Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta kollarından biri olan Bağkur üzerinden sigortası bulunan vatandaşların ödenmeyen prim cezaları için Resmi Gazetede yayınlanan prim affı ile pek çok Bağkurlu borçlarını ödeyebilme şansı bulmuştur. Bağkur yapılandırması ile geriye dönük borçların ödemesi kolaylaştırılmıştır.

2021 Bağkur prim affı kimleri kapsıyor, ihya borcu hesaplama işlemleri nasıl yapılıyor konusunu merak edenler için pek çok emeklilik yaşı gelmiş ama prim borcundan dolayı emekli olamayan vatandaşları da ilgilendiren bir düzenlemedir.

Bağkur prim borcu olan vatandaşlar bu nedenle hizmet süreleri durdurulması ile emekli olamayan pek çok Bağkurlu 2021 yılı kapsamında açıklanan yapılandırma ile başvuru yaparak borçlarını ödeyebilecek ve emekli olamayanlar için emekli maaşları bağlanacaktır.

Resmi Gazetede açıklanan yasa ile vatandaşların 30 Nisan 2021 tarihine kadar birikmiş prim borçları yapılandırılacak olup, ihya borcu için de borcun tamamı için ilk taksit ödemesinin 31 Ekim tarihine yapılması zorunlu olarak belirtilmiştir.

Bağkur prim borçları için yapılandırma ya da ihya edilme halinde emekli adayları, prim ödemelerinin ardından emekli maaşı almaya hak kazanacaktır. 2021 yılı kapsamında açıklanan yasa ile Bağkur prim borçlarının yapılandırılması yalnızca emekliler için değil aynı zamanda tüm prim borcu olan ve bu borçları yapılandırma kapsamında ödemek isteyen Bağkurlular da birikmiş prim borçlarını ödeyebilecektir.

2021 BAĞKUR Prim Affı Gelecek Mi?

Pek çok prim borcu olan Bağkurlu vatandaş, birikmiş borçları için Bağkur yapılandırması 2021 yılı kapsamında yapılıp yapılmayacağı merak edilmektedir. Bağkur prim borcu olan Bağkurlular için 2021 yılı kapsamında Bağkur yapılandırması, 31.10.2021 tarihine kadar Bağkur prim borçlarını ödemeyen ya da yapılandırma döneminde yapılandırmamış olan vatandaşlar için tekrar düzenleme yapılarak açıklanmıştır.

Bağkur yapılandırması 2021 yılı için 30.04.2021 Nisan ayı dahil olarak, söz konusu tarihten önce prim borcu bulunan Bağkurluların hizmetleri durdurularak prim borçları silinecektir. Böylelikle vatandaşlar daha rahat bir ödeme planı ile borçlarını ödeyebilecek ve prim borcundan dolayı emeklilik işlemlerinde rahatlık sağlayacaklarıdır.

2021 BAĞKUR Prim Affı Ne Zaman?

2021 yılı kapsamında Resmi Gazetede yayımlanan yasa ile Bağkur borçluları için yapılandırma fırsatı açıklanmış olup, Bağkur yapılandırma tarihleri ise şöyle açıklanmıştır,

 • Vatandaşların 30 Nisan 2021 tarihine kadar birikmiş prim borçları yapılandırılabilecek.
 • Yapılandırma kapsamından yararlanmak isteyen Bağkurlular 31 Ağustos tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaatta bulunması gerekmektedir.
 • Başvuru işleminin ardından 31 Ekim tarihine kadar da ilk taksit ödemesinin yapılması gerekmektedir.
 • Prim borcu olan Bağkurluların 30 Nisan’a kadar, düzenleme kapsamında yürürlüğe giren ayı takip eden dördüncü ayın sonuna kadar ödeme işlemlerini yapılmaması ya da yapılandırılmaması halinde, 30 Nisan’dan önce prim borcu olan vatandaşların hizmetleri durdurulacak ve prim borçları silinecektir.

2021 BAĞKUR Prim Affı Kimleri Kapsıyor?

2021 yılı kapsamında, Bağkur prim borcu olanlar için Resmi Gazetede açıklanan yasa kapsamında Bağkur borç yapılandırması ile pek çok Bağkurlu borçlarını ödeyebilecektir.

Bağkur yapılandırmasından yararlanabilecek kişiler ise şöyledir:

 • Köy ve mahalle muhtarları,
 • Kendi adına ya da hesabına bağımsız olarak çalışanlar,
 • Tarımda kendi adına ya da hesabına çalışanlar

Söz konusu kişiler 2021 yılı kapsamında açıklanmış olan Bağkur yapılandırmasından yararlanabilecek kişilerdir. Bağkur borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların belirtilmiş olan tarihlerde başvuru yapmaları ve ilk taksiti ödemeleri gerekmektedir.

2021 BAĞKUR Prim Affı İhya Borcu Nasıl Hesaplanır?

Bağkur sigorta kapsamında yer alan vatandaşların birikmiş prim borcu olması kapsamında 2021 yılı kapsamında yapılandırma hakkı getirilmiştir. Bağkur prim borcu olan vatandaşların ihya borcu yapılandırma işlemi için öncelikle hesaplama yapılarak ödenecek olan miktarın belirlenmesi gerekmektedir. Emekli olmak isteyen ya da biriken prim borçları için ödeme yapacakları ilgilendiren bir işlemdir.

