2022 engelli maaşı başvurusu ile ilgilenen kurum, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’dır. Maddi gücü yeterli olmayan engelli bireylerin mağdur olmaması adına verilen bir ödenektir. Aylık geliri muhtaçlık sınırının altında bulunan ve engel oranı %40 ve üzerinde olan bireylerin başvuru hakkı bulunmaktadır. Bu maaşa başvuru yaparken atlanmaması gereken önemli detay, engelli raporu aldıktan sonra vakıfa başvuru için gidilmemesi gereklidir. Öncelikle vakıfa gidilmesi sonra onların yönlendirdiği bir devlet hastanesinden engelli raporu alınması gerekmektedir.

2022 Engelli Maaşı Alabilecek Olanlar Kimlerdir?

2022 engelli maaşı için başvuru yapabilecek olanlar şu şekildedir:
 • Engel oranı %50 ile %69 arasında olan ve 18 yaş ile 65 yaş aralığında olan kişiler başvuru yapabilmektedirler.
 • %70 oranında engeli olup da 18 yaşını doldurmuş olan engelli bireylerin başvuruları kabul edilmektedir.
 • %40 ve üzerinde engeli olup, hanede kişi başına düşen gelir tutarı 243 TL’yi aşmayanların başvuruları kabul edilmektedir.
 • %70 ve üzerinde engeli bulunan engelli bireyler eğer özel bir bakım evinde bakılmıyor ve evde bakılıyor ise; bu durumda engelli maaşı başvurusu yapılabilmektedir.

2022 Engelli Maaşı Alamayacak Olanlar Kimlerdir?

2022 engelli aylığına başvuru yapamayacak olanlar aşağıdaki gibidir:
 • Muhtaçlık sınırı olarak belirlenen 609 TL’den daha fazla tutarda gelire sahip olan engelli bireyler yararlanamazlar.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı olan, isteğe bağlı olarak sigortası ödenen veya aylık alan kişiler 2022 engelli aylığı için başvuru yapamaz.
 • Yüksek miktarda mal varlığına sahip olan veya miras yolu ile mal varlığı elde edenler başvuru yapamamaktadır.
 • Bakım merkezlerinde kalan engelli bireylerin başvuru hakkı bulunmamaktadır.

2022 Engelli Maaşı Almak İçin Sağlanması Gereken Şartlar Nelerdir?

2022 engelli maaşı almak için istenen koşullar aşağıda belirtilmiştir:
 • En az %40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.
 • 18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.
 • Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan engelli bireylerin mahkeme kararı ile onaylanmış vasilerinin başvuru yapması gerekmektedir.
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yönlendirdiği, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır. Engelli bireyler kendi tercihlerine göre bir hastaneden rapor alamamaktadır.
 • Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa ulaştırılması ve başvuru onayı alınması gerekmektedir.

2022 Engelli Maaşı Başvurusu İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

2022 engelli maaşı için gerekli evraklar aşağıda sıralanmıştır:
 • Engelli bireyin kimlik belgesi gerekmektedir.
 • Engelli sağlık raporu istenmektedir.
 • Başvuruyu engelli bireyin vasisi gerçekleştiriyor ise; vasinin noter onaylı vekalet belgesi ve kimlik belgesi talep edilmektedir.

2022 Engelli Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

2022 engelli maaşı almak için başvuru aşamaları şöyledir:
 • Engelli bireyin öncelikle ikamet ettiği adresin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gitmesi gereklidir.
 • Vakıfa gittikten sonra görevliye 2022 engelli maaşı başvurusu yapmak istediğini belirtmelidir. Bu talebi doğrultusunda yetkili kendisine bir hastane bilgisi vermektedir.
 • Vakıftan söylenen hastaneye gidilmelidir. Bu hastane dışında bir hastaneden alınan sağlık kurulu raporu kabul edilmemektedir. Hastaneye gittikten sonra engelli raporu almak istendiği söylenmelidir. Gerekli muayenelere girerek en az %40 ve üzeri engelin olduğuna dair ibarenin yer aldığı bir rapor alınmalıdır.
 • Rapor ve gerekli belgeler ile beraber bağlı bulunulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na tekrar gidilmelidir. Başvuru işlemi tamamlanmalıdır.
 • Vakıf gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yapmaktadır. Yoğunluğa bağlı olarak kısa süre içerisinde başvurular sonuçlanmaktadır ve aylık bağlanmaktadır.

