla sorgulama yapılması gerekmektedir. Engelli raporunun sorgulanması için:
 • İlk olarak vatandaşların https://apps.istanbulsaglik.gov.tr/rib/Vatandas_RaporItiraz_Sorgula.aspx adresine giriş yapması gerekmektedir.
 • Bu alan üzerinden TC kimlik numarasının girilmesi gerekmektedir.
 • Ardından sayfanın altında yer alan güvenlik kodunun girilmesi gerekmektedir.
 • Daha sonra sorgula tuşuna basmak gerekmektedir.
 • Bu alan üzerinden sorgulama yapılabilmektedir.

İTİRAZ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sorgulama işlemleri sonucunda herhangi bir sonuç alınamaması durumunda ise başvuru yapılan Sağlık Bakanlığı il müdürlüklerine kimlik belgesi ile gidilmesi sonucunda da başvuru sonuçlarının öğrenilmesi mümkün olmaktadır. Fakat başvuru değerlendirmelerinin sonuçları için sürenin beklenmiş olması germektedir.

Askeri Hastanelerden Alınan Engelli Raporlarına İtiraz Edilebilir Mi?

Askeri hastanelerden alınan engelli raporuna itiraz edilmesi sürecinde herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Diğer hastanelerden alınan raporlar ile askeri hastanelerden alınan raporların değerlendirme aşamaları aynı basamaklar ile ilerlemektedir. Askeri hastanelerden alınan raporların yeniden değerlendirme süreçlerinde normal hastanelere değil askeri hastanelere yönlendirilmesi söz konusu olmaktadır. Fakat güncel olarak yapılan değişiklikler sonucunda askeri hastanelerin kaldırılması nedeniyle daha önce askeri hastaneden alınan raporlara itiraz edilmesi durumunda normal hastanelere yönlendirme yapılmaktadır. Askeri görev yapılamayacağına ilişkin engel durumunu beyan eden raporların da itiraz hakkı bulunmaktadır. Fakat askeri görevler hassasiyet istemesi nedeniyle bu süreçte alınmakta olan raporların itiraz süreçleri de daha uzun süreli olarak incelemeye tabii tutulmaktadır. Askeri ya da sivil olarak bilinen engel durumu raporlarının incelenme süreçlerinde aynı heyet tarafından aynı işlem adımlarının takip edilmesi ile sonuç alındığı bilinmektedir. Bu nedenle başvuru süreçlerinin de aynı şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

TSK Sağlık Raporuna İtiraz Nasıl Yapılır?

TSK sağlık raporu, vatandaşların zorunlu askerlik görevini yerine getirmesi için hazırlanan bir belgedir. Türk Silahlı Kuvvetleri için alınan sağlık raporunda vatandaşın askere gitmesini engelleyen ya da askere gitmesine sebep olan muayene ve tetkiklere itiraz etmek mümkündür. Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz etmek için vatandaşın dilekçe hazırlaması, neden itiraz ettiği hakkında bilgi vermesi gerekmektedir. İtiraz dilekçesinde sağlık durumunu ve vatandaşın itiraz sebeplerini açıklayıcı ve yeterli şekilde yazması gerekmektedir.

Engelli Raporuna İtiraz Etmeden Yeni Rapor Almak Mümkün Müdür?

Engelli raporuna itiraz etmeden yeni rapor alınması sistemsel olarak mümkün değildir. Bu nedenle öncelikli olarak uygun gerekçelerle itiraz edilmesi ve sonrasında bu itiraz sonucundan çıkan yönlendirmeler ile yeni raporların alınması gerekmektedir. Engelli Sağlık Raporu ile ilgili itiraz durumlarının değerlendirilmesinden sonra yeni bir rapor alınabilmesi için farklı hastanelere yönlendirme yapılmaktadır. Bu yönlendirmeler sonucunda engel durumları tekrar incelenmekte ve yeni raporlar da bu incelemeler sonucunda çıkarılmaktadır. Engellilik durumlarına ilişkin yapılmakta olan incelemeler sonucunda raporların birbirinden farklı olması, yeni ve güncel bir rapor alınmasını sağlamaktadır. Fakat raporda bir değişiklik olmaması durumunda ise yeni bir rapor alınması mümkün olmamaktadır. Engelli raporlarının süreli olması durumunda da iki yıllık olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu iki yıl içerisinde olumlu ya da olumsuz anlamda raporların değiştirilmesi söz konusu olabildiği gibi süresiz olarak verildiği bilinen engellilik durumu raporlarında ise itiraz dışında yeni bir rapor alınması mümkün olmamaktadır.

Hakem Hastanenin Vermiş Olduğu Engelli Raporuna İtiraz Edilir Mi?

Hakem hastanenin vermiş olduğu engelli raporuna itiraz edilmesi mümkün olmakla birlikte aynı zamanda sevk talebi de istenebilmektedir. Fakat hakem hastane üzerinden yapılan incelemeler çok detaylı olduğu için itiraz sonrasında farklılık olması beklenmemektedir. Hakem hastanelerin kararlarının kesinliği gibi bir yasal süreç bulunmamaktadır. Böyle bir durumla karşılaşılması durumunda da İdare Mahkemeleri üzerinden itiraz hakkının sağlanması, yeniden bir değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir. Engelli Sağlık Kurulu Raporuna itiraz edilmesinden sonra yeni bir hastane üzerinden sevk işlemi yapılacağı için daha tarafsız bir değerlendirme yapılması mümkün olmaktadır. Aynı zamanda bu değerlendirmelerin heyet kurulları üzerinden detaylı olarak inceleniyor olması da birden fazla kişi tarafından değerlendirme hakkı bulunduğu için yanlış olarak verilen kararların da düzenlenmesi sağlanmaktadır.

Engelli Raporu İtiraz Süresi Ne Kadar?

Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz etmek için vatandaşların izlemesi gereken adımların eksiksiz şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu süreç:
 • İlk olarak vatandaşlar, devlet hastanelerinden engelli sağlık raporu almak için başvuru yapması gerekmektedir.
 • Başvuruların tamamlanmasından sonra muayeneler yapılmaktadır.
 • Yapılan tetkik ve muayeneler kapsamında engel raporu hazırlanır.
 • Vatandaşın engelli raporu almasından sonra sonuçlara katılmaması ya da yanlış olduğunu düşünmesi halinde itiraz hakkı bulunmaktadır.
 • İtirazlar, Sağlık Kurulu’na yapılmaktadır.

Yüksek Sağlık Kuruluna İtiraz Dilekçesi Örneği Nasıl Yazılır?

Engelli sağlık raporuna itiraz etmek isteyen vatandaşlar, dilekçe yazmak durumundadır. Hazırlanan dilekçede uygun bir uslubun kullanılması gerekmektedir. Aksi halde engelli sağlık raporu itirazı kabul edilmeyecektir. Yüksek sağlık kuruluna itiraz dilekçesi yazarken mutlaka olması gereken bilgiler:
 • Vatandaşın isim, soy isim, TC kimlik numarası ve nüfus cüzdanı bilgilerini girmesi gerekmektedir.
 • Ardından sağlık raporunun hangi hastaneden, hangi tarihlerde alındığı bilgisinin verilmesi gerekmektedir.
 • Hastanede uygulanan tetkikler ve muayeneler hakkında bilgi vermek gerekmektedir.
 • Engelli rapor sonucunu yazmak gerekmektedir.
 • Sağlık raporuna itiraz etme sebepleri sıralanmalıdır. Şayet vatandaş eksik muayene yapıldığını düşünüyorsa, sağlık durumunun daha ağır olduğunu düşünüyorsa, bu sebeplerini sıralamalıdır.
 • Ardından imza ve tarih yazılarak dilekçe tamamlanmalıdır.

İTİRAZ RAPORU ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ne Zaman Engelli Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Edilir?

Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz çeşitli sebeplerle yapılabilmektedir. Bunlar:
 • Engelli sağlık kurulu rapor süresine ilişkin itirazlar yapılabilir.
 • Raporda verilen engellilik durumuna ilişkin itirazlar yapılabilmektedir.
 • Raporun iş başvuruları için alınmasına rağmen raporda çalışabilir ibaresinin bulunmaması halinde itiraz yapılabilir.
 • Vakıf maaşlarına başvuru yapan vatandaşlar raporların yenilenmesi için itiraz dilekçesi de hazırlayabilmektedir.
 • Rapor ibarelerinin eksik yazılması durumunda raporlara itiraz edilmesi mümkündür.

Engelli Sağlık Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Hangileri?

Engelli Kredisi, 2022 Maaşına Kredi Veren Bankalar

Engelli Annesi Nasıl Erken Emekli Olur, Şartları Nelerdir?

Editör: TE Bilisim