Pek çok kişi emekli olmanın hayalini kuruyorken geçim ve ekonomik şartlar yüzünden pek çok kişi emekli olduktan sonra çalışmaktadır. Emekli olduktan sonra çalışma konusunda ise emeklilerin hakları ve alacakları konusunda pek çok merak edilen bulunmaktadır.

Emekli Olduktan Sonra Çalışma Mümkün mü?

Emekli olmak, ilgili şartları sağladıktan sonra kişinin belirli bir yaştan sonra daha önceden yapılan prim ödemelerine istinaden sağlanan bir sosyal haktır. Emekli olduktan sonra farklı sebepler ile çalışmak isteyenler için ise herhangi bir engel bulunmamaktadır. Başka bir deyişle emekli olduktan sonra emekli maaşı alınarak çalışma mümkündür. Bu konuda herhangi bir kısıtlama da olmayıp ister başkasının yanında ister kendi işyerinizde çalışabilirsiniz. Konuyla ilgili ise en çok merak edilenlerin başında çalışmaya devam edilmesi halinde emekli maaşından kesinti yapılıp yapılmayacağı geliyor. Emekli maaşından kesinti yapılmamasını isteyenler çalışma süresi boyunca Sosyal Güvenlik Destek Primi SGDP ödemesi gerekmektedir. Bu prim, emekli olup emekli aylığı bağlanmış ve emekli aylığı alan kimselerin, çalışmaya başlamaları halinde aylıklarından yapılan kesintidir. Bu kesinti işverenden ve çalışanın kendisinden yapılmaktadır. Emekli olduktan sonra işçi statüsünde çalışan yani bir işverene bağlı olarak çalışan tüm emeklilerden Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi yapılmaktadır. Kamuda çalışmaya devam edenler için ise yine aylıklarından kesinti yapılmaktadır. Ancak bu prim işçi statüsünde olanlar için doğrudan emekli aylıklarından değil, işyerinden aldıkları maaş üzerinden kesilmektedir. Eğer işyerinden alınan maaştan kesilmezse, bu sefer işçi statüsünde olanlar için de aylıklarından kesilmeleri mümkündür.

Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi Ne Kadar?

Sosyal güvenlik destek primi kesintisi işçi statüsünde yani 4A kapsamında çalışmaya devam eden emekliler için, tıpkı emekli olmadan önce olduğu gibi yüzde 7,5 işçi payı, yüzde 22,5 ve yüzde 2 kısa vadeli sigorta kolu için başta olmak üzere toplamda yüzde 32 olarak yapılmaktadır. Daha başka bir deyişle yüzde 30 Sosyal Güvenlik Destek Primi ile iş kazası ve meslek hastalığı için de yüzde 2 olmak üzere toplamda yüzde 32 kesinti yapılmaktadır. Konuyla ilgili kendi işyerinde çalışmakta olanlara değinmek gerekmektedir. Önceden Bağkur kapsamında ve vergi mükellefi olan ya da şirket ortaklarının maaşlarından yüzde 10 kesinti yapılmaktaydı. Bu uygulama ise 2016 yılında yapılan düzenleme ile kaldırılmıştır. Haliyle bugün emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunan, kendi işyerlerini işleten kimselerin emekli maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmıyor, bu kişilerin prim ödemelerine de gerek kalmıyor. Özellikle sağlık haklarından zaten emekli oldukları için yararlanabiliyorlar.

Kimlerden Prim Kesintisi Yapılmıyor?

Bunun yanında Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi yapılmayacak kimseler kendi adına tarımsal faaliyette bulunanlar, kendi işini kuranlar, eğitim kurumlarında ücret karşılığında ders vermekte olanlardan, vakıf üniversitelerinde görev alanlardan bu kesinti yapılmıyor. Vakıf üniversitelerinde görev alanlar tabiri sadece öğretim görevlileri için geçerlidir. Yani vakıf üniversitesinde ders vermekte olan emekli akademisyenler için söz konusu olmaktadır. Bu durumlarda kesinti yapılarak emeklilerin çalışma hakları bulunmaktadır. Konuyla ilgili bir diğer merak edilen de SGDP kesintisinin ne zaman biteceğidir. İşçi statüsünde çalışanların emekli aylıklarından kesinti olmadığı için iş sonlandığında SGDP kesintileri de iade edilmeyecektir. Kamuda çalışmakta olanların aylıkları kesildiği için ise kişinin kamu görevinden ayrılması halinde emekli aylıklarında artış olacak ve yeniden hesaplanacaktır. Son olarak emekli olarak çalışanlar, salgın süresi boyunca emekli oldukları ve işsizlik sigortası primi de ödemedikleri için kısa çalışma ödeneğinden ve ücretsiz izin kapsamında ödenen nakdi ücret desteğinden yararlanamamaktadır.
Editör: TE Bilisim