Emekli Olamayanların SGK Primleri İade Edilir Mi?

Emekli olamayanların SGK prim iadesi, gerekli şartların uygunluğu kapsamında mümkündür. Sigortalı olarak çalışanlar, SGK ’ya brüt ücretin %34,5 oranında prim yatırırlar. 4/A sigortalı adına %14, 4/B sigortalı adına %20 oranında prim yatırılır. Sigortalı kişi, sadece kendi adına ödediği emeklilik primlerini iade olarak alma hakkına sahiptir. Gerekli başvurunun yapılması ardından emekli olamayanların SGK prim iadesi işlemleri gerçekleştirilir.

SGK Prim İadesi Nedir?

Sosyal güvenlik mevzuatında, bir kişinin aynı anda 2 farklı işyerinde çalışmasında bir sakınca gözlenmez. Böyle durumlarda; kişinin hem prime esas kazancı hem de ileride alacak olduğu emekli maaşı yükselir.

Buna göre SGK prim iadesi ile ilgili bilinmesi gerekenler şu şekildedir:

 • SGK ‘ya bildirilen brüt maaşın bir üst sınırı vardır. Alt sınır olan brüt maaş, asgari ücretin 7.5 katı tavanı olarak belirlenir. Bu rakamdan daha yüksek kazanç bildirilemez ve prim ödemesi yapılamaz.
 • Böyle durumlarda aşımları kapsayan kazançlar için geri iade imkânı söz konusu olur.
 • Tek bir işte çalışıp 19 bin 188 liradan daha yüksek brüt maaş alanlarla birlikte, 2 işte çalışıp tavan kazancı aşanlar fazla ödenen primleri geri alabilir.
 • SGK, aldığı uzun vadeli sigorta primlerinin, yaşlılık aylığı bağlayamadığı kısmını iade eder. Bu durumda olan kişilerin, SGK ‘ya müracaat etmeleri halinde; tavanı aşan kısımdaki sigortalı hisse payı geri alınır.
 • İade işlemi için yazılı müracaat gerekir.
 • Geri ödeme sırasında sağlık için ödenen primler değil, çalışanın hissesine düşen SGK primleri iade edilir.
 • Bunlara faiz işlemez ancak güncelleme katsayısı ile bugüne güncellenerek ödeme yapılır. Faiz işlenmediği için erken başvuru daha çok avantaj kazandırır.
 • Emeklilik için belli oranda primi olan kişilerin eğer çalışma imkânları yok ise bu yöntemle paralarını geri alma haklarını kullanabilirler.

SGK Prim İadesi İçin Şartlar  Nelerdir?

Emekli olabilmek için gerekli yaş şartı doldurulmasına rağmen primleri yeterli olmadığı için emekli maaşı almaya hak kazanamayanlar paralarını geri alabilir.

60 yaşında bir sigortalının; geçmişte 2000 gün primi varsa ve bunu 3600’e çıkarmak için çalışma imkânı da bulunmuyorsa bu günlerin parasını SGK ‘ya yazılı olarak başvurarak prim iadesi alabilir. Böylece kişinin ödemiş olduğu 2000 gün boşa gitmemiş olur.

Bu durumda SGK prim iadesi için gerekli şartlar şu şekildedir:

 • Emeklilik yaşını tamamlamış olmak
 • Belirli bir süre prim ödemiş ve sigortalı olarak çalışmış olmak
 • İşçi statüsüyle çalışanlar için işten ayrılmış ve çalışmıyor olmak
 • Memurlar için işten ayrılmış olmak
 • BAĞ-KUR ’a bağlı çalışanlar için işyerini kapatmış ya da devretmiş olmak
 • Yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartı doldurulmuş olsa bile malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmamış olmak gibi şartlara uygunluk halinde, kişiler SGK prim iadesi alma hakkına sahiptir.

Vefat Eden Kişilerin SGK Primleri Ne Olur?

SGK prim iadesi işlemleri kapsamında gerekli şartları sağlayan fakat vefat eden kişilerin yakınları da prim iadesi başvurusunda bulunabilir.

Vefat eden kişilerin prim iadeleri yapılması gereken haller şu şekildedir:

 • 4/A yani SSK ve 4/B’ yani BAĞ-KUR ‘a bağlı olarak 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa 4/C yani Emekli Sandığı’na bağlı olan kişilerin yaşamını yitirmesi halinde
 • Yaşamını yitiren sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması halinde

Yaşamını yitiren sigortalıya ait uzun vadeli sigorta kolları prim tutarlarının yani malullük, yaşlılık ve ölüm primi tutarlarının, varise toptan ödeme şeklinde verilmesi imkânı söz konusu olur.

Kadınlar Hangi Durumlarda SGK Prim Ödemelerinin İadesini Alabilir?

Sigortalı kadın çalışanlar için SGK prim ödemelerinin iadesi gerekli haller şu şekildedir:

 • İşçi statüsünde yer alan kadın çalışan yani 4/A kapsamında, 7000 prim gün sayısını doldurup, 58 yaşında emekli olabilir.
 • 15 yıl çalışıp, 3600 prim gün sayısı olup 58 yaşında da yaş nedeniyle emekli olabilir.

Fakat sigortalı çalışanın yaşı 58 olmasına rağmen ödediği primler toplamı 3000 gün ise ve çalışma yılı da 10 yıl ise emekli olup, maaş almaya hak kazanamadığından SGK ’ya müracaat edip, o güne kadar ödediği primleri iade alma hakkına sahiptir. Yazılı başvurunun kabulü sonrasında toplu ödeme alınabilir.

Emekli Olamayanlar SGK Prim İadesi Başvurularını Nasıl Yapar?

Emekli olamayan sigortalı çalışanların SGK prim iadesi başvurusu yapmak için takip etmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan toplu olarak SGK prim iadesi almak için başvuruların resmi bir dil ile yazılı olarak iletilmesi gerekir.
 • Başvurunun yapılmaması durumda toplu ödemelerin otomatik olarak yapılması mümkün değildir.
 • Kişilerin ikamet adreslerine en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezlerine dilekçe ile başvurularını yapması şartı aranır.
 • Gerekli başvurunun yapılması ardından uygunluğunuz doğrulanınca toplu olarak prim iadelerinizin geri ödemesini alabilirsiniz.

Prim İadesi Alınca Yetim Aylığı Kesilir Mi?

Sigortalı çalışanın yetim aylığı alırken prim iadesi başvurusu yapması halinde olacaklar şu şekildedir:

 • Yetim aylığı alan bir kişi, yaş sınırını doldurmuş fakat emekli olacak prim gününü tamamlayamayacak durumda ise prim iadesi için de başvuru yapabilir.
 • Böyle bir durumda kişinin aldığı yetim aylığı kesilmez.
 • Başvurunun onaylanması halinde ödenen prim tutarları geri alınabilir.
 • Söz konusu durumda sadece işçi hissesi geri iade edilir.

SGK Prim İadesi Tutarı Neye Göre Belirlenir?

Emekli olmaya hak kazanan kişi prim gününden dolayı emekli olamıyor ise prim iadesi başvurusu ile o zamana kadar ödemiş olduğu prim tutarlarını geri alma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda geçmişte ödenen prim tutarlarının tamamının geri ödenmesi mümkün değildir.

SGK prim iadesi tutarını belirleyen faktörler şu şekildedir:

 • Sigortalı çalışanların SGK ’ya ödemiş oldukları primler; işçi payı, İşsizlik Sigortası Fonu, işveren payı gibi unsurları da kapsar.
 • Bu tutarlar arasında işveren payı ile işsizlik Sigortası Fonu’nu kapsayan dilimin geri iadesi söz konusu değildir. Sadece çalışanlardan kesilen “işçi payı” primi geri iade edilir.
 • BAĞ-KUR kapsamında; yaşlılık, ölüm, malullük gibi unsurları kapsayan prim ödemeleri yapılır. Bu kapsamda başvurular yapılır ise SGK, geçmiş yıllara ait prim tutarlarını güncelleme katsayısı ile hesaplayarak kişiye geri öder.

Erkekler Hangi Durumlarda Prim İadesi Ödemelerini Alabilir?

Sigortalı erkek çalışanlar için SGK prim ödemelerinin iadesi gerekli haller şu şekildedir:

 • Sigortalı erkek çalışan, 60 yaşına geldiği halde prim günleri 3600’den de az ise talepte bulunması halinde primleri iade edilir.
 • Böyle bir durumda iade edilecek tutar; emeklilik için ödenecek primlerin güncel değeri üzerinden hesaplanır.
 • Sigortalı erkek çalışan SGK prim iadelerinde, sağlık için kesilen primler ile işveren adına kesilen prim tutarlarını geri iade alamaz.

Emekli olamayanların SGK prim ödemeleri ile elde edecekleri tutarlar, çok yüksek rakamlar olmaz. İade tutarlarında kesintiler olacağı için prim gününün tamamlanması ile elde edilecek olan maaş ile kesintili maaş arasında gözle görülür bir fark meydana gelir.

Kadın ve erkek sigortalı çalışanlar emekli olma şartlarını yerine getirmeleri halinde SGK prim iadesi için başvuru yapma hakkına sahiptir.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

27 Yorum

 1. Merhaba sayın hocam annem sgk primlerini 2008 den önce yatırdı ancak emekli olmadı yalnız annem şu anda emekli sandığından dul maaşı alıyor bu durumda ödediği primlerin geri iadesini talep edebilir mi ?

 2. Merhabalar ; 1974 doğumluyum ve SGK başlangıç tarihim 05.10.1988.Toplamda 7500 sgk günüm mevcut ama çalışmaya devam ediyorum.SGK Asgari ücret üzerinden yatıyor.Merak ettiğim konu çalışmaya devam ettikçe Emeklilik maaşım düşecekmi ?Düşmemesi için nasıl bir yol izlemem gerekiyor.Kısmı süreli çalışmam avantaj sağlarmı.Yada çalışmamam mı avantajlı.Çalışmazsam sağlık için eşimden yararlanabilrimiyim.Bilgi vermeniz ricası ile teşekkürler.

  1. Merhaba;2000 den önce günleriniz diğer yıllara oranla ne kadar fazla olursa o kadar maaşınız yüksek olur.2000 den sonra aylık hesaplama sistemi değiştiğinden dolayı maaşlar 2000 den önceye oranla düşük bağlanıyor.

 3. Annem 1981 girişli. Toplamda artıklar çıktığında 1144 gün ödemesi var. Fakat ödenmiş olan rakamları incelediklerinde eski parayla 19 lira, 238 lira, 185 lira gibi rakamlar. Bunların geriye dönük ödemesini alırsanız posta parasını karşılamaz denildi. Doğruluk payı nedir?

  Ek olarak 1144 gün üzerinden doğum borçlanması yapsa 656 gün doğum borçlanması yaparak malulen emekli olabilir. Yani 1800 günden denildi. 12 bin lira küsür ödeme çıkardılar, annem ileri derece KOAH hastası. Onda da malullük verirler mi bilmiyorum.

  Bu konular hakkında yaşadıklarını ya da paylaşmak istedikleriniz varsa lütfen yardımcı olur musunuz?

  1. Merhaba;eski tarihli sigorta primlerinde toptan ödemeler çok düşük çıkmakta;komik bir rakamla karşılaşabilirsiniz.Sigortalı ilk giriş tarihinizden itibaren en az 10 yıl geçtiyse, 10 yıl içinde de en az 1800 gün prim varsa malulen emeklilik başvurusu yapabilirsiniz.

 4. Merhaba.12 02 1968 dogumluyum.ssk baslangicim 1986 son 3.5 yılım tarim sigortasi oldugu icin.yas dolsa bile emekli olamiyorum..birikmiß pirimlerimi geri alabilirmiyim.téşk ederim.abi.

  1. Merhaba;yaşınız dolduğu için toptan ödeme alabilirsiniz. Ancak tavsiyemiz bir şekilde gün kazanıp emekli olmanız. Toptan ödemeden alacağınız sizi tatmin etmeyebilir.

 5. merhaba 01.12.1968 doğumluyum ve sigorta girişim 04.11.1986 girişliyim ve bugüne kadarki toplam gün sayım 1019’dur ve bu yasadan nasıl yararlanırım ayrıca prim param ödenirse hangi şartlarla emekli olurum ve geriye dönük nasıl borçlanabilirim

  1. Merhaba;emekliliğe gününüz yetmiyorsa tarafınıza ödenen primleri yaşlılık toptan ödemesi olarak alabilirsiniz.Normal şartlarda 49 yaş ve 5300 gün ile emekli olabilirsiniz.

 6. Merhaba sayın hocam. Ssk sigorta girişim1983 toplam prim gün 1017. Prim esas kazanç toplamı. 20600 tl. 1956. dogumluyum primlerimi geri alabilirmiyim. alsam yüzde kaçını alabilirim. Saygılar

  1. Merhaba;Yatırılan primlerin tamamının iadesi söz konusu değil.
   SSK kapsamında olanlar için 01.10.2008 öncesi tarihlere ait hizmetler için işveren ve işçi payının tamamı, 01.10.2008 sonrası hizmetler için ise sadece sigortalı payı iade edilmektedir. Sigortalı payından kasıt ise sigortalı adına yatırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri.

