AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ NEDİR, NASIL DÜZENLENİR

Aylık prim ve hizmet belgeleri hem işverenler açısından hem de yanında çalışan sigortalılar açısından büyük bir önem arz etmektedir. Aylık prim ve hizmet belgelerinde yapılacak hatalı bir işlem işveren açısından büyük cezalar uygulanmasına sebep olabilmektedir.

Bu  yazımızda 5510 Sayılı Kanunun 4/a (SSK) kapsamında çalışan sigortalılar için aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenme şekli, nasıl gönderileceği ile ilgili sorularınıza cevap bulabileceksiniz.

Aylık prim ve hizmet belgeleri ile ilgili bir sonraki yazımızda aylık prim ve hizmet belgeleri ile ilgili uygulanacak idari para cezaları, hatalı aylık prim ve hizmet belgelerinin nasıl düzeltileceği ile ilgili sorularınıza cevap bulabileceksiniz.

SGK AYLIK PRİM HİZMET BELGESİ NASIL GÖNDERİLİR

1-Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Nedir?

Aylık Prim ve Hizmet belgesi, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran özel nitelikteki işyeri işverenleri/aracı/sigortalıyı geçici olarak devir alanlarca en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde, Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda verilmesi gereken, çalışan sigortalılara ait hizmet ve prim bilgilerini gösteren , işveren açısından da o ay için ödeyeceği primin tahakkukunu gösteren belgedir.

2-Sigortalı Hizmet Listesinin İşyerine Asılma Zorunluluğu Var mıdır?

Aylık Prim ve Hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumunun elektronik sistemince üretilen referans numarasının yer aldığı Sigortalı Hizmet Listesi, Kuruma verilmesi gereken son günü takip eden günden başlanarak müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar işyerinde sigortalıların görebileceği bir yere asılması zorunludur.

3-Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Nasıl Düzenlenir?

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Düzenlenirken şu aşamalara dikkat edilmesi gerekmektedir:

a) Aylık prim ve hizmet belgesinin Mahiyeti bölümü, belgenin asıl, ek veya iptal nitelikte olduğuna, Ait olduğu yıl/ay bölümü, belgenin ilişkin olduğu yıl/aya, Düzenlenmesine esas kanun numarası bölümü, tabi olunan Kanuna, bakılarak düzenlenir.

b) Belge türü bölümüne, sigortalıların çalışmalarının niteliğine uygun olan aşağıda belirtilen iki haneli kodlardan birisi yazılır.

01-Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar (Yabancı uyruklu sigortalılar dahil),

02-Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar,

04-Yer Altında Sürekli Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için)

05- Yer Altında Gruplu Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için)

06 -Yer Üstü Gruplu Çalışanlar (Maden işyerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için)

07- 3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar

12- Geçici 20 nci Maddeye Tabi Olanlar

13 -Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olup İşsizlik Sigortası Primi Kesilmeyenler

 14- Libya’da Çalışanlar

 19 -Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri Bünyesinde Oluşturulan Tesis Atölye ve Benzeri Ünitelerde Çalıştırılan Hükümlü ve Tutuklular

20- İstisna Akdine İstinaden Almanya’ya Götürülen Türk İşçiler

21- Türk İşverenler Tarafından Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelere Götürülerek Çalıştırılan Türk İşçileri

22- Meslek Liselerinde Okumakta İken veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler ile 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar

23- Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar

24- Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları,

25 Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerlerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar

28- 4046 Sayılı Kanunun 21 İnci Maddesi Kapsamında İş Kaybı Tazminatı Alanlar

 29 -Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

30- İşsizlik Sigortası Hariç 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

31- Harp Malulleri İle 3713 Ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa Ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

32- Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

 33 -İşsizlik Sigortası Hariç 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

 34- Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

 35- Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

36- İşsizlik Sigortası Hariç 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

 37- Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

 39- Birleşik Krallıkta İkamet Edenler ve İsviçre Vatandaşı Olanlardan Uzun Vadeli Sigorta Kolunun Uygulanmasını Talep Etmeyenler,

41- Kamu İdarelerinde İş Akdi Askıda Olanlar

 42 -3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar

43-Meslek Liselerinde Okumakta İken veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler İle 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar

44- Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerlerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar 90 İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar 91 60 gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar 92 90 gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar

c) Sosyal Güvenlik Sicil Numarası bölümüne, TC uyruklu sigortalılar için TC kimlik numaraları, yabancı uyruklu sigortalılar için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen 9 ile başlayan 11 haneli numara yazılır.

d) Prim ödeme günü bölümüne, sigortalıların ay içinde ücret almaya hak kazandıkları gün sayıları yazılır.Sigortalının ay içinde tam çalışması halinde, ayın 28, 29 veya 31 gün çektiğine bakılmaksızın gün sayısı 30 gün olarak dikkate alınır.

e) Prime Esas Kazanç bölümünün Hak Edilen Ücret kısmına, sigortalıların ay içindeki çalışmaları nedeniyle hak ettikleri ücretlerinin; Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak kısmına, sigortalılara, prim, ikramiye gibi istihkaklardan ilgili ay içinde yapılan ödemelerin brüt toplamı yazılır

f) İşe giriş tarihi bölümüne, ay içinde işe giren sigortalıların işe giriş tarihleri; işten çıkış tarihi bölümüne ise ay içinde işten ayrılan sigortalıların işten ayrıldığı tarih yazılır.

g)Eksik gün sayısı bölümüne ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün sayıları yazılır

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

13 Yorum

 1. Merhabalar, apartman görevlimizin belge düzenlenmesi işlemlerini ayın 23 ünü geçirdiğim için sistemden yapamadım. Ne yapmam gerekiyor. Teşekkür ederim Saygılarımla.

 2. Merhaba dosyada normal 5510 ait kişilerin hız listelerini onayladik ama emekliye ait olanı göndermeyi unutmusuz bununla ilgili nasıl bir yol izlemeliyim acaba

 3. Sitemiz çatılarını onartacağız. Çalışacak işçilere sigortayı sitemiz yapacak. Ancak işçiler bir çatıyı bitirdikten sonra başka işleri için birkaç gün gelmeyecek. Bu şekilde ay içerisinde iki defa ara verecekler. Bu süre zarfında sigorta sonlandırması yapacak mıyız? Bunların aylık prim ve hizmet belgesinde giriş çıkış tarihleri nasıl gösterilecek? (sistemde tek giriş çıkış var). Ücretleri yevmiye hesabına göre mi asgari ücrete göre mi gösterilecek? Şimdiden teşekkür ederim.

 4. Merhaba, emekli sandığına mensup öğretmenlerden bu belgeye benzer istenen bir belge mevcut mudur? Teşekkürler

 5. İyi günler
  İşveren işyerinde fiili çalışıyorsa kendisi için de personel özlük dosyası tutmalı mı, tutmazsa cezai sonuç doğurur mu Tşkler

 6. Değerli üstadım bir genel olarak karşımıza çıkan bir sorunu paylaşmak istiyorum ; SGK pirim ve hizmet belgesi düzenlenmesi hakkında şahıs işletmesi ile şahıs ltd şirketi dönem içinde birleşme yaptığında (25.12.2016) şahıs ve şirket yetkilisi aynı şahıs olmak kaydı ile tescil tarihinden önceki pirim ve hizmet tek belge olarak mı düzenlenecek yoksa tescil tarihinden önce şahıs işletmesi ilgili süreyi bildirecek ve defterine yazacak , tescil tarihinden itibaren ltd.şti. kalan süreyi bildirecek ve defterine yazacak. iki parça şeklindemi, yoksa tek belge şeklinde bildirilecek fikir veriseniz memnun kalırız.

  1. Merhaba. Birleşme tarihinden önceki süreler için ayrı belgeler düzenlenecek. Birleşme tarihinden sonra ise tek belge düzenlenmesi yeterli olacaktır.
   Saygılar.

 7. Merhabalar 7ay boyunca cezayirde çaliştim 4/a sigortalisiyim bu sure zarfinda sadece genel sağlik sigortam yatirilmiş kisa vadeli sigorta kolu hiç yatirilmamis ne yapmam gerekir bu durumda yardimlariniz için teşekkürler şimdiden

  1. Değerli Okurumuz;
   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sosyal güvenlik anlaşması imzalanmamış ülkelere çalışmak için Türk işverenlerce götürülen işçilerin kısa vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası primlerinin işverenleri tarafından Türkiye’ye ödenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, sözkonusu ülkelerde iş üstlenen Türk firmalarınca istihdam edilen vatandaşlarımızın sosyal sigorta primlerinin de ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılması icap etmektedir. Eksik veya hatalı bu durumu işvereniniz düzeltmiyorsa SGK ya veya ALO 170 şkayet hattına bildirebilirsiniz.
   Sağlıklı günler dileriz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu