Bağkur Prim Affı Kimleri Kapsıyor, İhya Borcu Hesapla 2021

Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta kollarından biri olan Bağkur üzerinden sigortası bulunan vatandaşların ödenmeyen prim cezaları için Resmi Gazetede yayınlanan prim affı ile pek çok Bağkurlu borçlarını ödeyebilme şansı bulmuştur. Bağkur yapılandırması ile geriye dönük borçların ödemesi kolaylaştırılmıştır.

2021 Bağkur prim affı kimleri kapsıyor, ihya borcu hesaplama işlemleri nasıl yapılıyor konusunu merak edenler için pek çok emeklilik yaşı gelmiş ama prim borcundan dolayı emekli olamayan vatandaşları da ilgilendiren bir düzenlemedir.

Bağkur prim borcu olan vatandaşlar bu nedenle hizmet süreleri durdurulması ile emekli olamayan pek çok Bağkurlu 2021 yılı kapsamında açıklanan yapılandırma ile başvuru yaparak borçlarını ödeyebilecek ve emekli olamayanlar için emekli maaşları bağlanacaktır.

Resmi Gazetede açıklanan yasa ile vatandaşların 30 Nisan 2021 tarihine kadar birikmiş prim borçları yapılandırılacak olup, ihya borcu için de borcun tamamı için ilk taksit ödemesinin 31 Ekim tarihine yapılması zorunlu olarak belirtilmiştir.

Bağkur prim borçları için yapılandırma ya da ihya edilme halinde emekli adayları, prim ödemelerinin ardından emekli maaşı almaya hak kazanacaktır. 2021 yılı kapsamında açıklanan yasa ile Bağkur prim borçlarının yapılandırılması yalnızca emekliler için değil aynı zamanda tüm prim borcu olan ve bu borçları yapılandırma kapsamında ödemek isteyen Bağkurlular da birikmiş prim borçlarını ödeyebilecektir.

2021 BAĞKUR Prim Affı Gelecek Mi?

Pek çok prim borcu olan Bağkurlu vatandaş, birikmiş borçları için Bağkur yapılandırması 2021 yılı kapsamında yapılıp yapılmayacağı merak edilmektedir. Bağkur prim borcu olan Bağkurlular için 2021 yılı kapsamında Bağkur yapılandırması, 31.10.2021 tarihine kadar Bağkur prim borçlarını ödemeyen ya da yapılandırma döneminde yapılandırmamış olan vatandaşlar için tekrar düzenleme yapılarak açıklanmıştır.

Bağkur yapılandırması 2021 yılı için 30.04.2021 Nisan ayı dahil olarak, söz konusu tarihten önce prim borcu bulunan Bağkurluların hizmetleri durdurularak prim borçları silinecektir. Böylelikle vatandaşlar daha rahat bir ödeme planı ile borçlarını ödeyebilecek ve prim borcundan dolayı emeklilik işlemlerinde rahatlık sağlayacaklarıdır.

2021 BAĞKUR Prim Affı Ne Zaman?

2021 yılı kapsamında Resmi Gazetede yayımlanan yasa ile Bağkur borçluları için yapılandırma fırsatı açıklanmış olup, Bağkur yapılandırma tarihleri ise şöyle açıklanmıştır,

 • Vatandaşların 30 Nisan 2021 tarihine kadar birikmiş prim borçları yapılandırılabilecek.
 • Yapılandırma kapsamından yararlanmak isteyen Bağkurlular 31 Ağustos tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaatta bulunması gerekmektedir.
 • Başvuru işleminin ardından 31 Ekim tarihine kadar da ilk taksit ödemesinin yapılması gerekmektedir.
 • Prim borcu olan Bağkurluların 30 Nisan’a kadar, düzenleme kapsamında yürürlüğe giren ayı takip eden dördüncü ayın sonuna kadar ödeme işlemlerini yapılmaması ya da yapılandırılmaması halinde, 30 Nisan’dan önce prim borcu olan vatandaşların hizmetleri durdurulacak ve prim borçları silinecektir.

2021 BAĞKUR Prim Affı Kimleri Kapsıyor?

2021 yılı kapsamında, Bağkur prim borcu olanlar için Resmi Gazetede açıklanan yasa kapsamında Bağkur borç yapılandırması ile pek çok Bağkurlu borçlarını ödeyebilecektir.

Bağkur yapılandırmasından yararlanabilecek kişiler ise şöyledir:

 • Köy ve mahalle muhtarları,
 • Kendi adına ya da hesabına bağımsız olarak çalışanlar,
 • Tarımda kendi adına ya da hesabına çalışanlar

Söz konusu kişiler 2021 yılı kapsamında açıklanmış olan Bağkur yapılandırmasından yararlanabilecek kişilerdir. Bağkur borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların belirtilmiş olan tarihlerde başvuru yapmaları ve ilk taksiti ödemeleri gerekmektedir.

