2014 Yılında doğan çocuklar için 103,00 T.L olarak ödenen emzirme yardımı 2015 yılında doğan çocuklar için 112,00 T.L olarak ödenecek.

SSK ve Bağ-Kur Kapsamında Çalışanlar İçin Emzirme Yardımı Şartları!

Emzirme Yardımı Nedir?

Sigortalı çalışan ve ya Bağ-Kur kapsamındaki kadın sigortalıya ya da  sigortalı olmayan kadın çalışanların SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışan sigortalı eşine canlı doğan her çocuk için SGK tarafından bir defaya mahsus ödenen tutardır.

Buradan da anlaşılacağı üzere emzirme yardımı sadece SSK kapsamındakilere değil Bağ-Kur kapsamında çalışanlara da ödenmektedir.

Emzirme Yardımı Kimlere Ödenir?

5510 Sayılı Kanunun 4/a(SSK) ve 4/b(Bağ-Kur) kapsamında çalışıyor olmak koşuluyla şu kişilere ödenmektedir.

-SSK ve ya  Bağ-Kur kapsamında çalışan sigortalı kadının kendisi,

-Eşi çalışmayan erkek sigortalının kendisi,

-Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayan kadın sigortalı,

-Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayan erkek sigortalı.

Emzirme Yardımı Tutarı Neye Göre Hesaplanır?

-Emzirme yardımı tutarı ödenirken çocuğun doğmuş olduğu yılda Sosyal Güvenlik Kurumu yönetim Kurulunca o yıl belirlenen emzirme yardımı tutarı üzerinden hesaplama yapılır.

-2014 yılı içerinde doğan çocuklar için şu an 103,00 T.L. emzirme yardımı ödenmektedir.

-Emzirme Yardımı İle İlgili Diğer Önemli Ayrıntılar

 SSK ve ya Bağ-Kur kapsamındaki kadına veya kendi çalışmayan  kadının SSK ve ya Bağ-Kur kapsamında çalışan eşine emzirme yardımının ödenebilmesi için,

-SSK kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün  çalışmış olmak,

-Bağ-Kur  kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim yatırılmış olması ve borcunun bulunmaması,

Gerekmektedir.

-Ayrıca sigortalılığı sona erenlerin, sigortalılık sona erme tarihinden başlamak üzere   300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki on beş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.

 

Emzirme Yardımı İçin Nereye Başvurmak Gerekir?

            Her ne kadar Sosyal Güvenlik Kurumu emzirme yardımları için talep şartını kaldırmış olsa da yine de en yakın Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Servisine sözle bilgi vermek gerekmektedir.

Özet olarak belirtmek gerekirse:

-Emzirme yardımı canlı doğan her çocuk bir defaya mahsus ödenmekte,

-Çocuğun doğduğu tarih itibariyle 5 yıl içerisinde talepte bulunmak gerekmekte,

-Bağ-Kur ‘lulardan cocuğun doğdugu tarihte borçlu bulunanlar 5 senelik zaman aşımı sürecini aşmamak koşuluyla borçlarını ödedikleri tarihte emzirme yardımı almaya hak kazanmaktadır.