2021 yılı kapsamında Bağkur prim yapılandırması ihya borcu hesaplaması şöyle yapılmaktadır,

 • Anapara üzerinde bulunan ceza ve faizler silinerek, küçük bir miktar enflasyon farklı eklemesi yapılacaktır.
 • Peşin ödeme işlemi gerçekleştirenler için söz konusu fark % 90 oranında silinecektir.
 • Ödeme planlaması kapsamında taksitler ise 18 aya kadar ödeme hakkı tanınacaktır.
 • 31 Ağustos tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunulması halinde, borçların gecikme faizleri silinerek, faizler yerine Yİ-ÜFE farkı eklenerek ödeme gerçekleştirilecektir.
 • İlk taksit ödemesi için belirlenen süre kapsamında, peşin ödeme yapan Bağkur borçlularının Yİ-ÜFE tutarının % 90’ı için belirlenen tahsilden vazgeçilerek hesaplama yapılacaktır.
 • Ödeme planlamasında vatandaşların taksitli ödeme seçeneğini seçmesi halinde ise, anapara ve Yİ-ÜFE tutarı ile belirlenen katsayılar ve hesaplanan borç çarpılacaktır.
 • Ödemeler 2 ayda bir yapılacağı için 36 ay vadede planlanan ödeme bitecektir.
 • Söz konusu Bağkur prim borcu yapılandırması ile borçlarını ödeyen ya da primlerini ihya eden Bağkurlu emekli adayları, ödemelerin tamamlanmasının ardından emekli maaşlarını alabileceklerdir.
 • Prim borçlarını emeklilik için ödemeyecek olan ve bu sürelere ihtiyacı bulunmayan Bağkurlular için de yapılandırma kapsamında prim borçları silinerek hizmet süreleri durdurulunca aylık bağlatılabilecektir.

2021 Bağkur prim affı kimleri kapsıyor, ihya borcu hesaplama kapsamında, Bağkurlu vatandaşlar için hesaplama işlemleri bu yollar ile yapılmaktadır.

2021 BAĞKUR Prim Affı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bağkur prim borcu bulunan vatandaşlar için getirilen yapılandırma yasası ile Bağkur prim yapılandırması başvurusu, 30 Nisan itibari ile prim borcu olan Bağkurlular düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 4. Ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu, başvuru yapan Bağkurluların ödemeleri gereken prim tutarını hesaplayarak tebliğ edecekler.

Tebliğ edilen tutar için ilk ödeme 31.10.2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

2021 BAĞKUR Prim Affı Başvurusu Nereye Yapılır?

4B sigorta kolu üzerinde bulunan ve bu kapsamda prim borcu olan vatandaşlar için, Bağkur prim yapılandırma başvuruları nereye yapılacağı pek çok Bağkurlu tarafından merak edilmektedir. Bağkur prim yapılandırması başvuruları,

 • 4B sigorta kapsamında bulunan vatandaşlar, Bağkur prim borçları için yapılandırma başvurularını e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilir.
 • 4B sigorta kapsamında bulunan Bağkurlular dilerlerse Sosyal Güvenlik Kurumu’na şahsen müracaatta bulunabilirler.
 • Son olarak 4B sigorta kapsamında bulunan Bağkurlular, posta yolu ile SGİM / SGM’ye başvuruda bulunabilirler.
 • 4B sigorta kapsamında bulunan Bağkurlular ihya borçları kapsamında sigorta dosyalarının bulunmuş olduğu SGİM / SGM’ye 01.07.2021 ve 01.11.2021 tarihleri arasında başvuruda bulunabilirler.

2021 BAĞKUR Prim Affı Şartları Nelerdir?

2021 yılı kapsamında açıklanmış olan Bağkur prim yapılandırması için başvuruda bulunacak olan kişiler için bazı şartları yerine getirmiş olmaları aranmaktadır.

Bağkur prim yapılandırması için koşullar ise şöyledir,

 • Prim borcu bulunan Bağkurlu vatandaşların 30 Nisan 2021 tarihine kadar birikmiş olan borçları için kanunun yürürlüğe gireceği tarihi takip eden dört ay içerisinde ödeme yapılmaması ya da yapılandırma işlemi başlatılmaması halinde, sigortalılık halleri durdurulacaktır.
 • Söz konusu borcun belirtilen tarihte ödenmemesi halinde, Bağkurluların sigortalılık süresi dondurmak ya da borcu sildirmek için ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek yoktur.
 • Faaliyetine devam eden Bağkurluların 1 Mayıs 2021 tarihinden sonraki aylar için primlerini ödemeleri gerekecektir.
 • Prim borcunun sildirilmesi ile Bağkur süreleri dondurulan Bağkurlular, ya da hak sahipleri için ileride söz konusu süreleri ihya edebilecekler. Bu kapsamda, ödemelerin yapıldığı tarih esas alınarak asgari ücret üzerinden prim borç hesaplaması yapılacaktır. Vatandaşlar, yapılandırma kapsamındaki avantajlardan faydalanamayacakları için daha yüksekten prim ödemesi yapmaları gerekecektir.

Bu yazı kapsamında 2021 Bağkur prim affı kimleri kapsıyor, ihya borcu hesaplama işlemleri nasıl yapılacağı incelenmiştir.

Editör: TE Bilisim