2021 BAĞKUR Prim Affı İhya Borcu Nasıl Hesaplanır?

Bağkur sigorta kapsamında yer alan vatandaşların birikmiş prim borcu olması kapsamında 2021 yılı kapsamında yapılandırma hakkı getirilmiştir. Bağkur prim borcu olan vatandaşların ihya borcu yapılandırma işlemi için öncelikle hesaplama yapılarak ödenecek olan miktarın belirlenmesi gerekmektedir. Emekli olmak isteyen ya da biriken prim borçları için ödeme yapacakları ilgilendiren bir işlemdir.

2021 yılı kapsamında Bağkur prim yapılandırması ihya borcu hesaplaması şöyle yapılmaktadır,

 • Anapara üzerinde bulunan ceza ve faizler silinerek, küçük bir miktar enflasyon farklı eklemesi yapılacaktır.
 • Peşin ödeme işlemi gerçekleştirenler için söz konusu fark % 90 oranında silinecektir.
 • Ödeme planlaması kapsamında taksitler ise 18 aya kadar ödeme hakkı tanınacaktır.
 • 31 Ağustos tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunulması halinde, borçların gecikme faizleri silinerek, faizler yerine Yİ-ÜFE farkı eklenerek ödeme gerçekleştirilecektir.
 • İlk taksit ödemesi için belirlenen süre kapsamında, peşin ödeme yapan Bağkur borçlularının Yİ-ÜFE tutarının % 90’ı için belirlenen tahsilden vazgeçilerek hesaplama yapılacaktır.
 • Ödeme planlamasında vatandaşların taksitli ödeme seçeneğini seçmesi halinde ise, anapara ve Yİ-ÜFE tutarı ile belirlenen katsayılar ve hesaplanan borç çarpılacaktır.
 • Ödemeler 2 ayda bir yapılacağı için 36 ay vadede planlanan ödeme bitecektir.
 • Söz konusu Bağkur prim borcu yapılandırması ile borçlarını ödeyen ya da primlerini ihya eden Bağkurlu emekli adayları, ödemelerin tamamlanmasının ardından emekli maaşlarını alabileceklerdir.
 • Prim borçlarını emeklilik için ödemeyecek olan ve bu sürelere ihtiyacı bulunmayan Bağkurlular için de yapılandırma kapsamında prim borçları silinerek hizmet süreleri durdurulunca aylık bağlatılabilecektir.

2021 Bağkur prim affı kimleri kapsıyor, ihya borcu hesaplama kapsamında, Bağkurlu vatandaşlar için hesaplama işlemleri bu yollar ile yapılmaktadır.

2021 BAĞKUR Prim Affı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bağkur prim borcu bulunan vatandaşlar için getirilen yapılandırma yasası ile Bağkur prim yapılandırması başvurusu, 30 Nisan itibari ile prim borcu olan Bağkurlular düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 4. Ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu, başvuru yapan Bağkurluların ödemeleri gereken prim tutarını hesaplayarak tebliğ edecekler.

Tebliğ edilen tutar için ilk ödeme 31.10.2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

2021 BAĞKUR Prim Affı Başvurusu Nereye Yapılır?

4B sigorta kolu üzerinde bulunan ve bu kapsamda prim borcu olan vatandaşlar için, Bağkur prim yapılandırma başvuruları nereye yapılacağı pek çok Bağkurlu tarafından merak edilmektedir. Bağkur prim yapılandırması başvuruları,

 • 4B sigorta kapsamında bulunan vatandaşlar, Bağkur prim borçları için yapılandırma başvurularını e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilir.
 • 4B sigorta kapsamında bulunan Bağkurlular dilerlerse Sosyal Güvenlik Kurumu’na şahsen müracaatta bulunabilirler.
 • Son olarak 4B sigorta kapsamında bulunan Bağkurlular, posta yolu ile SGİM / SGM’ye başvuruda bulunabilirler.
 • 4B sigorta kapsamında bulunan Bağkurlular ihya borçları kapsamında sigorta dosyalarının bulunmuş olduğu SGİM / SGM’ye 01.07.2021 ve 01.11.2021 tarihleri arasında başvuruda bulunabilirler.

2021 BAĞKUR Prim Affı Şartları Nelerdir?

2021 yılı kapsamında açıklanmış olan Bağkur prim yapılandırması için başvuruda bulunacak olan kişiler için bazı şartları yerine getirmiş olmaları aranmaktadır.

