Emekli Vatandaşlar İçin Haciz Uyarısı Geldi! Korona virüsü salgını nedeni ile kapanan icra daireleri normalleşme kapsamında tekrar açılmış bulunuyor. Bu kapsam sürecinde emekli vatandaşlar için en merak edilen konular arasında ise emekli maaşlarına haciz gelip gelmeyeceği olmaktadır. Maaşlarına haciz gelen vatandaşlar için oldukça önemli uyarılarda bulunan icra uzmanları, emekli vatandaşların maaşlarından en fazla % 25 oranında kesinti yapabileceklerini belirtmektedirler. İcra uzmanları tarafından belirtilen bir diğer önemli konu ise emekli maaşlarına haciz gelmesi durumunda ise icra müdürlüğüne itirazda bulunabileceklerini belirtmektedir. Buna göre icra iflas kanunun 2004 sayılı 83. maddesine göre maaşlar, tahsilatlar, yaşlılık aylıkları, sigortalar ve yaşlılık sandıkları tarafından tahsis edilen gelirler haczi, ancak kısmen caiz olan şeyler arasındadır ibaresi belirtilmiş bulunuyor. Belirtilen konuda icra memuru, emekli maaşından haciz kesintisi taleplerinde, borçlunun ve ailesinin geçinebilmesi için gerekli olan miktarı saklı tutar ve geriye kalan kısım üzerinden haciz yapılabilir, ibaresi belirtilmiş bulunmaktadır. Diğer yandan kanun haciz işlemlerinde, haciz işlemi yapılabilecek olan miktarın dörtte birinden az olmayacağını da belirtmektedir. İcra müdürlükleri ise dörtte bir kısım için haciz uygulama işlemini tercih etmemektedir ibare yer almaktadır.

İcra ve İflas Hukuku Emekli Maaşları İçin Kısmi Haciz Kararı Alındı!

İcra ve İflas Hukuku Emekli Maaşları İçin Kısmi Haciz Kararı Alındı! Sosyal Güvenlik hukuku üzerinde durumun farklı olduğu belirtilen icra uzmanı, İcra ve İflas kanunu emekli maaşlarına kısmı olarak hacze karar vermiş bulunduğunu belirtmektedir. Belirtilen durum ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda farklı şekilde yer almaktadır. Sosyal güvenlik hukuku, sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri için haciz kararını kaldırmış bulunuyor. Belirtilen kanunun ise bu kadarla kalmayıp sigortalı vatandaşların ve onların geride kalmakta olan eşleri, çocukları, anne ve babaları adına hak sahipleri olarak gelir, aylık ve ödenekleri koruma altına alınmış durumdadır. Belirtilen şekilde haczi yasaklanmış gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine yönelik talepler, icra müdürlüğü tarafından reddedilmesi gerekmektedir. Belirtilen durumun tek istisnai durumu ise borlu olan emekli vatandaşın ben bu borcu ödemek istiyorum ve maaşımdan kesinti yapılmasına izin veriyorum yönünde belirtmesi gerekmektedir. Emekli maaşına haciz gelmesi durumunda, kanuna aykırılık yönünde haciz kesintisinin yapıldığı ve bu kesintiniz sonlandırılması için haczi koyan icra müdürlüğüne başvuruda bulunarak 5510 sayılı kanunu uygulanması talebinde bulunabilirsiniz.

Emekliler Dikkat! Hangi Durumlarda Emekli Maaşına El Konabilir?

3 Bankadan Emekliye Özel Faizsiz İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Ziraat Bankası Emeklilik Kredisi Nasıl Alınır, Şartları Neler?

Editör: TE Bilisim