Kendi iş yerinde çalışan işçisinin küçük çocukları için kredi desteği sağlayan işverenlere tanınan vergi avantajımım kapsamı, her ne kadar iki yıl önce çıkarılan düzenleme ile genişletilmiş olsa da vatandaşlar ve özellikle işverenler arasında yeterince detaylı olarak bilinmiyor. İşçisinin çocuğu için kreş hizmeti vermek zorunda olsun ya da olmasın tüm işverenlerin çocuk başına ayda 1470 TL’ye kadar yaptıkları kreş yardımları, vergiden istisna tutuluyor. Konuyla ilgili bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Türkiye’nin özellikle Avrupa’daki ülkelere kıyasla kadın istihdamında çok düşük seviyelere sahip olduğu biliniyor. Çalışma çağında olan kadınlardan sadece yüzde 26’sının istihdam edildiği verilerde görülebiliyor. Kadın istihdamında bu seviyelerde kalınmasında en büyük etkenlerden birinin de doğum yapan annelerin, çocuklarına bakmak için çalışma hayatından çıkmaları olduğu değerlendiriliyor. Çocuğuna bakmak için çalışmaya ara veren kadınların önemli bir kısmı bir doğumun ardından bir daha çalışma hayatına geri dönüş yapamıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde bu tablonun değişmesi ve çalışma çağındaki kadınların istihdamının artırılması amacıyla son yıllarda birtakım yasal düzenlemeler yapıldı.

İşverenlere Zorunlu Kreş Hizmeti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda ilk olarak kadın işçi sayısı 150’den fazla olan iş yerlerine kreş hizmeti zorunluluğu getirildi. İki sene evvel çıkartılan yeni bir yasa ile de zorunlu olsun veya olmasın işverenin çalışanlarına sağladığı kreş hizmeti için vergi istisnası imkanı tanındı. Kadın çalışan sayısı 150’den fazla olan işverenlerin kreş hizmeti verme zorunluluğu bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işverenleri bu yükümlülüklerini nasıl yerine getirecekleri konusunda serbest bırakıyor. Bu kapsamda isteyen işveren kendisi bir kreş açıp personelin çocuklarına hizmet verebilir. İsteyen işveren ise başka işverenlerle ortak kreş açabilir ya da mevcut kreşlerden hizmet satın alabilirler.

Kreş Harcamalarına Vergiden İstisna Oranı

İşverenin kendisi ya da başka bir işverenle ortak bir kreş açması durumunda, bu kreş için yapılan tüm harcamaların vergiden istisna tutulması mümkün oluyor. Öte yandan işverenler tarafından açılan kreşlerin aksine mevcut kreşlerden hizmet satın alan işveren ise bu harcamanın bir kısmı için vergi istisnasından yararlanabiliyor. 2018 yılına kadar vergiden istisna tutulan kreş harcaması tutarı, asgari ücretin yüzde 15’i ile sınırlıydı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan değişiklik ile bu tutar asgari ücretin yüzde 50’sine çıkartıldı. Değişiklik yapılmasaydı bu yıl için aylık 441 TL’ye kadar olan kreş harcaması vergiden istisna edilebilecekti. Değişiklik dolayısıyla bu yıl için çocuk başına aylık 1470 TL’lik kreş harcamasının tamamı vergiden istisna tutuluyor. Bakanlık tarafından hayata geçirilen vergi avantajından daha önceki uygulamada sadece kadın çalışan sayısı 150’yi aştığı için kreş hizmeti verme zorunluluğu bulunan işverenler yararlanabiliyordu. Ancak yapılan değişiklik sonrasında artık kreş zorunluluğu bulunmayan işverenler de vergi avantajından yararlanabiliyor. Böylelikle, sadece bir personeli için kreş yardımı yapacak olan işveren de vergi avantajından yararlanabiliyor.

Vergi Avantajından Yararlanma Şartları

Kreş yardımında vergi avantajından yararlanabilmek için ya işverenin kendisi ya da ortak açtığı kreşte hizmet vermesi ya da gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan mevcut kreşlerden hizmet satın alması gerekiyor. Ödemenin kreşe yapılması zorunlu oluyor. Bununla birlikte aylık tutarı 1.470 TL’yi aşan kreş yardımları ile işçiye kreş desteği olarak yapılan nakdi ödemelerin tamamı vergiye tabi tutuluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tebliğine göre, kreş yardımı doğrudan kreş işletmecisine yapılsa bile bordroda asıl ücret ile birlikte gösterilmek zorunda. Fakat, bordroda gösterilse bile sosyal güvenlik primi kesintisine tabi tutulmuyor.

İşten Çıkarma Yasağını Suistimal Eden İşverenlere Şok Ceza!

2020 SGK İlişiksizlik Başvurusu Nasıl Yapılır, Nasıl Alınır ?

6736 GSS, SGK, Bağkur Borç Yapılandırma Kredi Kartı ile Ödeme

Editör: TE Bilisim