Bağkur prim yapılandırması için koşullar ise şöyledir,

 • Prim borcu bulunan Bağkurlu vatandaşların 30 Nisan 2021 tarihine kadar birikmiş olan borçları için kanunun yürürlüğe gireceği tarihi takip eden dört ay içerisinde ödeme yapılmaması ya da yapılandırma işlemi başlatılmaması halinde, sigortalılık halleri durdurulacaktır.
 • Söz konusu borcun belirtilen tarihte ödenmemesi halinde, Bağkurluların sigortalılık süresi dondurmak ya da borcu sildirmek için ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek yoktur.
 • Faaliyetine devam eden Bağkurluların 1 Mayıs 2021 tarihinden sonraki aylar için primlerini ödemeleri gerekecektir.
 • Prim borcunun sildirilmesi ile Bağkur süreleri dondurulan Bağkurlular, ya da hak sahipleri için ileride söz konusu süreleri ihya edebilecekler. Bu kapsamda, ödemelerin yapıldığı tarih esas alınarak asgari ücret üzerinden prim borç hesaplaması yapılacaktır. Vatandaşlar, yapılandırma kapsamındaki avantajlardan faydalanamayacakları için daha yüksekten prim ödemesi yapmaları gerekecektir.

Bu yazı kapsamında 2021 Bağkur prim affı kimleri kapsıyor, ihya borcu hesaplama işlemleri nasıl yapılacağı incelenmiştir.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

88 Yorum

 1. 1994 yılında kurulan limited şirkette ortak olarak bulundum. vergi levham ve oda kaydım var bağkur tescili yapılmamış hic prim ödemedim şirket 1996 yılında kapandı benim ihya hakkım varmı varsa nereye başvurmalıyım

  1. Merhaba
   Sosyal Güvenlik Kurumu’na ya da e-devletten online olarak başvuru yapabilirsiniz.

   1. 2016 da dukkan açtım vergi mükellefi dim…. 2016 a kapanış yaptım devrettim. Fakat nasıl oluyor ki ben 2020 de aktif olmuşum bir de üstüne 8 ay borc olmuş. Ne faaliyetim var ne tekrar müracaatım var. Kafayı oynatacam bu nasıl oluyor . 4b bagkur aktif çıkıyor e devrettim deb

 2. İyi günler, 01.01.1995 Bağ kur girişim var. 2926 sayılı kanuna göre zorunlu tarım bağ- kuru yapıldı. Herhangi bir prim ödemesi olmadığı için tescil tarihi itibariyle 19 ek-19 terki koduyla bağ-kurum durduruldu. Bu durdurulma işlemi 2008 de çıkan kanunla yapılmıştı. Şimdi İhya başvurusunda bulunduğumda 1995’ten 5 aylık sigortamın(4A) başladığı 2004’e kadar hesaplama yapılıyor. Sigortanın bitiş tarihi ile 2008 arasının ihyası neden yapılmıyor? Teşekkürler…

  1. Merhaba
   İhya yapılacak zaman kanunda belirtilen tarihler arasında olmaktadır.

 3. 03.05.2012 den 01.05.2018 arası dondurulmuş pirim borcumun ihyası Ne kadar olur teşekkürler

  1. Merhaba
   İhya borç ödeme rakamları güncel asgari ücret tutarından belirlenmektedir. 1 Ocak 2021 tarihi itibarı ile yeni asgari ücret üzerinden ödeme yapılacaktır.

   1. Yanlış bilgi sorumun cevabı bu değil ben geçmiş tarih verdim affa uğrayan boçlarla ilgili sgk hocası değil bunu sokaktakiler böyle cevaplar

    1. Merhaba
     Geçmiş tarih verdiğiniz bilgileri görünmektedir. Ancak durdurulan sigortalılık süreleri için ihya başvurusu yapılması ve sürenin tamamını ödememeniz gereklidir. Ayrıca prim ödemeleri mevcut asgari ücret üzerinden yatırılması yani güncel rakamlar üzerinden ödenmesi gerekmektedir.

 4. Merhabalar,
  1965 doğumluyum ve bağkur başlangıcım 1990 yılı 2018 yılında kalan hizmet sürelerim borçtan dolayı silindi.
  Şu anda 4920 gün prim günüm var.İhya başvurusu yaptığımda 89.000 TL toplam borç çıkarıldı.
  Bu durumda 89.000 TL yi nakit ödersem hizmet sürem 11.000 gün oluyor ve hemen emekli olabiliyorum.Ancak rakam oldukça yüksek kredi çekmeden ödeme şansım yok ve kredi faizleri oldukça yüksek
  5000 günden emekli olabilmek için ise yaş 58 olacak ve 2 yıl daha beklemem gerekecek,bu durumda güncel primden 3 ay prim ödesem 5.000 gün tamamlanıyor.2 yıl beklersem 5000 günden emekli olabilirmiyim
  her iki durumdada yaklaşık emekli maaşı ne olur ne tavsiye edersiniz.
  Saygılarımla

  1. Merhaba
   Toplu nakit ödeme tutarına göre, maaş oranınız da doğru orantılı şekilde yükselir.

 5. merhaba 1990 tarihli bağkur girişim var aynı tarih terk durdurulmuş olarak gözüküyor e devlet üzerinden ihya başvurusu yaptım borcum ve ödeyecegim son ödeme tarihli bir belğe çıktı bu borcu ödersem sigorta başlama tarihini 1990 a çekermi

  1. Merhaba
   Prim borcundan dolayı silinen ve dondurulan bu hizmetler daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından istenildiği takdirde ihya edilebilecek yani canlandırılabilecektir.

 6. İHYA BORCUMU BAŞVURDUĞUMDA FORMA PEŞİN ÖDEME İŞARETLEDİM,,,MUHTARLIK GÖREVİM İTİBARİYLE BAĞKUR İHYASIDIR,,,5569 GÜN OLARAK 70.435.92 TL.01.03.2021 ÖDEMELİ BORÇ YÜKSEK GELDİ BANA FAİZ İNDİRİMİ AZ GELDİ .1999 YILINDAN BERİ ARADA SİGORTALI ÇALIŞMAM OLDU ACABA ÖDEME ESNASINDA İNDİRİM OLURMU.

   1. hocam forma peşin ödeme işaretledim,,,ama yüksek çıktı borç mesala 2000 senesi bağkur borcuna nekadar faiz eklenmiştir takribi,,,çünkü hesaba göre tüfe dediklerinden yüksek galiba

    1. Merhaba
     Ayhan bey borcunuz eski olabilir ama hesaplama yapılırken güncel olan faiz tutarlarından hesaplama yapıldığı için borç yüklü çıkabilir.

 7. Eşim 15.05.1998 tarihinde isteğe bağlı Bağ-kurlu olarak altı buçuk ay prim yatırdı. Sistem belli bir süre prim yatırmayınca terki verildi. 01.10.2008 tarihinde tarım Bağ-Kururuna girdi. Yatıramadığı süreleri borçlanabilir mi?

  1. Merhaba
   Bu yasa ile 2020/08 dönemi ve öncesinde Bağkur prim borcu olan sigortalılar, bu borçlarını yeniden yapılandırabileceklerdir.

 8. Merhaba,
  İsteğe bağlı sigorta düzenli ödeme durumunda bankalarda kredi başvuru esnasında fayda sağlar mı?
  Bankaların değerlendirme kapsamında yer alırmı isteğe bağlı ödeme durumu.

 9. Merhaba,
  Bilgilendirmeleriniz için teşekkürler,

  1999 yılı girişli ssk lıyım. 5bin küsür gün ssk’ am var.Sigortasız oldugum dönemde, 2018 senesinde benim adıma şahıs firması açıldı ve hemen kısa bir süre sonra kapatıldı. o günden bu yana sigortasızım.Yesilkart – GSS ile idare etmeye çalışıyordum. Fakat gss den bagkur borcum oldugu için faydalanamaz duruma geldim. 3 Aylık bagkur prim borcum var.Bu af ile beraber hem primlerimi hemde tüm borcumu sildirmek istedim.Hiçbisey yapmadan 1Ocak da silinecegini duymustum, yinede k.cekmece bagkur binasına giderek bu durumu izah ettim. bana dilekçe verdi ve doldurmamı istedi. Şimdi kafamda deli sorular, tedbirli davranıp kuruma giderek hatamı yaptım 🙁

  Dilekçe buydu : 5510 sayılı kanun ……. maddesinde yer alan …….. aylık süreyi beklemeksizin durdurulmasına ilişkin talep.

  Bunu imzalattı bana ve aldı. Şimdi işin neresinde kaldım. Ne yapmalıyım lütfen yardım.
  Teşekkürler.

 10. Hocam; eşim 15.05.1998 tarihinde isteğe bağlı Bağ-Kur’dan sigortalı oldu. 6 ay 15 gün prim ödedi. Daha sonra prim yatırılmadığından dolayı sistem terk yaptı. 01.10.2008 yılında Tarım Bağ-Kur sigortalısı oldu. 01.11.1998-30.09.2008 tarihleri arasındaki İsteğe bağlı Bağ-Kur borcunu yapılandırabilir mi?

  1. Merhaba
   Bu yasa 4b yani Bağ-Kur kapsamında ödeme vadesi olan ya da dondurulan hizmet süresi bulunanları kapsamaktadır.

 11. merhaba;
  benim son basamak tarihim 2005 olarak elimde sadece bir belge var ve borcum 21432,80 tl olarak gözüküyor. ben 2006 af yasasını bilmediğimden ve duymadığımdan dolayı ödeme yapamadım ve silindi. 2020 yani bu yeni çıkan yasada ihyadan yararlanmak istiyorum fakat şu an bağkurlu olarak kendi işyerim var başvuru yapmak istediğimde e devlet te ihya olacak bir dosyanız yoktur diyor. bu ihya yasasından yararlanamaz mıyım nasıl yapmam gerekir

  1. Merhaba
   Borcunuzun olduğuna dair belge almanız ve bu belge ile başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

 12. merhaba benim eşim 01/07/1985 ssk girişi daha sonra 01/10/2013 ile 05/09/2017 arasında bağkurlu bu dönemde ödenen ve ödenmeyen bağkur borcumuz var ve silinmiş görünüyor şu an aktif olarak ssk dan sigortalıyız bu ara dönem bağkur borcunu ödemek istediğim zaman e devlet üzerinden sadece bağkur aktif seceneği cıkıyor oradan da borcu yoktur diyor nasıl bir yol izlemeliyim

 13. 1998 de bağkur girişim var. Hiç ödemedim.44 yaşındayım. Yetim maaşım var. İkisini birlikte alabilir miyim.

  1. Merhaba
   İkisini birlikte almanız mümkün olmamaktadır. Birini aldığınızda diğeri kesilecektir.

 14. 2005 den 11 ay 2006 dan 12 ay
  2010 dan 12 ay ve son olarak ta 2017 den 7 ay ödenmemiş Bağkur borcum var bunu canlandirrsam nekadar borcum cikar teşekkür ederim

  1. Merhaba
   Yapılacak olan borç ödemeleri güncel rakamlar üzerinden ödemesi yapılmaktadır.

 15. merhaba 01.05.1988 bağkur girişim var.
  3299 gün. yani 9 yıl 1 ay 29 gün ödeme yaptım.
  şu an 4 yıldır sigortalıyım.
  1996 1998 ve2001 2003 yılları arası 2 ayrı şirkette ortaklığım vardı.
  oda sicil kaydı kapalı ve iki şirkette terk.
  vergi kayıtları var tabiki.
  bu iki şirketteki süreleri ihya edebilirmiyim.
  sicil kaydı kapalı firmaya ticaret odası ozamanki oda kayıtları verirmi.
  bu 4 yıllık süre için peşin ödeme tahminen ne kadar borç çıkartır.
  verdiğiniz bilgi için şimdiden teşekkürler.

   1. Hocam ticaret odası kaydı olmadan
    Yada oda kaydı yoksa
    Vergi kaydının olması ihya için yeterli olurmu

   2. MERHABA DANIŞMAN BİRİMİ 1991 VE 1195 ARASI VERGİ MÜKELLEFİYDİM . BUNUNLA İLGİLİ BAGKUR BAŞVURUM YOK İHYA İÇİN BAŞ VURU YAPABİLİRMİYİM .

    1. Merhaba
     Vergi kaydınızın bulunması durumunda başvuru yapabilirsiniz.

 16. Merhaba 1991 Tarım Bağkur girişim var.2009 yılına kadar düzenli primlerimi ödedim.Ama sonra ödeyemedim.58 yaş 5400 prim günden emekli oluyorum.Şuanda yaşı doldurdum ama primim 4770 gün.
  2018 yılındaki kanun kapsamında borcum olduğundan yaklaşık 3090 günüm silinmiş.2018 yılında tekrar başlamış ama ben şimdiye kadar da ödeyemedim.2018-2020 yılları arasında 28.000 TL prim borcum var yapılandırma kapsamında 20.000 civarına düşüyor.18 ay da askerlik borçlanması yaptığımda Şubat 2021’ye kadar da prim ödeyerek emekli olabiliyorum.Ama 20.000 TL mevcut borç 17.000 TL de askerlik borçlanması 2 ay daha prim ödesem yaklaşık 40.000 TL civarında bir parayla emekli olabiliyorum.
  Bir başka seçenek ise bu silinen 3090 günün ihyasını yapmak ama burda Sgk bana bunu yaparsam borcumu söyleyemiyor.Kendim o dönemdeki prim tutarları ile borcumu hesapladım yakşalık 30.000 TL çıkıyor benim hesaplama göre.Sizin yorumunuz nedir 30.000 TL den fazla mı çıkar en düşük maliyetle emekli olmak istiyorum yardımcı olabilir misiniz.

  YILLAR TARIM BAĞKUR PRİMİ/AY SİLİNEN AY BORÇ AY*PRİM 10% FAİZ EKSİK GÜN
  2018 543,88 TL 5 2.719,40 TL 271,94 TL 150
  2017 450,59 TL 12 5.407,08 TL 540,71 TL 360
  2016 435,63 TL 12 5.227,56 TL 522,76 TL 360
  2015 303,98 TL 4 1.215,92 TL 121,59 TL 120
  2015 322,20 TL 6 1.933,20 TL 193,32 TL 180
  2014 258,64 TL 6 1.551,84 TL 155,18 TL 180
  2014 273,86 TL 6 1.643,16 TL 164,32 TL 180
  2013 225,07 TL 6 1.350,42 TL 135,04 TL 180
  2013 235,00 TL 6 1.410,00 TL 141,00 TL 180
  2012 193,70 TL 6 1.162,20 TL 116,22 TL 180
  2012 205,49 TL 6 1.232,94 TL 123,29 TL 180
  2011 165,00 TL 6 990,00 TL 99,00 TL 180
  2011 173,00 TL 6 1.038,00 TL 103,80 TL 180
  2010 142,51 TL 6 855,06 TL 85,51 TL 180
  2010 148,67 TL 6 892,02 TL 89,20 TL 180
  2009 127,51 TL 4 510,04 TL 51,00 TL 120
  GENEL TOPLAM 103 29.138,84 TL 2.913,88 TL 3.090
  32.052,72 TL

  1. Merhaba
   Geçmiş borçlarınızı ödeseniz dahi Primler, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında olmak üzere, kişilerin kendi belirleyeceği tutar üzerinden ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle hesabınızdan oldukça yüksek meblağlar ortaya çıkıyor. Askerlik borçlanması ve 2018 – 2020 arasındaki borcunuzu ödemeniz daha uygun görünüyor.

