2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'na internet ortamında bildirilecek aylık prim ve hizmet belgelerinden alınacak damga vergisi ücretleri belli oldu. 2017 yılı Damga Vergisi Oranları 27.12.2016 tarihli ve 29931 Sayılı Resmî Gazetede, Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği No:61'de yayınlandı. Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu'na elektronik ortamda bildirilen asıl, ek, iptal aylık prim hizmet belgelerinde her belge başına damga vergisi kesilmektedir. Peki 2017 yılında SSK, SGK damga vergisi ücreti ne kadar olacak?  2017 SSK APHB Damga Vergisi Sosyal Güvenlik Kurumu'na aylık prim ve hizme belgesi başına 2017 yılında ödenecek damga vergisi tutarı 27.12.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği No:61'de yer aldı. Buna göre;
  • Sosyal Güvenlik Kurumu'na 2017 yılında elden ya da elektronik ortamda verilen aylık prim ve hizmet belgesi başına 25,30 T.L. tutarında damga vergisi kesintisi yapılacak.
2017 yılında uygulanacak diğer Damga Vergisi tutarları için lütfen TIKLAYINIZ SGK Damga Vergisinden Muaf İşyerleri Hangileridir? Konuya ilişkin olarak yayınlanan 16 sayılı Damga Vergisi Sirkülerinin 3 üncü bölümünde de, 488 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde tanımlanan resmi daireler ya da damga vergisinden muaf tutulmuş diğer kişi ve kuruluşlar tarafından 5502 sayılı Kanuna göre damga vergisi muafiyeti bulunan Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri gereğince verilecek sigorta prim bildirgesi niteliğindeki aylık prim ve hizmet belgesi ile e-bildirge sözleşmelerinin damga vergisine tabi tutulmaması gerektiği açıklanmıştır.

Ev Hizmetleri Kapsamında Bildirilen Sigortalılar İçin Damga Vergisi Ödenir mi?

Ev Hizmetleri kapsamında 10 günden fazla çalışanlar için ilk başvuruda damga vergisi ödenir .Ancak diğer aylar damga vergisi tahakkuku çıkmaz. Sebebi ise gelir vergisinden muaf olmaları.