Merhaba, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönergede Uygulama sınıfı: Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarında çocuk gelişimi ve eğitimi alanında 36-66 aylık çocukların eğitiminin yapıldığı uygulama birimini ifade eder. denilmektedir. Yani mesela bir meslek lisesinde anasınıfı da varsa orası uygulama sınıfı olarak isimlendirilir.

Uygulama sınıfı sayısı kadar şeflik oluşturulur.

Diğer alanlar için şöyle bir durum mevcut; eğer bir tane atölye/laboratuvar varsa, atölye ve laboratuvar şefliği oluşturulmaz. Alan şefi tüm iş ve işlemleri yürütür. Mezkur yönergenin şu maddesi dayanaktır.
2) Bir kurumda bir alan/bölüme ait (uygulama sınıfları hariç olmak üzere) sadece bir atölye veya laboratuvarın bulunması halinde ayrıca atölye ve laboratuvar şefliği oluşturulmaz ve atölye ve laboratuvar şefi görevlendirilmez. Alan/bölüm şefi bu atölye veya laboratuvar ile ilgili iş ve işlemleri de yürütür.
Fakat bu durum yukarıdaki madde de görüldüğü gibi uygulama sınıfları için (uygulama sınıfları hariç olmak üzere)  geçerli değildir. Yani 1 tane uygulama sınıfı varsa hem alan şefliği hem atölye/laboratuvar şefliği oluşturulur. 2 tane uygulama sınıfı varsa, ki bu çok nadir bir durumdur, 2 atölye ve laboratuvar şefliği oluşturulur.

Kimler Şef olabilir?

MADDE 8 – (1) Şef olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır: a. Görevlendirileceği alanda okulun kadrolu atölye ve laboratuvar öğretmeni olmak, b. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak, c. Görevlendirileceği tarih itibarıyla, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu şeflik ve/veya yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak. (2) Şef görevlendirilecek alanda bu maddenin birinci fıkrasında sayılan şartları taşıyan aday bulunmaması halinde, belirtilen şartları taşıyan öğretmen atanıncaya kadar, okul müdürü tarafından yakın alan durumu da dikkate alınarak okuldaki atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden biri alan/bölüm veya atölye/laboratuvar şefi olarak görevlendirilir.
okul öncesi öğretmeni okulun kadrolu atölye ve laboratuvar öğretmeni olmadığı için şef olarak görevlendirilemez. Ayrıca Şeflerin alabileceği ek ders ile ilgili yazımızı da okuyabilirsiniz. iyi çalışmalar..
Editör: TE Bilisim