Bir kişi hizmet akdine bağlı olarak birden fazla işyerinde 5510 Sayılı Kanunun 4/a (SSK) bendi kapsamında çalışıyorsa bu kişiyi çalıştıran tüm işverenlerin Sosyal güvenlik Kurumuna bu kişi adına aylık prim ve hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir. Dolayısıyla başka işyerinde çalışıyor diye kendi işyerinde sigorta bildirimi yapmayan işverenlere 5510 Sayılı Kanunun 102. Maddesi gereği idari para cezası uygulanır.

Sigortalının birden fazla işyerinde çalışması Sosyal Güvenliğin tekliği ilkesine aykırı olmadığından 5510 Sayılı Kanuna göre de bir sakıncası bulunmamaktadır.

Birden fazla işyerinde çalışan için ay ve gün hesabı nasıl yapılır

Bilindiği gibi 5510 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre ay 30 gün, yıl 360 gün olarak kabul edilmekte olup, 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındakiler(SSK) hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılabilmektedirler.

Prime Esas Kazancın Tavanı Aşan Kısmı İade Alabilir mi?

5510 Sayılı Kanunun 82 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 53 üncü maddeye göre belirlenen aynı sigortalılık halinde birden fazla işte çalışması nedeniyle kazançların prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kısmı alınmakta, aşan miktarı sigortalının talebi üzerine hissesi oranında sigortalıya gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmeden iade edilmektedir.

Birden Fazla işyerinde çalışan için APHB nasıl verilir?

Birden fazla işyerinde çalışan sigortalılar için her işveren ayrı aylık prim ve hizmet belgesi vermek zorundadır.Prim ve hizmet belgesinin tek olma şansı yoktur.

Birden fazla işyerinde çalışmak emekli maaşını yükseltir mi?

[caption id="attachment_5009" align="aligncenter" width="475"] aynı anda iki işyerinde ssk rapor parası emekli aylığına etkisi[/caption]

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi 5510 Sayılı Kanuna göre bir aydan en fazla 30 gün hizmet alınabilmektedir.Yani örnek veriyoruz bir kişi 2015/02 döneminde 90 gün bile çalışmış olsa bu ay 30 gün olarak hesaplanır.

Tabi burada sigortalının prime esas kazançları tek kazanç olarak hesap edilmeyecek ve ortalama kazancını yükseltecektir.Sigortalının toplam kazancı 30 güne bölüneceği için gün başına düşen prime esas kazancı da yükselecek ve sigortalı işgöremezlik raporu aldığında ya da emekli olduğunda ortalama kazancı yüksekten hesaplanacaktır.

Editör: TE Bilisim