2022 Engelli Maaşı Başvuru Sonucu Nasıl Öğrenilir?

2022 engelli maaşı için başvuru yapanların başvuruları sonuçlandığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan başvuru sonucu ile ilgili bilgi edinmeleri gerekmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kaymakamlığa bağlı bir vakıftır. Kişi ikamet adresine göre kendisine en yakın kaymakamlık binasına giderek bu vakfı ziyaret edebilmektedir. Gerekli incelemeler tamamlandığında bu vakıf tarafından başvurusu onaylanan kişilerin isimleri açıklanmaktadır. Dolayısı ile vakıfa giderek isimlerini teyit ettirebilmeleri mümkündür.

2022 Engelli Maaşı Ne Kadar Sürede Alınır?

2022 engelli maaşı başvurusu yapanlar, başvurularını takip eden ay içerisinde maaşı çekmeye başlayabilmektedirler. 3 ayda bir ödenen bir maaştır. Doğum tarihlerinin son rakamına göre herkesin maaş tarihi belirlenmiştir.

2022 Engelli Maaşı Ödemeleri Ne Zaman Yapılır?

2022 engelli maaşı alacakların doğum yıllarının son rakamı baz alınarak maaş ödemesini alacakları gün belirlenmektedir. Hak sahiplerinin maaş ödemelerini alacakları günler ise aşağıda verilmiştir:
 • Doğum yılının son hanesi 0 veya 5 ise; ayın 5’inde maaş verilmektedir.
 • Doğum tarihinin son rakamı 1 veya 6 olanlar, ayın 6. gününde maaş almaktadırlar.
 • Ayın 7’sinde maaş alacak olanlar, doğum yılları 2 veya 7 ile bitenlerdir.
 • Doğum yılı 3 veya 8 ile bitenler, ayın 8’inde maaş almaktadır.
 • Ayın 9’unda maaş verilecek olanlar, doğum yılı 4 veya 9 ile bitenlerdir.

2022 Engelli Maaşı Ödemeleri Nereden Çekilir?

2022 engelli maaşı başvurusu kabul edilen ve aylık verilecek olan kişi ilk maaşını Ziraat Bankası’ndan almaktadır. Bunun için kimlik belgesi ile ikamet ettiği adrese en yakın olan Ziraat Bankası’na gitmesi yeterli olmaktadır. Gişeden maaş ödemesini alabilmektedir. İkinci ve sonraki maaşları için ise PTT şubesine gitmesi gerekmektedir. Yine ikamet ettiği adrese en yakın olan PTT şubesine giderek, kimlik belgesi ile beraber gişedeki görevliye engelli aylığı almak istediğini söylemesi yeterli olmaktadır. Vasilerin maaşı çekmek için gitmesi durumunda, vekalet belgeleri ile beraber gitmeleri istenmektedir.

2022 Engelli Maaşının Kesilmesine Neden Olan Durumlar Nelerdir?

2022 engelli maaşı alanların aylıklarının kesilmesine neden olacak haller aşağıda açıklanmıştır:
 • 2022 engelli maaşı alan bireyler adres değişikliği yaparlarsa ve 15 gün içerisinde bunun için bildirimde bulunmaz iseler; maaşları kesilmektedir.
 • Engelli bireylerin vefat etmeleri durumunda maaşları kesilmektedir.
 • Aylık geliri muhtaçlık sınırının üzerine çıkan, gelirinde artış yaşanan ve muhtaçlık durumu ortadan kalkan engelli bireylerin maaşları kesilmektedir.
 • Engel oranı %40’ın altına düşen engelli bireylere aylık verilmemektedir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigorta kaydı yapılan engelli bireylere maaş verilmemektedir.

2022 Engelli Maaşı Alanlar Takip Edilir Mi?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kapsamında her sene yılda en az 1 kere aylık alanlar için inceleme yapılmaktadır. Bu takip sürecinde hem aylık alanlar hem de aynı hane içerisinde yaşadıkları incelenmektedir. İşe başlanması veya ek bir gelir elde edilmesi durumunda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne bildirimde bulunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, haksız yere alınan tutar faizi ile beraber talep edilmektedir.

Evde Bakım Maaşı Alanların 2022 Engelli Maaşına Başvurması Mümkün Müdür?

Evde bakım maaşı alanlar için muhtaçlık sınırı hesaplanırken, alınan bakım maaşı buna dahil edilmemektedir. Bu yüzden 2022 engelli maaşı başvurusunda bulunmalarında herhangi bir engel yoktur.

Engelli Annesi Nasıl Erken Emekli Olur, Şartları Nelerdir?

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır, Ücreti Ne Kadar?

Malulen Emeklilik Şartları ve Malulen Emekli Maaşı

Editör: TE Bilisim