Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdikleri taşıtlarına verilen süre 730 güne çıkarıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'nin 14 Kasım 2015 tarihindeki sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu tebliğ değişikliği ile geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi. Daha önceki uygulamada 180 gün olarak belirlenen bu süre yeni düzenlemeye göre; *Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdikleri taşıtlarına 730 gün süre verilecek. *Verilecek olan izin süresi kişinin Türkiye'de kalabileceği süreden uzun olamayacak. YURT İÇİNDE OLAN VE  180 GÜNLÜK SÜRESİ DOLMAYANLAR NE YAPACAK? Geçici ithali gerçekleştirilen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarından izin süreleri devam edenlerin bu süreleri, müracaat edilmesi halinde 730 güne tamamlanacak. Yurtta kalma süreleri içinde yurt dışına çıkarılmayan veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmeyenlerin süreleri de 730 güne tamamlanacak. *************

Yurtdışından Getirilen Taşıtlar Başkası Tarafından Kullanılabilecek Mi?  ayrıntılar için tıklayınız...

   
Editör: TE Bilisim