 7. Yaşlılık toptan ödemesi başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır hakedilen para hangi bankadan alınır 1 mayıs 1983 sigorta girisim 30mayıs 1994 sòn. tarih. Toplam. 1017 prim günüm var. nekadar para alırım. Teşekürler

 8. merhaba hocam 1985 doğumluyum 13 yıllık memuriyetimden istifa ettim 61 yaşında primlerim iademi edilir.5400 günü doldurmak için kalan günlerimi bağkurda orta yükseklikte bir prim şeklinde ödemem mantıklı mı?

 9. Merhaba benim 2002 2005 arasında yatan sigorta pirimim var ben emekli olamayacam çalışmıyorum ödenen pirimlerimi geri alabilirmiyim 34 yaşındayım bana yardımcı olursanız sevinirim

 10. Merhabalar. Benim babamin 1979 yilindan sigorta girisi bulunmakta. Ve 1979-2009 yillari arası toplamda 1821 gunu var ve kendisi 61 yasinda malulen yahut normal emekli olamiyor. Odenen primleri geri almak istiyoruz fakat düşük bir miktar olmasi da bizi hic memnun etmez tahmini olarak 1821 gunun su an geri alinmasi toptan ne kadar para eder lutfen yardimci olursaniz sevinirim.

 11. Merhabalar benim babamın 1979 yilindan sigorta girisi var ve 1956 dogumlu. Toplam sigortası 1821 gun ve 2008den once bütün gunleri primleri geri almak istiyoruz babam hep asgari ucretli calisandi. Tahmini olarak 1821 günün geri iadesi kaç tl olur su an yardimci olur musunuz?

 12. Merhaba sayın hocam. Sonucunu oldukça merak ettiğim bir konuda bilginizden yararlanmak istedim. Annem 1956 doğumlu. 4 – A hizmet dökümüne baktığımızda 1974 – 1977 yılları arasında 990 gün primi bulunduğunu ve bu primlere karşılık 77.330 tl. lik bir toplam miktar olduğunu görmekteyiz. Bu şartlara göre annem ssk prim iadesini talep edebilirmi? Ettiği ve kabul görüldüğü taktirde yalnız % 9 luk işçi payınımı, yoksa aynı zamanda işveren payınında bulunduğu toplam % 20 lik kısmınımı hak eder. Geçen zaman içindeki katsayısı hesaplamasını sorup başınızı daha fazla ağrıtmak istemedim. Çünkü sorduğum konular hakkındaki vereceğiniz bilgiler, benim ve annem için ziyadesi ile yeterli olacaktır. Size çok teşekkür eder, işlerinizde başarılar dilerim. İyi günler.

  1. SSK kapsamında olanlar için 01.10.2008 öncesi tarihlere ait hizmetler için işveren ve işçi payının tamamı ödeniyor. Güncelleme katsayısı ile çarpılarak tabi ki.

  2. Annemin 1080 gün prim ödemesi var 53 doğumlu ve çalışması sozkonusu değil primleri geri almak için başvurduk ve bize 4 tl ödeme geldi tabi almadik. Bu primlerin güncellenerek bize ödenmesi için ne yapmamız gerekiyor yardımcı olursanız seviniriz. Tesekkurler

   1. Merhaba
    Güncelleme işleminiz için dilekçe ile bağlı bulunduğunuz SGK müdürlüğüne başvuruda bulunmalısınız.

 13. sayın ilgili ssk dan 6200 günüm bağkurdan 14.basamaktanda 2000 günüm var toplamda 8200 günüm var.kısmetse 1.5 yıl sonra emekli olacağım,fakat 5000 günle emekli olanla 8200 günle emekli olan aynı maaşı alıyormuş,böyle saçmalıkmı olur ben sgk dava açıp,bana yüksek maaş ödemiyorsanız 3200 gün olan primlerimi bana iade edin diyememmi?kesintiniz var ise kesin diğer fazla primimi iade edin deme hakkım varmı yoksa avrupa insan haklarınamı dava açmam lazım,teşekkürler…

  1. Fazla ödenen primlerin iadesini alamazsınız. Onlar emekli maaşı bağlanırken size artı puan sağlar. 5510 sayılı kanuna göre fazladan ödenen her 360 gün aylık bağlama oranınızı %2 oranında yükseltiyor. Kim diyor etkilemiyor diye.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu