Lisans ya da yüksek lisans eğitimi normal koşullarda memurlar için maaşlarının artmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden emekli memurlar için lisans ya da yüksek lisans bitirmenin emeklilik aylıklarına da olacak katkıları merak edilmektedir.

Emekli Memur Lisans Tamamlarsa Aylığı Artar mı?

657 sayılı halihazırdaki devlet memurları kanunu memur olanlar için öğrenim seviyelerine göre çeşitli avantajlar yaratmaktadır. Bu avantajlardan ilki kademe ve derece ilerlemesi ile ilgili olmaktadır. Buna göre lisans mezunu olmuş kimseler, daha yüksek derece ve kademeler elde ederken, düşük öğrenim seviyesine sahip olanlar ise belirli bir dereceyi aşamamaktadır. Bu bakımdan dolaylı olarak maaşa bu durumun etkisi de bulunmaktadır. Çünkü yüksek kademe ve derece ile memuriyet tamamlayanların emekli maaşları da haliyle yüksek olmaktadır. Başka bir deyişle, eğitim seviyesini yükseltmek isteyenler, bunu gerçekleştirdiklerinde memurluk maaşlarındaki artış emeklilik dönemlerindeki aylıklarına da yansımaktadır. Bunun için lisans, yüksek lisans ve doktora olarak farklı kademelendirme söz konusudur. Memurlar dilerlerse açıköğretim fakültesi mezunu olarak da kademe ve dolayısıyla maaş artışından da yararlanabilirler.

Emeklilik Dönemi Geçerli Sayılmaz

Ancak memurların emekli olmadan önce eğitim durumlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Memur emekli maaşı artışı için eğitimin kullanılması gerekecek durumlarda, memurun mutlaka emekli olmadan önce eğitimini tamamlaması gerekiyor. Memuriyet sonrasında yani emekli olduktan sonra tamamlanan eğitim durumunun aylık üzerinde herhangi bir etkisi olmamaktadır. Memuriyet içinde lisans ya da yüksek lisans yapmanın nasıl bir maddi karşılığının olacağı da 657 sayılı memurlar kanunun 36’ncı maddesinde ifade edilmektedir. İlgili maddeye göre lisans derecesinde bir kademe, yüksek lisansta da bir kademe daha verilmektedir. Lisans ya da yüksek lisansın memuriyet öncesinde bitirilmiş olmasının da bir önemi bulunmaktadır. Aynı şekilde mezuniyetin, memurun görev tanımı ile ilgili olması da gerekmemektedir. Fakat yüksek lisans konusunda belirli düzenlemeler söz konusudur. Yüksek lisansın hangi derecede yapıldığına bağlı olarak, verilecek kademenin de etkisi değişmektedir. Örnek olarak 9/1 kademesinde olan bir memur yüksek lisans yaptığında 9/2’ye geçecektir. Bunun aylık gösterge farkı da 10 olacaktır. Fakat derece ve kademesi 5/1 olan bir memur yüksek lisans yaptığında 5/2’ye geçtiğinde gösterge farklı 30 olmaktadır.

Yabancı Dil de Maaş Arttırıyor

Lisans ve yüksek lisans maaşa etkisi yanında memurlar için yabancı dil bilmek de kademe artışına neden olmaktadır. Yabancı dil tazminatı olarak bilinen ödeme 375 sayılı kanun kapsamında memurlara tanınmıştır. Buna göre devlet memurları, Türk Silahlı Personeli, uzman erbaş, uzman jandarma, hakimler ve savcılar, yükseköğretim personeli yabancı dil tazminatı alabilmektedirler. Hangi diller için tazminatın ödeneceği de yabancı dil bilgisi seviye sınavına dair yönetmelikte açıklanmıştır. Buna göre Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinin bilinmesi ve bu durumun ÖSYM’nin yapacağı sınavlar ile ispat edilmesi gerekmektedir. Dil tazminatı tutarları da 90 – 100 puan aralığı için 110,75 TL, 80 – 989 puan aralığı için 44,30 TL, 70 – 79 puan aralığı için ise aylık maaşa 22,15 TL olarak eklenmektedir. Bu durum da alınan maaşı yükselttiği ve prim ödemelerini de arttırdığı için emeklilik döneminde yine emekli aylığının artması şeklinde karşılık gösterecektir. Yabancı dil bilgisinin ise her 5 yılda tekrar sınava girerek güncellenmesi gerekmektedir. 5 yıl sonunda girdiği sınavdan düşük puan alan memurların ise yabancı dil tazminatı ödemeleri kesilmektedir.
Editör: TE Bilisim