  2. Hocam saygılar, iyi aksamlar.
   Bağkurla görüştüm ihya olacağını söylediler.
   İhya olacak süre yaklaşık 8 yıl çıkıyor.
   1997 2005 yılları arası.
   Benim emeklilik için 23 ayım kaldı.
   Şu an ssk lı olarak çalışıyorum.
   Bu 7 yıllık sürede borç nekadar çıkar
   Yatırılması gereken para ne olur hesaplayamiyorum.
   Sizce değermi hocam.
   Toplam ne kadar borç çıkartırlar.
   Bi hesaplamada yardımcı olurmusunuz.
   Teşekkürler

   1. Merhaba
    2020 güncel Asgari ücret üzerinden ödeme yapmak isterseniz eğer aylık 1.015 TL olarak gözükmektedir.

 17. Merhabalar,
  7256 kanun kapsamında durdulan günler için 18 taksit seçeneği mevcut. Bu taksit seçeneği seçildikten sonra ilk ödeme tarihine kadar banka kredisi ile borcun tamamı kapatıldığında peşin ödemedeki avantaj hakkı elde edilmiş oluyor mu?
  Yani en baştan peşin seçeneği ile, 18 taksit seçeneği seçilip ilk taksitte ödemenin kapatılması arasında bir fark var mıdır?

  1. Merhaba
   Peşin ödemede vade farkı olmaz, taksitli ödeme de elbet ki vade farkı vardır.

 18. Merhaba, geçen sene tarım tütünden ihya başvurusu yapmıştım 3975 gün 100.000 tl gibi bir borç çıkmıştı. Ben bu rakamı 3 ay içinde ödeyemediğim için silindi. Şimdi edevletten yeni başvuru yapınca borç ve gün silindiği için yeni yapılandırma yapmıyor, ne yapmam gerekir? Kolay gelsin.

  1. Merhaba
   Silinen Bağ Kur günlerinin ihyası, çıkarılan kanun kapsamında ödeme yapmak mümkün olmaktadır. Bu nedenle çıkacak kanunları takip etmeniz ve bu duruma göre başvuruda bulunmalısınız.

 19. Merhaba
  Ben 1991 vergi mükellefi olarak bir yıl vergi verdim ama hiç bağkur kaydı yapmadım, acaba bu yeni çıkan yasa ile geriye dönük borçlanma yapabilimiyim.

  1. 01/01 /1990 vergi mükellefi oldum 30/12/1996 kapanış yaptım bağkur kaydım yaptırmadım yeni çıkan kanunla borçlanma yapabiliyor muyum tsk

 20. 01.06.1996 yılındaki tarım sigortalılığım,21.02.2002 tarihine kadar ödemediğim için 19-ek-19 terk koduyla silinmiş.
  21.02.2002 itibariyle bugüne kadar 550 gün bağkur ödemem mevcut. Şuan %90 oranında engelliyim.
  Malulen emeklilik için istenen prim gün sayısı 1800 gün.
  550 günümü 1800 güne tamamlamak için 1996-2002 arasını tamamını ihya ettirmem gerekir.
  7256 sayılı kanuna göre ihya hesaplaması ilgili yıllardaki brütten mi yapılır? Yoksa 2020 yılı brütü 2943 liradan mı?
  Şuan başvursam ne kadar ödemem çıkar.

 21. merhaba sildirilen bağkur ssk ile çakışırmı bana çakıştı dedi kurum benim ssk mı sildiler isteğe bağlı sigortaya aktaracagız dediler hizmetim azalacakmış çakışan süreler 2007 den 2011 e kadar iki ay oldu başvuralı memur az diyorlar yaşım da doldu ayrıca işsizim sizden ricam yapılan işlem doğrumu teşekkür ederim.

 22. Merhaba,

  21.10.2010 itibariyle bağkur girişim var ancak hiç prim ödemedim ve kanun kapsamın da silindi. 2018 yılından sonrakiler kaldı ve 2018 sonrası primleri yapılandırdım ödemesini yapacağım. Şimdi işe giriş tarihi olarak 21.10.2020 tarihi baz alınır mı?

  Teşekkürler.

 23. Bağkurluğum 8 yıl 6 aylık bağkurum silindi. 7256 kanuna göre ihya işlemi yaparsam kaç TL sı öderim No: Bağku pirimim aylık 800 TL

  1. Merhaba
   Sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir.

  2. 1990 bağkur girişim var ama hiç prim ödemedim 1997 de isyerimi kapadım ama bağkur sicilimi kapatmadım bir ihbar namaleri geldi devamlı ama ödeme gücüm olmadığından odeyemedim çıkan yasayla borcum silinmiş şu an yüzde kırk engelli kronik raporum var torba yasadan banka kredisi ile ihya ödersem emekli olma şansım varmı yaşım 53 bana yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler

   1. Merhaba
    Emekli olmak için gerekli gün sayısı kadar ödeme yapmanız ve emekli maaşınızı da kredi kullandığınız bankadan anlaşmalı olarak alırsanız emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

 24. SSK Başlangıç tarihim 01.06.1991
  6 ay ssk ödedim daha sonra çıkış yapıldı.

  Basamak Bilgileri
  Basamak Sayısı Gerçekleşme Tarihi
  2 01.10.2003
  3 01.10.2004
  4 01.10.2005
  5 01.10.2006
  6 01.10.2007

  Terk Açıklama
  #13-Ek-63 Terki
  Tescil Tarihi
  01.06.2001

  Daha önceki yapılandırmalardan ödediğim rakamlar
  Tarih Ödenen Miktar
  1 30.07.2003 158.000.000,00 TL
  1 30.06.2006 400,00 TL
  Daha sonrasında ödeyemedim .
  Şimdi yeni çıkan yasayla yapılandırsam ödeyeceğim rakam ne çıkar.

  Şuan Toplam 2326 prim günüm var . Geçmiş olan bağkur primlerimi geri alabilirmiyim. alabilirsem ne kadar borç çıkar.
  Halihazırda Ek 6 primi ödüyorum
  Teşekkür ederim

  1. Merhaba
   2020 yılı için belirlenen isteğe bağlı en düşük Bağ-Kur primi aylık 941,76TL olurken, en yüksek prim ise aylık 7.063TL olmaktadır.
   Belirtilen iki rakam arasından istediğiniz oranda ödeme yapabilirsiniz.

 25. Ben 1966 doğumluyum. Ayrıca yüzde 43 engelliyim .2005 yılı temmuz ayı itabiyle Toprak Mahsullleri ofisine mahsul verdiğimden dolayı elimdeki fiş ile bağkurlu olabiliyorum.
  Size sorum ; 2005 yılından bugüne ne kadar ne kadar prim öderim ?
  Ne zaman emekli olabilirim?
  Bankadan bireken pirim için kredi çekebilirmiyim?

  1. Merhaba
   % 40 ilâ % 49 arasında engelli olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4.680 gün ödenmiş prim günlerinin olması gerekmektedir. Banka ile karşılık yapacağınız anlaşmaya bağlı olmaktadır.

 26. Merhaba ben kayseriden bağkur girisim1986’2.1 ikiyil sekuzay yirmi iki gün prim ödenmiş ve birdaha 2018 yılına kadar hiç aramadım ihya affından faydalanmak icin müracaat ettim vergi dairesine gönderdiler 5123 gün vergi mukelliyetim çıktı ve benim bu güne karşılık 26binlira borcum ciktini borcu kabul ettiğinde 20 bine dusdunu peşin odenmesinde 16 binliraya dusdunu söylediler peşin ödedim lakin şimdi bana iki borç çıkarıyorlar 2015 yılı öncesi 26 bin 2015 sonrasi16 bin benim 2015sonrasi olan borcu odedigim 2015 öncesi olan borcu ödemesini soyluyorlaresnafligida 2017nin dokuzuncu ayda bıraktım bu konuda bağkur genel müdürüne kadar gittim ama bir şey kazanamadık sorm şu prim borcu öncekini alınır sonrasını alınır bu konuda beni aydınlatırsanız memnun olurum saygılarımla doğum tarihi 13;10:1967

  1. Merhaba
   2015 yılından önceki borçlarınız silindiği için 2015 yılı öncesi sıfır gözükür. Bu günleri aktif hale getirmek için ödeme yapmanız gerekli. 2015 sonrası için de sistemde borçlu gözükürsünüz, ödemiş olduğunuz da 2015 sonrası borcunuz olmaktadır.

 27. MERHABA BENİM KARDEŞİMİN 2005 DE BİR DÜKKAN AÇTI BUGÜNE KADAR HİÇ BAKUR ÖDEMEDİ BİZE BORÇ ÇIKARMI VE O BORCU ÖDEDİGİMİZDE EMEKLİ OLURMUYOZ TEŞEKKÜRLER

 28. 208- İhya sonucu aftan yararlanarak,Tarım bağ kurlu olarak, 01/061996-30/04/2008 ve 31/05/2008-15/122011 tarihleri arasında toplam 5924 gün karşılığı 26.517.33 TL (peşin) borç çıktı. Fazla hesaplandığını düşünüyorum. Beni bilgilendirirseniz memnun olurum, teşekkürler.

 29. Mrb.bagkurda ödenmiş.4 yılım var.7 yıl borcu dondurduk.güne ihtiyacımız yok ihya yapmazsak ne olur.53 yaşında 9000 gün doluyor.Zaten 7 yıl 60 yaşı bekleyecez.tesekkurler

 30. bir de yeni yasalar ile yukarıda vermiş olduğunuz ihya hesaplamalarında bir değişiklik olmuşmu dur?

  yardımınız için teşekkür ederiz.

 31. Kolay gelsin. İhya da pisime esas kazanç ihyayı talep ettiğimiz dönem ki mi yoksa bu günkü değer mi esas alınarak yapılacaktır.

   1. Merhaba
    Bağ-Kur’dan emeklilik için yüzde 50-59 arası kaybı olanlar 16 yıl çalışmış olmaları ve 4320 gün prim ödemeleri halinde emekli olabilecekler.

 32. Ahmet Sarı Bey…Çok sağolun…satın aldığım zaman ssk’dan emekli olabilir miyim?

 33. Ahmet Sarı Bey,(terk kodu 19) …ben müracaat edip tarım bağkur da geriye doğru borçlanıp ,ödeme yapıp emekli olamaz mıyım? ssk dan…
  ssk toplam gün sayım:1439 + askerlik 12 ay yd sb.(01.04.1991-31.07.1992)
  Bağkur gün sayım:47 gün(Tevkifat dilekcesi verdiğim tarih.23.11.2016)
  Bağkur terk tarihi:01.09.2017….Sağolun…

 34. Mehmet Çalışkan Bey iyi günler…
  10.07.1964 doğumluyum
  01.10.1985 ssk başlangıç
  toplam gün sayım 1439
  askerliğimi 16 ay(4+12) yedek subay olarak yaptım
  Tarım bağkura tevkifata istinaden tescil tarihim 01.09.1997
  yeniden bağkur başlangıç tarihi 23.11.2016(tevkifat başvurusu yaptığımda açılmış)
  terk tarihi09.01.2017…
  ssk dan emekli olabilir miyim?
  ek 19 başvurusu mu yapmalıyım?nasıl ssk dan emekli olacak şekilde davranmalıyım…lütfen yardım edin…Hoşçakalın

  1. Merhaba;son 3,5 yılı SSK da geçirerek 49 yaş ve 5300 gün ile emekli olabilirsiniz.Ödeme yapmadıysanız Ek-63 ile 01.05.2015 tarihinden önceki borçlarınız zaten silinmiştir.Ancak borçlarınızla beraber hizmetleriniz de silinir.

 35. Geriye dönük bütün prim borçları yapılandırılırken neden silinen borçlarımıza aynı yapılandırmaya esas uygulama yapılmıyor. Haksızlık ,adaletsizlik değilmi? Yurd dışından emekli olanlar Türkiyeden 2. ci emeklilik için döviz ile yapılandırma ile aynı kategorideki formül uygulanan silinen bağkur ihya borçlanmasını acaba kaç kişi ödeyebilir.Yurd ışından gelip Türkiye den 2. emeklilik ve daha çok gelir elde etmek istenirken bizim gibi insanlar sadece aç kalmamak için ihya yapılandırmasını bekliyoruz.

 36. ihyada sgk yapılandırması bekliyoruz istiyoruz neden ihya dan kapsamadı magduruz torba yasayı ümitle bekledik hayal kırıklıgına ugradık

 37. Hocam ,
  Okudukca sasiriyorum..Aklima turlu turlu seyler geliyor..Bagkur denilen sey iskenceymis…Nerden bulastik ki.
  .Simdi 2006 dan beri gunumuze kadar odenen bagkur pirimlerimiz ;2015 te borc silme diye kanun cikinca biz neden 26 bin kusur TL odeyerek neden ihya olalim ki?Zaten guc oduyoruz.hazirki pirimleri…Peki 2015 te dilekce veremedik duyamadik..Bizim gibi dunyadan habersiz binlerce Bagkurlu vardir.Onlarin ve bizim durumumuz ne olur..İhya olmazsak?Simdi eksiksiz odemek mi sucumuz? Lutfen bir aciklayin…O kadar karisik ki ..Ne diye boyle karistiriyorlar bunu .Gunah degil mi? bize Sayin Hocam..Sevgiler saygilar..Pembe

  1. Değerli Okurumuz;
   -2015/Nisan sonu itibariyle Bağ-Kur prim borcu on iki ay ya da daha fazla olanların borçları silindi.
   -Başvuru yapanların başvuru üzerine başvuru yapmayanların da borçları sistem tarafından otomatik olarak silindi.
   -Silinen bu dönemler hizmetten sayılmıyor.
   -Hizmetten sayılabilmesi için ihya ederek yani o dönemleri canlandırarak ödemeniz gerekiyor.
   Saygılarımızla sağlıklı günler dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu